DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моят Дух на Съвет ще те съветва

18 септември 2017

(След известно разногласие и възражения от някои, които се бяха присъединили към поклонението ни в Москва и питаха също така защо нямам някой свещеник за духовен ръководител.)

Васула Моя, моли се за тези души, които ме наскърбяват, говорейки в Името Ми и открито заявяват, че Духът Ми е, който им показва Истината, докато всъщност е продикувано от това, което съдържа сърцето им. Да, всеки човек съди от съдържанието на сърцето си!

Аз съм твоят Пастир и Моят Дух на Съвет неизменно ще те съветва;

бях казал, че в Посланията Ми има пасажи, които са добре скрити и трудни за разбиране, но те са за онези, за които говори Пророкът Исаия, че: 'ще чуете и отново ще чуете, но няма да възприемете…'1 Васула, Аз, Христос, съм през цялото време с теб!  ic


1 Христос се позовава на Посланието Си от 14 октомври 1991:

- Господи?

Aз Съм; евангелизирай с обич за Обичта; вкорени се в Мен, дете Мое... дай всичко на Мен и Ми позволи да бъда твоят Духовен Ръководител, водейки те и давайки ти Своите напътствия за обединението на Моите Църкви; ще бъдеш знак за тях и ще се научат, че след като Вечно Съществуващият е Един, вие също ще бъдете едно, както Ние сме Един;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message