DHTML Menu By Milonic JavaScript
'Peace be with you.' ...Read the First Message
 

"Да са Едно"!
В посланията на Истинския в Бога живот чуваме вик за единство. Този “вик” звучи в сърцата на всички онези, които истински желаят да следват Христос. Гласът на Васула – и нейната мисия – изразява спешността на този зов за помирение, мир и единство. Повече...

 

Какво казва Църквата?
Различни източници съдържащи резултатите от наскорошния диалог между представителя на Конгрегацията за Вярата във Ватикана и Васула. Повече...

 

Уникален принос в Междурелигийния Диалог: Васула в Дака
След изказването си за Посланието на Истинския в Бога Живот на Междурелигийната Среща в Дака, Бангладеш, Васула беше наградена със Златния Медал на Будистката общност за приноса й за Мира и междурелигийната хармония. Повече...

 

Beth Myriam - Помагайки на Нуждаещите се
През 1998 г., Васула беше вдъхновена, посредством видение, да започне едно начинание за предоставяне на храна на бедните в Светите Места. Това отвори пътя за създаването на други Beth Myriam's (Домове на Богородицата) по света за хранене на бедните. Повече...

 

"Недрата на Земята ще се Разтърсят."
Прочетете посланието, което Васула получи точно 10 години преди потресяващите събития станали в Ню Йорк на 9/11/01, както и нейният коментар. Прочетете посланието...

 

Васула относно Пророчествата
Статия относно пророчествата, които ни се дават от Бога, за да ни припомнят милостивия Му зов за покаяние и обич. Пророчествата се отнасят до двете кули в С.А.Щ. и Цунами-то в Азия. Повече…

 

Списание на ИвБЖ
Последните събития на ИвБЖ по света, снимки, духовни учения, всичко в едно списание, чиято цел е да евангелизира и да разпростре Царството на Бога. Повече…

Other Websites of Interest

True Life in God Radio Website
A website dedicated to broadcasting live talks and readings of the messages of True Life in God in various languages. Listen Now...

True Life in God Video Website
A website dedicated to online videos of Vassula's talks, meetings, speeches and other material. Watch Now...

OneDate.org - Unify the Dates of Easter
An informative online petition website for the purpose of unifying the dates of Easter. Sign Now...

True Life in God Testimonies Website
The past several years have seen amazing conversions, signs and wonders in connection with the messages of "True Life in God" (TLIG). This website is created for the purpose of sharing these testimonies of experiences from around the world. Visit Now...

True Life in God Pilgrimages Website
Every two years, Vassula and her helpers organise an ecumenical pilgrimage which brings together clergy and laity from many denominations. For about ten days the pilgrims live together the Unity for which God asks in the True Life in God messages. This website provides some reports, photographs, videos and testimonies associated with these pilgrimages. Visit Now...

Resources for Promoting TLIG
Downloadable print material for current readers trying to promote True Life in God Visit Now...

10th True Life in God Ecumenical Pilgrimage in Russia

Heaven is Real But So is Hell

 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Молбите Ти Не Са Напразни
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Дванадесет Благословии

 


True Life in God RadioБързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message