DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Забравихте ли, че както милосърдието, така и гневът произхождат от Отеца?

18 май 2013

Господи?

давам ти Мира Си, скъпа дъще; всички Мои планове за теб ще се изпълнят;

cъществуват масивни злини, посвещения за убийства на деца ставащи винаги в името на мира и на развитието; убийства, измами, корупция, бунтове и клетвопрестъпничества са създали видим образ на това, в което се превърна това поколение;

гневът на Отеца Ми не може повече да бъде въздържан; неминуемата смърт на земята е наближила, и каквото пося това поколение, това ще пожъне; огън ожесточено ще се разбушува, какъвто човешко око не е виждало; и елементите на земята ще се стопят; поглъщайки природата, хората, животните и всичко!

дъще Моя, този огън е неизбежен, Сърцето Ми плаче от скръб, но това е единственото средство, което е останало! безспирно съм в агония и прободен от тръните затворени в Тялото Ми; ангелите Ми плачат, криейки лицето си с ръце, виждайки как ще погине това поколение, когато Отецът Ми се провикне: "стига!" затова не казвайте: "аххх, но съчувствието на Господа е голямо, Той ще ни прости;" забравихте ли, че както милосърдието, така и гневът произхождат от Отеца? преди всичко имам нужда от помирение, истинска метания от всички Църкви; един събор в Моето Име ще Ме прослави;

нека Домът Ми, Васула, да бъде един! с Мен на твоята страна, ти не трябва да се страхуваш! разхубави Дома Ми и го съживи, водейки го в единството! продължи пътя, който очертах за теб, остани в пътя на единството и в това, което ти поверих;

кажи на Моите Пастири в тези събирания, да намерят радостта си в Мен и никъде другаде; нека погледът ви да е върху Мен; не се обръщайте нито надясно нито наляво; имайте краката си в Окървавените Ми Стъпки, вие, които сте Мои свещеници, и вие, които сте Мои сътрудници в това Дело; ще ви доведа у Дома, ръка в ръка точно като двама добри приятели, ще вървим заедно върху сапфири, в Моята слава, триумфално в Дворовете Ми; обръщам се сега към вас, Моите хора, Моите приятели, вие, чиито сърца бяха развълнувани от Гласа Ми в Благородната Ми Тема и които се присъединихте в Поемата Ми на Обич, Единството, и Помирението; казвам ви, Отецът Ми ви е благословил; във величие и във великолепие ще се изкачите в небесата с Мен чак до Моя Престол; а Аз, с Царския Си Скиптър, ще ви разведа по вашите места в Града Ми, вътре в Царството Ми; призовах ви и бдях над вас; никога не ви оставих от Очите Си...

Йоан, Моят ученик, беше запален и лъскав светилник; бъдете Мои Йоани, бъдете запалени и лъскави в този мрачен свят и не чакайте човешкото одобрение, защото то не трябва да означава нищо за вас, както не е нищо за Мен; нека това да не ви занимава, скъпи души, бъдете един и живейте Единството, което ви заръчах да живеете; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message