DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог

13 февруари 2016

 давам ти мира Си; ще запишеш ли Словата Ми?

Да, Господи...

това поколение трудно се огъва; омаломощени от греховете си възлагат доверието си на Сатаната, изграждайки надеждата си в него; въпреки че съм застанал пред всеки един да Ме види, малцина обърнаха внимание; лидерите им се разраснаха в жестокост, и смърт очаква много нации от ръката им; колко плаках за теб, сътворение! вие, чийто живот сега ще се излее в смъртта; след това, когато пламъците заближат като езици вашите жители, взривявайки се във въздуха, ще попитам това поколение: къде ще намерите облекчение? и в кого? в Сатаната? във вашето его и в себе си?

дойде времето да се изпълни Справедливостта Ми, тъй като наказанието за това безверно поколение е при вратите ви; ще изпълня нарежданията Си до буква; когато чуете грохот, Гласът Ми ще бъде чут, гърмейки в ушите ви, кънтейки до самите краища на земята; тогава знайте, че светът и всички, които живеят в него ще чуят Гласа на Справедливостта: злото ще донесе смърт на много нации... разруха ще се прокрадне във всеки град;

бяхте ли чули, че 'Ангелът на Яхве ще обгради градове и нации', зовейки всички да се покаят? това са нещата, които ще станат в идващите дни;

затова, вие, които бяхте влезли в Моите Дворове и повярвахте в казаното от Мен, молете се и не се страхувайте или опасявайте, но вие, които се присмивахте в продължение на безкрайни години на словата Ми, поразявайки с езика си Моите пророци, пазете се! защото използвахте лъжи, за да оправдаете лъжите си, наистина погребахте Словата Ми в собствения си гроб; да, наистина, усуквахте Словата Ми; но греховете ви създадоха бездна между вас и Мен; и сега Справедливостта няма да бъде възспряна; казвам ви, горчиви ще бъдат идващите ви дни, когато ще се изправя пред вас... молете се и не позволявайте на клепачите ви да се затворят, заспивaйки!

ето как трябва да се молите:

"Яхве, Боже мой, нека молитвата ми стигне до Теб,
чуй вика ни за милосърдие и помощ,
прости на тези, които нямат вяра в Теб, Боже мой,
и не се доверяват на силата Ти да ни спасиш;

не взривявай светлините на дните ни,

изпепелявайки в светкавица земята;
а в Своето Бащинско Съчувствие, 
смили се над нас, и ни прости;

не позволявай на лукавия

да пролее кръвта ни като вода;

прости вината ни, потисни гнева Си,

припомни си нашата слабост;

възспри Своите ангели на гибелта,

давайки ни още една възможност да се окажем 
достойни за Благостта Ти;

уповавам се на Теб; амин"

с каква охотност ще получа тогава тази молитва; тази молитва ще Ме накара да отстъпя! дъще, ще благословя всички онези, които искрено ще се молят с тази молитва; нека бъде чуто това пророчество; “денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог,” това е, което ще кажете на тези, които ви питат за времето и часа на Моята Справедливост! Обичта ви обича;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message