DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кой е ключът за знанието?

2 март 2004

Бог помазва Своите, за да ги доведе до съвършен мистичен съюз; въпреки това, когато Ти, Боже мой, извършваш толкова чудеса и чудотворения, дела, които надвишават човешкия ум, как е възможно земята да не се разпалва?

Бог дойде в Блясък и Слава при нас, залян в Своята Светлина, и ни гледа горящ с величие, с множество Свои Архангели, слиза по този славен начин, - страхотна гледка, за да ни говори;

щом отвори Устата Си, един лъч от ослепителна Светлина осветява още повече Святото Му Лице; тогава Той се приближава до нас със страстни пламъци, за да ни напомни, че има силата да ни даде Наследството, като в същото време ни зове да достигнем съвършенството в неизказан съюз с Божественото;

но, о, неизказана Красота, Царско Достойнство, звукът на неверните, които са зарити в тъмнината пронизва ушите ми!

но независимо от тяхната невярност Милосърдният Ми поглед е насочен към тях;

да, смили се над тези, които Те обиждат, и са прилепени към тщеславието и всичко подобно, защото са силно вградени в най-дълбоката яма;

'невярна тълпа! ти охули Волята на Бога и духовният ти плод е Хаосът!

ела и обобщи продължителността на живота си и виж какво лежи пред теб: душевна гнилост и пълна Смърт... Грехът е Смърт!'

пиша Словата Ти, Господи, деветнадесет години вече; Ти, Боже мой, ми повери, познавайки моята окаяност, тази Благородна Поема на Обич, тази Поема на Възкресение, и оттогава моите мъчители почти са ме погълнали, бях игнорирана и ругана безпричинно;

но ти предоставих защита и те възнаградих с благословии... нека се смесят за Мен псалми и песни, дай Ми повод да бъде очаровано Сърцето Ми; малко нещо като това е сладка ароматна жертва...

в миналото почувствах някак Твоята Присъда, когато бях презряна, преди да срещна Теб и Твоя Закон;

но Ти дойде при мен, от милост и ме вдигна... лъхна в мен и ме излекува; о, Боже състрадателни! отвори очите на Своя народ; голям е броят на онези, които не виждат...

може планини да се срутват и да се смесват с вълните, може скалите да се топят като восък пред Лицето Ми, за тези, които имат страх от Мен, ще продължа да бъда милостив...

Господи, да Те гледам е наистина страхотна гледка; величествено в красота, Името Ти превъзхожда земята и небето и звукът му е като Лирика в ушите ми; благославям Те за това, че си мой Съветник, а когато спя, моя Молитва;

Словото Ти като светкавица се разпростира надлъж и нашир по земята и където стигне възкресява мъртъвците; Суверенитетът Ти е вечен Суверенитет;

хиляда скъпоценни камъни образуваха Твоята мантия, когато Те видях да пристъпваш измежду облаците; като Жених, който слиза бавно по стълба, Ти излезе напред, и с отворени ръце ми заговори:

"ти си обител за Мен, тъй като те оправдах; сега ще бъдеш Моя ученичка под Моите указания и ще те науча по кой път да вървиш...

ще запееш нова песен в Моя чест, за да осуетиш злите планове на Моите врагове, които вредят на Църквата Ми; никога не се страхувай, дори когато не чуваш говор или звук от Мен; винаги съм с теб...

ще бъда твоят Светилник, за да осветлявам краката ти; дори когато твоите нападатели ще падат върху теб като лавина, не се страхувай, до теб Съм Аз; опасал съм те с Моята Сила да надделяваш и да издигаш Църквата Ми от калта и да Ме прославяш;"

затова ми позволи, Господи, още веднъж да се възкача на Твоя херувим и да литна при Теб, Боже мой, да се извися на крилете на вятъра1 да чуя Гласа на моя Бог и да вдигна покривалото на Жениха и да съзерцая Сладостта Му и Божествеността Му; защото Обичта Ти ще бъде винаги пред очите ми...

духът ми в плам не спира да пита сърцето ми: 'колко още ще крие Лицето Си от теб?' колко дълго ще те държи да чакаш да ме понесе2 във висините, изкачвайки ме в Неговите Дворове, където получавам Указания и Знание, и където други изкачвания са предоставени за мен, достигайки други височини, в по-големи светлини на Проумяване, прониквайки в непроницаемите пламъци на Върховната Обич; прониквайки в дълбините на Самата Светлина?'

там, духът ми, в страхопочитание, ще съзерцае най-Красивия, далеч най-красивия от всички ангелски красоти взети заедно;3 там моят Бог прави Себе Си познаваем за човека;

в Бога, външният свят се разпада, докато Неговата рода се интегрира, ставайки кост от Костта Му, плът от Плътта Му; Царският Скиптър на Цялостта...

миро Мое, сестро Моя, не се страхувай, тъй като съм с теб, за да запиша това, което казвам; винаги ще ти помагам и ще ти се притичвам на помощ, когато хората те питат: "кой е ключът за знанието?" отговори им по този начин: "можете да го наречете Светлината на знанието и благодатта на Светия Дух, която ви дава пълно разбиране на Моите Тайнства и на Мен Самия; ключът на знанието е заливащото излъчване на чиста Светлина, осветяваща онези, които я използват, за да изразят всичко казано от Мен по най-съвършен начин;" то е както ти каза: да проникнат в дълбините на Самата Светлина... следователно, ти, която си призована да разговаряш с Мен в Царските Ми Дворове, и да записваш словата Ми, разкривайки ти тайните на скритите тайнства, възрадвай се и бъди щастлива! възрадвай се, защото те кърмех от Гръдта Си; хранех те с божествена благодат, лечително средство, което лекува недъзите на душата и на духа, за да Ме следваш в следите Ми, в пътя на агониите, на себеотрицанието, на покоряването на Волята Ми, и на апатията; обитавайки в теб, те направих да се разцъфтиш, кърмейки те от Гръдта Си, преобразих те и те направих едно с Мен; така че престани да се чувстваш неуверена, намирам се с теб;

ангеле Мой, направих пророк от твоята нищожност; онези, които не приемат теб или Моите Послания, казвам ти, в Съдния Ден ще покажа повече милост към Содома и Гомора, отколкото към твоите съдници; ако дойде някой при теб и има дързостта да те удари, ще го изненадам на ъгъла; не се вълнувай от малодушните хора, те са тесногръди, но най-вече им липсва смирение;

ще те отведа в по-високи височини на знание и аскетизъм, за да се развиеш; ще те отведа в свещени пътеки, за да имаш изглед към славата Ми; искам да те насърча и да те укрепя, и да превърна ръста ти съгласно Моя... бисер роден от Мен, какво не бих направил за теб! благославям те... ic


2 Духът ми.
3 Тук това трябва да се разбира като Светлина; че Божията Светлина надвишава всяка друга светлина на небето...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message