DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Да се разпространява Посланието Ми и по този начин, това Ме прославя

23 септември 2013

(Отнася се до книгата 'Раят е Действителен, но и Преизподнята Също')

ах, Васула, да се разпространява Посланието Ми и по този начин, това Ме прославя; присъствам; винаги ще те вдигам при Мен; може ли един камък да почувства нещо? закоравелите сърца не могат нищо да чувстват, само сърце от плът ще бъде чувствително към Моето Присъствие;

земите ви са пусти и сухи и отчаяно се нуждаят от съчувствие; нужен е дух на благост, дух на надежда е нужен, затова кой може да претегли плановете Ми и да ги прегледа? кой освен Мен има здраво указание и кой човек може да излекува неизлечимото, ако не му се даде силата от Мен? който проклина Делото Ми ще остане завинаги в най-дълбокия мрак! по всякакъв начин представляваш Моята Святост и Моята щедрост, разкривайки Ме като нежен Баща, като любящ Жених, като ваш Спасител и Изкупител, като ваш Брат, но и ваш Съдник, това Ме прославя;

върви в мир, Аз, Иисус, се намирам (дори сега) с теб; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message