DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще дам нов блясък на Църквата Си

15 май 2013

Обич Моя, Мир на теб; позволи Ми да ти говоря по този начин; захрани духа си с Духа Ми; възрадвай се! тъй като Вечно Съществуващият е с теб; не забравяй по какъв начин доставям на духа ти Мъдрост; единственото, което искам от теб е обич, постоянство и смирение, за да изпълниш Делата Ми и мисията, която ти поверих;

ще дам нов блясък на Църквата Си, почакай и ще видиш! ще доставя на Църквата Си и ще я снабдя със сила, излекувайки я; дъще Моя, 1 аххх, обич Моя, ако знаеше само колко безкрайна е Обичта Ми към теб, дъще! и как се чувствам при влизането Ми в сърцето ти! като песни е, когато чувствам обичта ти към Мен, мелодия, която трае, засилвайки приятелството Ми към теб; град Мой, чувствам се утешен и щастлив... чуй Ме; ти мина през много изпитания и жертви, битки, дори с тези, които повиках да са до теб; знай, че единствената подкрепа ще дойде от Мен, и имайки подкрепата от небето да издига духа ти по време на тези изпитания, ще се чувстваш утешена, обновена, за да се сражаваш срещу тези огнени битки на твоето време и срещу всички лъжи казвани за Моите Послания; и с тези, които се хвалят със своето знание и различаване;

О, моя Сила, ела ми бързо на помощ, спаси душата ми и живота ми от тези тук!

казвам ти, остави на Мен тези, които принадлежат на света; колкото до теб, живей свято, в мир и според повелите Ми; и помни: помазвам главата ти всеки ден – не прочете ли: "той ще приеме благословението на Яхве, и правда от Бога неговия Спасител, това са хората, които Го търсят, които търсят Моето Присъствие!"2

угнетена от врага? благодарение на тях, Васула, печелиш Небесното Царство; затова радвай се и се весели, тъй като наградата ти ще бъде голяма на Небето! продължи в пътя, който определих за теб; път на ненарушимост и лоялност, и когато твоите угнетители те заплашват със злите си деяния, не забравяй да дойдеш при Мен, за да се насладиш на сладостта Ми, защото е известно, че утешавам духа ви, когато е обезпокоен;

Ето ме тук, искайки съвет; зная, че Ти, като си на моята страна няма от какво да се страхувам и ще получа най-добрата помощ от всички;

бъди Мой посланик; защото всичко, което правиш в Моето Име, ще бъде като че ли Аз Самият апелирам чрез теб, и апелът, който отправяш в Името Ми е: да се помирят с Мен, твоя Бог; това трябва да бъде твоята тема, за да Ме прославиш; да работиш за Мен, твоя Бог, ще те доведе до освещение; остани до Мен, работейки в дух на святост; и така, със страха от Господа в ума служенията ти ще пуснат корени в Мен, защото ще спечелят за Мен хора, чиито умове богът на този свят е заслепил; Съсредоточи се върху това, което ти възложих; не се отдалечавай от Мен;

чуй Ме: най-важният елемент, който определя благодатта е развитието на божественото, което става, когато Светият Дух те докосва, поколение; кажи им, че Духът Ми бяга от лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което тъче нечестиви кроежи; от тези, които настойчиво търсят да вършат зло, от човек, който сее раздори между братя; и бих добавил, тези, които се наслаждават да вършат своето зло; наистина човекът, който дава гласност на несправедливостта няма никога да остане незабелязан от Мен; затова, поколение, недей да идваш при Мен в Съдния Ден и да заставаш пред Мен, своя Творец с вина; моли се, моли се, моли се и се избави от вината си и не изразходвай цялата си енергия, вършейки зло; готов съм да измия вината ти сега!

Васула, не забравяй, че думите ти ще стигнат до плътския корумпиран свят и Словото Ми много пъти ще бъде потискано от похотливостта, която бива пораждана от страстите на този свят и е същински мрак;

благословен да е този, който Ме прегръща, ще бъде преобразен и душата му ще познае радостта;

върви внимателно с Мен; Обичта те обича и те благославя; ic


1 Почувствах Христовия Пламък на Обич да идва от Сърцето Му в моето!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message