DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Гледам днес с тъга на Своята Църква

14 декември 2018

Васула Моя, балсам върху Тялото Ми,

Църквата Ти, Господи...

да; Тялото Ми е пълно с тръни от всякаква разновидност...1 нищета и злочестие сведоха Тялото Ми, което е Църквата Ми, до книга за жалби; във всеки миг сега, Свети Михаил, Моят Архангел, ще се възправи и всички нации ще вкусят това, което посяха; корумпираните ще залитат в своето злочестие, когато осъзнаят докъде доведе душата им тяхното поведение; и пронизителен вик на агония ще разтърси основите на земята, но верните и чистите ще останат невредими!

гледам днес с тъга на Своята Църква и Тя продължава все още да лежи разпръсната като сухите кости във видението на Йезеекил, празна от Духа; изпратих глад сред нациите като напомняне, че без Мен, разведен от Мен, животът ви ще остане в състояние на запустение и бедност; изпратих размирица между нациите да ви напомни за истинските ви основи; огън и жупел ще се разкрият в скоро време, за да признаете греха си, и ако го направите, ще ви взема при Себе Си;

знаете ли какво направиха тези тръни на Тялото Ми; бяха засадени в Тялото Ми по такъв начин, че да могат да развият корени, вкорениха се в Тялото Ми и корените им израснаха в отровни бодили; тези бодили извършиха престъпления в Тялото Ми наподобяващи престъпленията на Содом, извратеност, горделивост, ненаситност, арогантност, самодоволство, прелюбодейство и допълнителни гнусни действия;

ах, Господи, поиска ми преди години да извадя тръните от Тялото Ти, но дали не пренебрегнах да го направя? разочаровах ли Те? защо толкова много тръни се намират все още в Тялото Ти? 

ах, Васула, не Ме разочарова, наблюдавах усилията ти да извадиш от Тялото Ми тези тръни;

но изглежда не можах по някаква причина да ги изтръгна всички, и Ти изглежда страдаш... 

не, Васула, ти наистина Ме утеши, всички твои усилия не бяха напразни; ръката ти при всеки случай не спря въобще да изтръгва тези тръни, някои бяха изкоренени, други останаха в Тялото Ми, защото се крият в тъмни ъгли, растейки в отровни дървета; изтръгването им е над човешките възможности;

какво може да се направи тогава?

единственият начин да бъдат изкоренени ще бъде от Моята Собствена Ръка; трябва да изгоря корените им, да счупя клоните им и на тяхно място да засадя лозя, и лозята ще дадат своя плод!

ученичко Моя; погледни около себе си и ще разбереш; съществува ли нация, която да не произвежда терор в света на живите; епохата ви наистина е епоха на мрак, ужасяващо видение! болката и размирицата са станали всекидневния ви хляб, поколение, намалявайки продължителността на  живота ви, и ето Ме тук, давайки ви знаци за Моето Присъствие сред вас, о, но колко сте безразлични! тук Съм протягайки Ръцете Си, за да ви спася и да ви освободя от вашата нищета; толкова ли незабележим станах за теб, поколение? съществува ли някаква строгост в Моето Присъствие? или във външния Ми вид? кой ви каза, че не прощавам греховете ви, когато се покайвате? според благодатта, когато се покайвате прощавам и забравям;

в твоята епоха и време, поколение, ти изпращам Светия Дух да те съживи, като неотложна нужда; оформям апостоли, пророци да обновят Църквата Ми; когато смрадта на упадък стигна до Небето поради самодоволството на Моите пастири; спомняш ли си какво ти казах веднъж на масата ти?2

да! липсва обичта! замени тези тръни в Тялото Ми с добродетелта на обичта; нека коренът й да проникне дълбоко в Тялото Ми, поливай го с молитви и с вяра и с надежда, и Аз ще хвърля върху него Своята Светлина, за да му позволя да расте, наблюдавайки го да се развива в святост; сред тези, които ще се вкоренят в Тялото Ми, Моето Присъствие също ще бъде сред тях; и ще се чува хората да казват: ‘виж, Бог живее тук сред човешките същества;’ и ще потвърдя това, което бях казал в миналото: ‘ето! правя ново Своето сътворение’, обновявам Своето сътворение, изливам по неизказан начин Светия Си Дух върху мъртвата ви епоха, за да ви избавя от врага; ще хвърля Светлината Си върху интелекта ви и ще снема завесата покриваща очите ви и ще ви припомня кой Съм; и ще се завърнете при Мен;

и в онези дни, всички колене ще се огънат пред Мен, и всички онези, които се спускаха по прашната алея, ще се снижат и ще Ми се преклонят; накрая всички идващи поколения ще възгласят Името Ми, разказвайки на хората за спасителната Ми помощ...

дъще-на-Царя, приласках те с елей на радост, както никой друг сред твоето поколение; Царският Ми Скиптър е Скиптър на добрина и милостивост, поставен на китката ти, за да можеш да запишеш Словата Ми в тази благородна тема, и да ви отправи чрез теб една Поема, една Песен,

Васула, силата Ми ще продължи да те подкрепя, за да не преставаш да акламираш на Църквите неизменната Ми Обич; радваш Ме, цвете на Сърцето Ми, Женихът ти е през цялото време близо до теб; бъди благословена  ic

1 Чух едновременно думата ‘вид’.

2 Преди повече от 30 години, когато попитах Иисус ‘какво липсва?’ Той отвърна: ‘липсва Обичта...’

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message