DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дни на изпитания ви предстоят

10 април 2019

Васула Моя, бъди на разположение да пишеш, остави Ме да ти кажа; когато животът ти се поделя с Мен, безсмъртието ще бъде твое! не се страхувай, радвай се! нека духът ти се издигне и си позволи да бъдеш в Моето притежание, скъпа Моя душа! когато Ме умоляваш с Обич това дълбоко Ме очарова...

 

Господи, вътрешно съм съкрушена, защото колкото по-близо си до мен и с мен, толкова повече искам да си по-близо до мен;

Твоето приятелство ме опиянява, използвайки едно Слово, Ти ме направи отново нова!

ах, Васула! зачитай това Сърце на твоя Бог, зачитай товаа Чистота, Милост, и Обич; ако само знаеше как в миналото ходех във всички посоки, търсейки по какъв начин бих могъл да привлека твоето внимание и да те направя отново Моя, за да ти покажа Истината, и да възвърна на паметта ти спомена за това на кого принадлежеше и принадлежиш; ходех по петите ти, за да не се луташ вече като скитница; тогава Духът Ми те залови, и изпълни духа ти със Своята щедрост, изливайки върху теб Своята благодат, като глитер, в Своята Светлина.

Отецът Ми ти даде Мъдрост, но ти трябваше да придобиеш Мъдростта с Моята помощ… чуй Ме, изпълни клетвите си към Мен, покълни лилии с обичта си към Мен, украси тази земя, тази безбожна земя, бъди Моето небе!

елате при Мен, бедни нещастници, които вървите в долината на смъртта, елате при Мен и ще ви обновя, за да намерите истински мир и да Ме поставите като печат върху сърцето си; Звярът ви следва, изпълвайки ви със своите лъжи, преследвайки ви в нощната тишина, за да не се разкрие; като тъмна сянка бродеща в мрака подготвя яма за вас; устата му е пълна с гнусотии, и с всички грешки, които ти причини, поколение, и ти все още си в неведение за злите му намерения… и неговата нечестивост? колко още предупреждения да ти дам?

дни на изпитания ви предстоят; огън1 незапален от човек ще изтреби нациите и ще погълне всичко, което човекът построи; природата ще се изправи срещу вас и наводненията ще повлекат цели множества; от лицата ви ще се изтрие подигравателната усмивка, която имахте всеки път, когато чувахте да се произнася Святото Ми Име; тогава всичко скрито в мрачните ъгли ще бъде разкрито; воали от мрак са се струпали за теб, неверно поколение;

обръщам се на Запад, след това на Изток и виждам Домът Ми да се отклонява, защото мнозина са се отказали да търсят Светлината; мнозина се движат, както им се харесва с грешни решения, които осакатяват Тялото Ми; те в много отношения Ме откъснаха от живота си; Моите Правила и Моите Учения са смазани под развалините на Дома Ми, изтласквайки зад себе си Моите Дела;

плътта ти се разлага, поколение, и душата ти е като изсъхнала земя, безводна; трябва да чуя вик на покаяние; напразна ли беше Жертвата Ми? всяко създание сътворено от Отеца Ми не трае никога повече от диво цвете и с порива на вятъра загива, но душата му трае за вечността... и завинаги; Аз съм Пазителят на живота ви; пазя ви, покривам ви със сянка и ви закрилям; дадох Живота Си за вас, за да можете да живеете, какво повече бих могъл да направя и не го направих? затова станете, сега! и се покайте! признавайки ужасните cи дела;2 злонамерено поколение, отвърни се от злите си пътища, промени поведението и действията си и ще те чуя и ще ти простя; не забравяй, че дадох Живота Си за теб; бягай далеч от греха, както от змия;

в тези последни дни използвам ветровете като пратеници, които изпращам навън в пустинята, като номади, да изградят Моето Тяло,3 да го украсят и да го обединят;

работи, Васула Моя, с цялото си сърце да събираш народа Ми; не оставяй никого да те заблуди с глупави аргументи, а работи здраво и с готовност само за Мен и за никого другиго, за да утвърдиш Моето Царство във всяко сърце, учейки ги да се молят непрестанно за Моя Дом и за неговите пастири да станат лоялни към Mен, и това покривало на летаргия и безразличие, което ги покрива да се махне; моли се непрестанно и при всеки възможен случай на Светия Дух; обичай Добродетелта, за да можеш да разказваш делата Ми, и напомни на всички, че Сияйната Светлина им говори днес; бъди уверена, дъще, и ще ти дам повече, отколкото искаш; Обичта те обича; бъди благословена...ic


1 На 23 май 2018, ясно чух глас да казва на френски: "скоро ще се произведе атмосферна експлозия..." 
2 В Божиите Очи всеки грях, дори малки грехове, които считаме за незначителни, са ужасни, и Той ги вижда големи! 
3 Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message