DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Справедливостта Ми бива предизвиквана и оспорвана

16 май 2011

Господи, изпрати сега Своята Светлина и Своята Истина; трябва ли да бъдем винаги потиснати от врага?

дете Мое, да не би да не го зная? Вярваш ли, че не съм наясно с всички тези опасения? бивам залян от обиди и омраза; и Заповедта Ми на Обич бива пренебрегвана, дори от самите Мои свещеници;

Васула, днес те си мислят, че триумфират, че печелят победи; лукавият е на тяхната страна; но накрая ще възтържествува Моето Сърце; беше избрана от Отеца Ми и Мен да бъдеш Нашата жертва, приношение, избрана измежду мнозина, да понесеш с обич отхвърлянията;

застанах в Твоето Присъствие, дясната ми ръка в Твоята да записвам Словата Ти и да ме водиш; но обезумели хора обиждат Името Ти, не са лишени от знамения, но въпреки това горят от желание да сложат край на всички Твои Послания;

нищо, Васула, нищо няма да сложи край на Моите Послания, нито на мисията, която ти поверих; имай вяра и Ми се довери; дори, когато на моменти се чувстваш напълно смазана от тежестта на Кръста Ми, не се уморявай, на твоята страна Аз Съм; и ще видиш, мнозина ще останат удивени, когато застана пред тях! добрите ще се зарадват, но лошите ще получат това, което заслужават; нищо няма да Ме спре; разрушават Църквата Ми, и правейки това те заговарят, вредейки на Църквата Ми; това, което ти поверявам е здравата доктрина, но те отхвърлят Моите учения; бях казал, че съществуват шест неща, които мразя: седем, които ненавиждам: високомерен поглед, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои нечестиви заговори, крака, които настояват да вършат зло, лъжесвидетел, който го носи всякакъв лъх, човек, който сее раздори между братя; и ще прибавя, тези, които се радват да вършат злините си;

отворих Устата Си да говоря, да помажа, да освободя и да покажа Милосърдието Си, но в замяна на благостта Ми бивам осмиван, подиграван и презиран; всички Мои Дворове се събраха на Небето и от Дворовете Ми се чу глас; глас от цяло множество:

"колко дълго още нашият Господ и Повелител ще понася богохулството? земята в своето безбожие се хвали за своите съмнения, за своите мерзости, и се опива от своя разврат като блудница;"

времето настъпи, Справедливостта няма повече да понася да гледа как това поколение задушава Духа Ми и продава Кръвта Ми; Справедливостта Ми бива предизвиквана и оспорвана; ще облека Небето в черно и ще покажа Себе Си като Съдник, и онези, които обиждаха Името Ми ще засъхнат; откровението Ми беше присмяно, въобще не се вслушаха в него; ще накажа света и неговите зли дела; ще смиря горделивите, и когато извикат Името Ми, няма да ги чуя; Денят Ми е по-близо, отколкото си мислите; опустошението ще доведе земята до същото запустение, което те направиха от Църквата Ми!

започнах като просяк, молейки ги за отговор на обич, но в замяна на това бях осмян, потиснат и изоставен; молех това поколение, молех се в краката на Моите свещеници, но всичко, което те направиха беше да Ме заплюят и да Ме прогонят; Милосърдните Ми деяния бяха подиграни; дойдох при тях да ги спася от лапите на Моя враг; показах им Лицето Си, но те не Ме разпознаха, нито се научиха1 от казаното от Мен в Писанията; дойдох да донеса мир в трудните им времена, но мирът не беше оценен нито приет; затова сега, ще бъде издадена присъда за всички живи създания на тази земя, за да се пречистят от вонята на греха;

дете Мое, Аз, твоят Жених, ти казвам: понеси за Мен всички тези нападения; реки от благодат ще изпълнят сухите страни, където те изпращам; дъще, полей овощните Ми градини, разхубави градината Ми, Аз, Иисус Христос, те благославям сега и завинаги; Аз Съм; ic


1 Чух в същото време думата 'следват'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message