DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Страхотното Тайнство

31 май 2003

Васула Моя, мир на душата ти; вземи тези слова и ги издълбай в своето сърце и ум; тук съм!1 вгледай се в себе си... пиши:

словото Ми беше адресирано до теб, за да го предадеш; тази беше Моята Заповед към теб; след това поставих това скъпоценно съкровище в ръцете ти; Суверенен Владетел Аз Съм и съм Аз, който решавам и съветвам, затова никое създание не може да дойде и да Ми каже кога трябва или не да обработя земята Си; никое създание не следва да Ми указва или да Ме съветва кога трябва да ви извеждам Аз Самият на паша или не; никой от вас не трябва да Ми казва какво да правя; ако го чувствам за необходимо да обновя свещениците си с богата храна и да се погрижа да се насити това така нуждаещо се поколение с Моите блага и да ги възстановя, ще го направя свободно; не се нуждая от съвети идващи от мъртъвците; написано е, че недуховно лице е това, което не приема нищо от Духа Ми: гледа на всичко това като на безмислие; то е вън от неговото възприятие, защото то може да бъде проумяно единствено с помощта на Духа;

в Деня,  в който те посетих, те очистих от вината ти; бях погледнал тогава градината Си, преди Моя Ден, и видях пуста земя; знаех те от край до край; бях изследвал внимателно всяко едно от твоите действия, всички те бяха записани в Моята книга; дните ти бяха вписани и определени, преди дори първият от тях да настъпи; пред Присъствието Ми се намираше безкрайна пуста земя; казах: "ще я посетя с буен огън и ще премахна това сърце от камък и ще й дам вместо него сърце от плът, за да почета Името Си; тогава, след като направя това, ще я завладея с Духа Си и тя ще живее под Благодатта2 като й дам Духа на крепкост, постоянство и издържливост, на страх от Мен и спазване на Закона Ми на Обич;  

ще я даря с Духа на Знание и ще отворя очите на душата й, за да различава духовете; след това ще я съборя на земята, завличайки я в пустинята, където завличам Своите помазани; като се намери там ще й припомня лошото й поведение, за да ненавиди себе си за своите грехове и обиди, които беше направила спрямо Мен; ще я ударя с горчиво угризение за това, че беше безразлична към Мен, своя Създател и Отец; в този Ден, когато ще изложа голотата й, тя накрая ще се изравни със земята;” със състрадание тогава, и с голяма нежност те вдигнах при Мен и те държах в Прегръдката Си; Моите Ангели и Моите Светии, бивайки свидетели на станалото чудо, казаха:

"какво чудо! Повелителят на небесата и на земята и на всичко, което произходи, възтържествува сега над окаяността; тази суха земя доскоро толкова пуста, стана сега подходяща, за да си почине нашият Господ и да положи Своите планове на нея; нашият Господ, в Своето Милосърдие, отново построи и засади това, което беше разрушено, слава и хвала на Всемогъщия; о, сътворение, радвай се, защото нашият Господ и Цар ще изрази Своите желания, отправяйки ти посредством инструмента Си Своята Благородна Тема; всичко това ще бъде дадено свободно на всички вас..."

благословен да е Бог за това, че ми помогна и плътта ми наново се разцъфтя в Неговото Божествено Присъствие; благодаря от все сърце на нашия Господ; ще благословя завинаги моя Бог; хвалата ще бъде постоянна на устните ми за това, че ми позволи да вървя в Царските Му Дворове...

този, който е благословен да Те съзерцава, няма никакво друго увлечение или желание от това да се намира в Теб и да Те обича; не ми е достатъчно вече да се намирам на края на Извора, а само, когато ме привлечеш в Извора и ме спуснеш в Своите Води, тогава ще почувствам насита...

Аз съм Елексирът на Живота и принципното начало на целия космос; и за всички поколения и за цялата вечност винаги ще бъда ...

Страхотното Тайнство…

но съм и твоят Баща и ти си кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, в която се радвам... трябва да охраняваш всички Мои учения, спомняйки си винаги началото, така че да увеличиш Знанието си за Мен, твоя Бог; от тези Поеми всеки ще може да се учи от Мъдростта и да проумее Светите Писания в Светлината на Светия Дух, който дава Светлина на Словото Ми, с цел да бъде придобито спасението посредством вярата в Моя Син, Иисус Христос; да, Василики, тук съм, за да ти напомня и на всеки друг как превръщам пустините във водни пространства и ненапоените страни в течащи извори;

Аз съм Пролетта на сърцето ти, поколение, и във всеки кризисен час винаги се намирам с теб, за да те утеша и да ти дам надежда; погледнете се, вие, които Ми позволихте да се разцъфтя във вас; помните ли когато някога и вие бяхте сянка, която се губеше между сенките? ако бяхте задържали старото си държане, нямаше да се разкрия във вас; благословени са тези, които имаха благоразумието и отвориха път за Моето Присъствие, разбирайки, че, за да спечелят истинската си свобода, трябваше да прегърнат Светия Ми Дух; всички Мои Дела са възвишени и изпълнени с величавост; ах, Очите Ми винаги са върху онези, които размислят върху всичко, каквото съдържа Словото Ми, отразявайки неговото значение; ще намерят щастие и смисъла на своето съществуване, довеждайки небето3 чак до земята и в тях; написано е:

"всеки, който се бои от Господа ще действа по този начин и всеки, който схваща Закона ще придобие Мъдрост;"4 да! ти също можеш да срещнеш Светия Ми Дух и да Го притежаваш и Той ще те приеме, както се приема девствена невеста; тогава на Брачното легло Той ще положи Божествените Си планове за теб, докато в буйната Си Обич към теб, ще ти предложи хляба на проумяването да ядеш, и водата на мъдростта да пиеш, по този начин ще те забули в сиянието на безсмъртието в Своето безсмъртно великолепие; Любовникът на човечеството ще ти покаже как ще тръгнеш да Му служиш и да обикнеш Троичния Бог; Ние ще те заситим с Божествена нежност, преплитайки Себе Си с теб в Нашата прегръдка; ще очертаем с яснота и точност пътя на живот за теб;

ела и се възблагодари, възхвалявайки Ме на съборите и имай сърцето си винаги готово да получи Моите указания;

 да, Господи! какво мога да кажа! Твоите правила, Господи, са мелодични псалми сега в ушите ми, и Твоите Закони Любяща Поема, защото Ти ме посети...

общението и разговорът с моя Бог надвишават всички радости на този свят взети заедно;

изпълнена съм с Твоята Обич и възхвалявам Святото Ти Име за това, че ми позволяваш да си поделям в Светлината Ти;

степента на Знанието, която вдъхваш в мен, завладява душата ми, Заповедите Ти въплъщават вярността;

обви ме в пламъци, и горя с единственото желание да се разтворя в Теб; когато с нежност отваряш Устата Си да говориш, докато Словото Ти се разгръща, дава светлина не само на душата ми, но и на всичко около мен, след като вярност е неговата същност...

въпреки че оставам често будна през нощта, питайки се:

- как е възможно толкова много Твои създания да са спрели да вярват в Теб и да се намират в такова голямо отстъпничество?

- гледката на тези ренегати ме потиска, мнозина от тях Те гонят като хрътки, задушавайки Божествената Ти Обич и наричайки Те 'евтин мит'...

- всеки един от тях се появява със своята странна философия, възгласявайки я в световен мащаб с нагли слова; предизвикват Закона ти, копаейки клопки за тези, които са слаби и се колебаят; излагат на опасност цялата земя да се разпадне;

"и въпреки това Той е, който изпълва домовете им с блага;"5

- в по-ранните дни трябваше да страдам в Твоя Огън и съхнех в пустинята и по толкова други начини...  в тези дни продължавам да страдам и да скърбя от липсата на вяра в целия свят и колко безмилостно разпъват Словото Ти отново и отново;

- излагат с гордост своето безбожие сякаш са открили съкровище, но в действителност са открили катран и сажди и почернелите им ръце искат да почернят целия свят;

- злото е станало всеобщо... тогава, в Своето Голямо състрадание, Ти извика един от Твоите блудни синове, Ти извика един от тях, и след като го преся от край до край, го помаза с пророчески дух да отиде и да се бори със злото, и да изчисти с голите си ръце катрана, който покрива света;

- може да е незначителен и маловажен, но могъщието на Светия Дух е неговата сила; загрижен единствено да се покорява на Бoга и да върши Волята на Отеца, той не обръща внимание на своите преследвачи;

- като воин назначен да се бори с храброст, и да защитава Църквата, той не потръпва, а излиза напред, обявявайки, че Бог е Велик... най-Великият... провъзгласявайки Неговото Царство...

- Ти му даваш Словото Си, за да съживиш и да осветиш сърцата им, в които злото обитаваше, и да измиеш мръсотията, но това, което получава е 'летаргия', 'отхвърляне' и 'опустошение'

Оставам будна и се питам:

- "защо Яхве е покрил Лицето Си за толкова много Свои създания?

- защо е лишил от тези философи да видят и да съзерцаят Лицето Му?

- защо не ги накара да замълчат?"

Яхве е познат за това, че се взира през тъмните облаци на всяка душа, и се чудя, съществува ли някаква възможност за спасение за тях? или всички те ще погинат в пламъците на преизподнята?

съществува ли начин, чрез една специална благодат от Теб, да сключат мир с Теб и да се помирят?

дали някога ще дойдат и ще приемат Словото Ти като Живо Слово?

тези ренегати продължават да се увеличават и не се страхуват от нищо, защото разполагат с власт; 

ако днес се отричат от Теб, Боже мой, публично, те са сигурни, че ще бъдат аплодирани, и ще бъдат издигнати в позиция и ръст от своите подобни...

но тези, които Те следват, биват снижавани от тях в очите на цялата общност и биват осмивани; биват гонени като муха...

те казват с увереност и гордост:

'къде е този ваш Господ? къде е Неговата Слава? и на какво заприлича големият Господен Дом? съществувал ли е въобще такъв Дом?'

спри дотук и Me остави да отговоря на твоя въпросник! вярно е, не Ми е приятно безбожието, но нека първо да си позволя да поставя на Свой ред Своите въпроси преди да отговоря на твоите;

кажи Ми, какво е по-ярко от слънцето? и Ми кажи, какво уталожва разгорещеността на аргументите? кой поставя пазач при устата на всеки един? можеш ли да кажеш как контролирам всички неща? може ли някой да каже какво е доброто във всеки човек и какво е лошото в него? и какво мога да кажа и по какъв начин зная? запитай се и Ми отговори...

Светия Дух е, който е по-ярък от слънцето и Той е, който осветява всяко сърце...

да, върховен във власт, в справедливост, превъзхождащ в правосъдие, но не потисник; Светият Дух може да възвърне всеки един от тези ренегати в битието от небитието; Той може да ги възстанови посредством жертвите и деянията на поправки от другите и молитвите предоставени от Моите светии; виждаш, Васула Моя, човешкото състрадание е ограничено и не се разпростира като Моето; но Моето състрадание се простира на всичко, което живее; порицавам, поправям и уча, водейки ги благо обратно в кошарата;

колкото до това, което уталожва разгорещеността на аргументите, дали е благото слово?

да, едно слово изречено с обич може да промени цяла ситуация; може да спре война; може да стопи лед и да усмири буря; може да угаси огън; Писанията казват: "с кротост да наставлявате хората, които оспорват това, което казвате; не забравяйте никога, че Бог може да им даде да се променят, така че да разпознаят истината и да се съвземат, избягвайки от клопката, където дяволът ги е заловил и ги е поробил..."6

следователно, едно добро слово струва повече от парче злато

смятам, вярвам, че си поставил Пазител на нашата страна да проверява за нас и да изразява нашето възражение по начин, който никога не може да бъде описан с думи;

да, написано е, че съм ви дал обещанието за Светия Дух; Той идва да помогне на всеки в неговата слабост, напомняйки на човека това, което дължи да направи и бивайки Застъпник на човека, ще помоли Мен, Отеца, казвайки: "освободи го да не слезе в ямата, защото намерих откуп7 за живота му;" и по този начин ще се избави, ще се избави от вечните огньове, Аз8 позволявам животът му да бъде изживян в Светлината;9 тогава, ще ме възхвали и ще Ми отдаде слава... на онези, които се покайват позволявам да се завърнат... грижа се за великодушния човек като за зеницата на Очите Си...

колкото до отговорите на другите Ти въпроси, Отецо, не зная; не зная как управляваш всички неща, и никога няма да зная...

не зная нито какво има човек в себе си, освен ако Ти не ми дадеш прозрение по благодат; нито пък твърдя, че зная как Ти знаеш; Ти си едно Страхотно Тайнство, внушаващо благоговение, Автор на този Химн на Обич, Автор на откровения, Автор на спасяващи деяния по цялата земя;

зова, в своята слабост, към хората на земята да вдигнат очите си към Теб; на всички, които обичат Твоята спасителна сила дай постоянен повод да казват, 'Бог е Велик!'

за мен, ранена от Обичта Ти, оставам Твоя помощник робиня, на Твое разположение, винаги надявайки се, винаги копнеейки за обновление дадено от Светия Ти Дух върху цялото човечество...

смилих се над това поколение, ето защо те повиках и те укрепих, за да напишеш Словата Ми; по този начин всеки може да ги прочете, всеки ще бъде способен да се възползва от това, което казвам; исках да провъзгласиш Бащинската Ми Обич, добрината Ми и състраданието Ми към целия свят, и как показвам милост към онези, които истински се покайват... сега Ме остави да ти отговоря:

Вездесъщ съм; и както правилно казваш, Аз съм Страхотно Тайнство; но съществуват онези, които предизвикват това Тайнство; и все пак Светият Ми Дух, източникът на всичко, каквото произходи, източникът на Знанието, е готов да раздаде Своите дарове на цялото човечество, давайки им10 знамения и учения чрез неизразимата Си Светлина; нека ти припомня Словото Си; написано е, че Аз, Бог, мога да видя в най-съкровените части на човека и непрестанно да наблюдавам сърцето му, слушайки езика му; наистина, Духът Ми изпълва целия космос и това, което държи всички неща заедно; зная какво се съдържа в човешкото сърце; помни, Светлината Ми е толкова чиста, че прониква и пронизва всички неща на земята, на небето и в целия космос...11 познавам всички хора и никоя прошепната жалба не може да Ми избегне...

Духът е дарителят на вярата чрез благодатта, Той е силата, в която въплъщава цялото сътворение; напразно е да вярвате, че човек от само себе си може да достигне до Бога, или дори да проумее какво представлява Тайнството и неразбираемото, освен ако Духът Ми слезне върху тях да им даде светлина на проумяване, разкривайки им скритите тайнства посредством едно откровение; в противен случай не е нищо повече от обикновена арогантност; видяхте окаяността около вас, хора в кръв, хора с вина12 по ръцете им, разсипници, и други подобни;

нека ти отговоря: един роб, когато бива призован в Господа, става oсвободен роб в Господа и свободен човек призован в Господа става роб на Христос; но тези, които днес въстават срещу Мен, в своя бунт стават роби на лукавия, и техният бунтовен бунт е във вражда с Мен, техния Бог; питаш, 'защо Яхве е покрил Лицето Си за толкова много?' винаги покривах Лицето Си от греха; не мога да присъствам при нечистотия13 или при безбожие; колкото до вашите философи, които обявяват война срещу Мен, то е, защото не само не понасят Моите повели, но не понасят никого над тях; издути от гордост те казват:

"седнал съм на престола на Бога;" 14

след това очакват да мине добродетелният човек, за да паднат върху него и да съсипят това, което е противоположно на техния начин на живот; попита ме, Васула Моя, дали ще съществува спасение и за тях; радвам се да показвам Своето Милосърдие, след като колкото по-голям е броят на греховете извършени от някого, толкова по-голяма е благодатта; мога да им предоставя да видят Моята вярност и това, че съм готов да простя техните престъпления; написано е, че ще съдя света правдиво и ще произнеса истинска присъда за нациите;

aх! какво е човекът, за да мислиш за него?
въпреки това ни направи малко по-малки от бог; дано всички хора да произнасят за Теб хваления и да се радват на Спасителната Ти помощ...

днес ви давам дара на Моето Милосърдие; да клеветиш Словата Ми няма да ти донесе добро, поколение; в дните ви гледам долу от небето към всички вас; не го ли забелязахте? станали сте като пропукани цистерни, които не могат да задържат водата; мнозина Ме изоставихте, и небето стои ужасено пред този бунт; бях изпълнил сърцето ви при раждането ви с извор на жива вода; изпълних сърцето ви със Своето Присъствие; сега, като пропукана цистерна, сте пресъхнали; кухи сте; няма ли тогава да се намеся? обновявам, Васула, Своето сътворение; това е началото на това обновление; 

това е преминаването Ми сред гробовете, през това обширно гробище, минаването Ми ще превърне гробовете в славни Катедрали с Огъня на Обичта Ми в тях! великолепието на Присъствието Ми в тях ще бъде страхотно; от небитието в гроба, и толкова тъмни като в гроб, минаването ми сред вас ще бъде като бляскаво и греещо слънце; сянката на смъртта и злостният мрак ще изчезнат тогава като мъгла, при светлото Ми Присъствие; многобройни са Призивите Ми и благодатта на Светия Дух никога преди не е била толкова очевидна, както във вашите времена;

хора от кръв могат да казват, каквото искат, да заявяват, каквото искат, но Аз ще мина над тях и над това, което казват и което заявяват, за да издигна апостоли и светии, които ще блеснат с благодатта на Светия Дух над цялото човечество; ще ги науча, Аз Самият, да достигат степени на висока святост независимо от подчертаните какофонии на техните врагове, които няма да покажат към тях нито милост нито съчувствие; но Аз ще им дам дух на постоянство, дух толкова храбър, че самото им присъствие ще разтърсва основите на ада, тъй като ще бъдат облечени в славното величие на Сина Ми, Иисус Христос, и езикът им ще бъде като двуостър меч; ще светят ярко за всички, добри и лоши хора заедно, за да топлят сърцата им и да съживяват със Словото Ми всички трупове, които са разпръснати; вечна благословия ще идва от ръцете им; ще освободят мнозина от страстите на света, които ги държат в затвор и вкоренени в греха; и Поемата "Истинският в Бога Живот" ще се пее на Моите Събори, дете, за да превърне всички в богове по участие; ще четат многобройните текстове, тъй като словата Ми са Византийски четива издигащи ви от нищото в богове15 водейки ви към високи нива на аскетична духовност и практики; един мистичен живот, който може да бъде достигнат и постигнат от всяко човешко същество;

Аз, Господ, обичам Своето сътворение и не искам то да загине!

непрекъсната радост на Сърцето Ми, Васула Моя, получи повече от Огъня, с който те благослових, тъй като ти възложих апостолско дело; не оставяй Ръката Ми; никога не се страхувай! дарих душата ти с Духа Си, за да обновя духа ти; Обичта е на твоята страна;

(за това послание бяха необходими месеци, за да бъде завършено.)


1 Говори Отецът.
2 Чух едновременно думата 'поглед'.
3 Чух в същото време 'Царството Ми'.
5 Внезапно заговориха Ангелите.
От душа, която се жертвува, или: от жертвите, покаянието и великодушните молитви, които душите предоставят на Бога за завръщането на грешниците при Бога…
8 Бог Отец.
9 Светият Дух.
10 Човечеството.
11 Господ ми даде в този миг видение на някого, който приличаше на Сина на Човека, да стои сам с отворени ръце, прострян хоризонтално и да съдържа в Тялото Си всички неща, всичко, целия космос. Нищо не съществуваше вън от Него.
12 Сажди и катран.
15 Богове по участие: осиновени синове и дъщери на Всевишния.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message