DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание на Богородицата

7 януари 2008

Вчера вечерта, в 3.10 часа, Богородицата ме държа будна от 3.10 часа до 4.00 часа, за да ми даде послание за всички нас. Богородицата ми даде да разбера, че в този час Христос бива атакуван повече от всеки друг час. Благословената ни Майка ми говори от 3.30 часа до 4.00 часа. Не ми поиска да стана веднага, за да пиша и се страхувах, че ще забравя какво ми каза, но ми каза, че ще ми го припомни, когато ще го записвам и да ви го изпратя, за да го разпространите. Ето посланието Й:

Първата част на посланието се отнася лично до мен, а останалата е за всички. Първата част отнасяща се до мен е подкрепа и утеха. Богородицата ми каза, че винаги е на моята страна, особено в тези трудни времена, където Сатаната развилнява буйно гнева си срещу мен и целия свят. Че Бог е по-близо, отвсякога до мен и че ме обича и че Небето не е сляпо за трудностите и огнените страдания, които понасям, но че Бог се нуждае от тези приношения и жертви. Че Бог е верен на Словото Си и че Тя ще бъде щастлива да ме чуе да се моля с Розарията по-редовно... След това каза: "бъдете по-съсредоточени в молитвите си..."

Ето втората част на посланието:

Че се намираме много близо до събития, които бяха оповестени, пред които човечеството ще бъде изправено и които се намират пред вратите ни. Събития, които биват привлечени от злината на света, егоизма, липсата на обич, събития, които са последствие на отхвърлянето на Божието Слово, на враждата, на лицемерието и на безбожието. Земята е в опасност и ще понесе огън. Гневът на Бога не може вече да бъде въздържан и ще падне върху тях, защото човекът отрича да се откаже от греха. Че Милосърдието на Бога пожела през всичките тези години да привлече, колкото е възможно повече (души) при Него, протягайки Ръката Си, за да ги спаси, но едва малцина разбраха и се вслушаха. Че Времето Му на Милосърдие няма повече да трае и че настъпва времето, когато всеки един ще бъде поставен на изпитание и че земята ще повърне от вътрешността си потоци огън и хората на света, които нямаха Бога в сърцето си, ще проумеят своята незначителност и нищета. Бог е постоянен и верен в Словото Си. Времето дойде, когато домът на Бога ще бъде поставен на изпитание и онези, които отрекоха Милосърдието Му ще изпитат Божия Огън.(Тук запитах какво ще стане с хората на Църквата, които ни преследват и които се слепи за Делата на Милосърдието.) Богородицата каза, че те също ще понесат, каквото заслужават.

Богородицата продължи, говорейки за жертви. Поиска ми да напомня на всички, че Бог, нашият Създател, иска от нас да се решим повече за Него и че това, че се е завърнал някой при Него не е достатъчно без жертви и редовни молитви. Че когато някой казва, че се е завърнал при Бога и е намерил Бога посредством “Истинския в Бога Живот”, трябва да предостави повече жертви като действие на приношение. Че съществуват многобройни начини да покаже на Бога своята обич и великодушие. Че никой не може да каже “ние сме хора на Истинския в Бога Живот”, без да предостави жертвена обич. Че онези, които истински обичат Бога са благословени и не трябва да се страхуват в тези дни. Святата ни Майка каза, че онези, които постоянстват в изпитанията са благословени. Че е доволна от всички свещеници (членове на клира), които поделят и разпространяват тези Дела на Бога (онези, които следват Истинския в Бога Живот и които са отворени за Духа), и че трябва да останат доверчиви, защото са получили особени благодати от Духа на Бога и че посредством Духа те са станали по-силни в Господа и в неговия План за спасение. Че Христос им дава мира Си.

Който служи и предоставя себе си като жертва, съдът, който ще дойде с огън няма да е за него толкова строг, защото в духа си ще се наслади на Божия зов, който го беше възвърнал към живот.

Мнозина напуснаха, но и мнозина ще бъдат вдигнати. Мнозина не успяха да запазят в безопасност Божието Слово в сърцето си и престъпиха словото, което им беше дадено не само в посланията на Истинския в Бога Живот, но също така и в Писанието.

След това Богородицата каза: “Васула, който те съди, ще бъде съден и той строго от Бога; продължи да очакваш с нетърпение да получиш Божието Слово в ухото си и бъди щастлива, дете Мое; твоята Майка няма никога да те изостави;” (След това Святата ни Майка ми припомни видението, което имах, когато бях много млада, с духовната ми венчавка с Христос и как ме беше посрещнала радостна и усмихната, оправяйки диплите на венчалната ми рокля и косите ми, за да бъде видът им и формата им съвършени за Сина Й Иисус Христос.) “говори без страх и не се плаши от онези, които ти се противопоставят; Господ и Аз те благославяме, и ти даваме мир и обич;”

Ето, това е всичко. Моля да го прочетете внимателно и да размислите върху него.

В Христос,

Виж също коментар на От. Джон Абертон върху това послание.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message