DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!

26 юли 2017

Господ е моята сила,

радостта ми, диханието ми, усмивката ми,

моят завоевател, моето спасение!

 

Ето Кой си Ти

и Те възхвалявам.

Теб, който си Царят на вселената!!

Васула Моя! остави тълпите и ела при Мен! не рискувай далеч от Мен; Присъствието Ми ти говори, малко цвете; добрите семена, които посях в теб, ще прославят Мен и Моя Отец, който се радва в твоята бедност и несигурност; възложихме ти да предадеш Словото ни като Напомняне, но и като последно Предупреждение; и защо? поради величието на Обичта, която изпитваме към всички вас!

нека знае това поколение, че това е Наше Дело, виждаш, Васула! Аз, Бог, няма никого да изоставя; дори ако повечето хора са станали слепи и са против Мен, казвам ти, това ще трае за кратко време, няма да трая вечно, не; искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!

ще премахна безбожието с един само поглед върху тях; как бяха паднали героите в миналото? герои по-силни от лъвове? хиляди ще паднат и ще се намерят под Моето Господство и никой няма да оспорва Моите Повели нито Словото Ми; Словото Ми има сила и пламти като факел; способно е да хвърли дъжд, както може да хвърли огън; силата на Словото Ми може планини да измести, и царства да събори; може да превърне пустините в буйни градини; може чудеса да създаде; може да разруши изпадналите градове живеещи във вечен грях;  Словото Ми върши чудеса, възстановява сърца, възкресява трупове от смърт; топи планините като восък, носи светлина там, където преобладава мрак; Словото Ми е действено и живо и да, реже като двуостър меч и още по-фино и както Писанията ви казват:1 "Защото словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оногова, пред Когото ние ще отговаряме;"

това е всичко за днес, Васула; посвети се на Моите Дела, отдавайки Ми неизменно внимание на Мен, твоя Възлюбен! остани в Обичта Ми; единственото, което искам от теб в края на краищата е да Ми възвърнеш тази Обич, която изпитвам към теб и Ми позволи да си почивам в теб, както Аз ти позволявам да си почиваш в Мен... действай безстрашно в Името Ми! Обичта те обича; ic


1 Eвреи 4:12-13

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message