DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Оформям тези, които обичам като им давам изпитания

5 септември 2016

Аз Съм; дете Мое, имай ума си и цялото си същество съсредоточени върху Мен и ще изпълня ума ти, душата ти и цялото ти същество с блестяща добрина и чистота; ще те изпълня с обич и с всичко, каквото Съм Аз; всичко, каквото считам за добродетели, или деяния достойни за Царството Ми; продължи да вършиш всички неща, които научи от Мъдростта; никога не си имала недостиг на Моя дар към теб; никога не те изоставих, никога не те оставих в нужда; дай Ми своето време, за да изразя Волята Си в теб; съсредоточи се отсега нататък повече върху Мен; имай очите си вдигнати към Небето, където Съм Аз; заличи в теб всичко, което е земно и помни как се наслаждавам в души, които въпреки нищетата и провалите им, са меки и смирени, защото тях мога да ги уча и да ги издигна в Духа Си, за да станат твърди във вярата си;

в тях мога лесно да пусна корени; не таи злост към онези, които поставят забрани и пречки пред мисията ти;

Господи, моята мисия, или Твоята?

Моята, - и твоята, след като си Моето Ехо, ти си подвластна на Посланието Ми, което ти поверих; дарът Ми за теб и за всички е във ваша полза; обучих те да имаш същия образец, в който ученията Ми ти биват давани и могат лесно да бъдат проумени; имаш въпрос;

Да, Иисус, имам; не Ти ли пречи, Господи, когато някои от йерархията ми забраняват да говоря и да предавам Посланието Ти? Посланието Ти, което спасява?

 когато някой действа против Волята Ми, това е грях, който живее в него; управлявам с благост, справедливост и неразделност; след това, помни, оформям тези, които обичам като им давам изпитания; това е част от Моето обучение, обучавам Своите избрани души да бъдат силни, така че когато биват преследвани да не трепват, а да останат твърди, непоклатими; клеветата може да ги удари, но те няма да се поддадат; нищо няма да ги накара да избягат; виж, Васула, получавам повече слава по този начин;

колкото до онези, които създават поразия със своите забрани, Сърцето Ми Ме боли за тях, прилагат правила, които не са Мои и вземат решения, които не са вдъхновени от Мен; грехът ще ги заслепи и ще натрупват грях върху грях; и така, да, Сърцето Ми страда и Сърцето на Отеца Ми пламти от гняв; но ти, както казах,  не трябва да таиш злост към тях; Аз Съм единственият Съдник и ще ги съдя съответно в подходящото време;

когато пророкът Ми Йеремия се оплака за несгодата си и за преследвачите си, казвайки: “праведен ще бъдеш Ти, Господи, ако почна да се съдя с Тебе; и при все това ще говоря с Тебе за правосъдие: защо пътят на нечестивците успява, и всички вероломци добруват?1 този въпрос Ми се задава от мнозина от вас; казвам ви: имал ли е някой от вас слабо понятие какви са Моите Планове? имали ли сте някакво съмнение за Мъдростта Ми? и ще добавя, не бях ли казал да обичате враговете си и да се молите за тях? защото по този начин Отецът в Небесата ще ви разпознае като Негови? Отецът Ми в Небесата позволява на слънцето да изгрява и за тях, както и за добрите, и дъждът Му да се излива върху честните и нечестните хора; кой може да Ме попита и за това?

Васула, давайки ти изпитания, ще те накарам просто да осъзнаеш, че без Мен нищо не можеш да направиш, и ще се прилепиш още повече за Мен, зависейки изцяло от Мен; то е, за да те науча, че ако Ми имаш доверие, няма да ти бъде причинена вреда; защото ще се намирам там, за да те спася в твоите изпитания;

Ти каза, че Отецът пламти от гняв към тях; живеят в Царството на сенките и ни очаква неизбежно наказание заради тях; ще продължиш ли да си милостив и да ги защитаваш?

ще бъда милостив, ако признаят греха си и се покаят; това, от което се нуждая от теб са молитви, молитви са необходими, за да смекча сърцето им, както смекчих сърцето на цар Артаксеркс, поставяйки в него по-благ дух; ако молитвите ти стигат до Мен с доверие, винаги ще намираш благоволение, и ще се отзовавам на желанията на сърцето ти; няма да ти откажа това, за което устните ти умоляват;

знае се, както ти бях казал, че събарям царе и изкоренявам царства, когато стават причина да възспрат потока на Моето Слово да стигне при всички вас; не презирай горделивите, остави Мен да бъда техният съдник; помни, че всичките ти достижения са мярката на Моята Сила и Моята Власт;

искаш ли да узнаеш нещо, което само Аз мога да видя? твоите преследвачи се стряскат, когато те виждат да идваш в тяхната територия; казват: “коя е тази, която идва да ни учи?” Аз съм единственият, който изследвам най-съкровената им мисъл, и дълбините на злите им намерения са вкоренени в сърцето им; като стена изправят себе си, за да изключат Словото Ми; с празни думи Ме благословят и на глас Ме славят; моли се за тях! моли се! моли се!

чуй, не си сама! светът винаги ще ти създава неприятности, защото си изпратена от Мен; но бъди смела; и помни, че Аз те избрах, а не ти Мен; Словото Ми не дойде само при теб, а при всички живеещи на земята; използвам те като моя табела, за да пиша думите Си, така че всеки да може лесно да прочете Словата Ми; тези Послания ще осъществят целта Ми; така че твоят труд не е напразен; кажи отново на всички, че Аз, Иисус, изпитвам ненаситна жажда за обич! ах, Васула, нека да бъда единствената ти Надежда, позволявайки Ми да пиша с Мъдрост, един особен дар, който ти дадох, и не се страхувай от необучените и неуравновесените, които, пренебрегвайки Писанията, имат нещо да кажат; подобни хора са като пресъхнали реки, суха земя;

пророчеството е светилник, за да осветява стъпките ти в тъмнината; Светият Ми Дух движи Моите пророци да говорят в Името Ми; знай, че преди да ги подготвя да работят, ги подтиквам да се покаят, и в Своето благожелание, прощавам миналите им грехове и ги измивам, без да им ги припомням вече; самата Върховна Слава след това им говори по различни начини, защото Духът Ми почива върху Моите избраници; благодатите, които получават от Мен имат и те своята цел, те са в полза на другите; ще служат не само на Мен, но ще служат и на другите; всичко, което получават от Светия Дух, ще бъде за доброто на народа! за Моя Дом;

Васула, мъничко създание, трудът ти и борбата ти в Името Ми Ме радват; Сатаната никога не престана да ти досажда, дори с ръцете на онези, които се зачислиха да бъдат сътрудници в Божественото Ми дело, за това Послание, действат по начин, който ненавиждам, диктувайки ти с късогледството си, създавайки неприятности; противопоставям се на гордите и изпитвам тъга за тях;

свещенико Мой, прилепи се за Мен, за Надеждата; в живота ти, Аз Христос дойдох, не означава ли това нещо за теб?

Незаслужен дар... за една окаяна душа, все още съм объркана, и в безмълвие, защото Ти, моят Бог, ми даде Себе Си, без да си помислиш, че в очите на хората рискуваш да бъде омаловажен не само Твоят Скиптър, но и цялото Ти Царство...

ако Обичта дойде при едно незаслужаващо създание, Обичта и Нежността могат да докоснат и други незаслужаващи създания; трябва да им го кажеш това; ще им покажа симпатия и прошка, ако само пожелаят да Ми отворят сърцето си; оповести това Послание; помни, че съм Аз, Бог, който поставям в теб желанието да работиш за Мен, и изпълни всички Мои желания и Мои думи;

сега кажи следното на групата си за молитва в Родос: в ранните дни на Посланията оценихте всички Мои Интереси, преодолявайки с радост преследванията и изпитанията; извадих ви всички от силите на тъмнината, и ви простих греховете; напомням ви на всички сега да възпламените обичта си към Мен; четете Посланията Ми, научете се да Ме обичате повече! правете добро и усвоете Знанието Ми; приютете се в Мен, и ще бъда вашата Песен; мога да прочета сърцата на всички, и зная съвършено вашите нужди; затова, елате при Мен, вашия Спасител, бъдете Живата Ми Църква! възрадвайте Сърцето Ми, съберете се и приемете Моята Нежност; заличете всичко, което не съм Аз, и работете крепко за вашето спасение и за спасението на другите; приемете Святата Ми Целувка върху челата ви; Обичта ви обича всички! ic


1 Йеремия 12:1.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message