DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!

26 юли 2017

Господ е моята сила,

моята радост, моето дихание, моята усмивка,

моят завоевател, моето спасение!

 

Ето Кой си Ти

и Те възвеличавам.

Теб, който си Царят на вселената!!

Васула Моя! остави тълпите и ела при Мен! не рискувай далеч от Мен; Присъствието Ми ти говори, малко цвете; добрите семена, които посях в теб, ще прославят Мен и Моя Отец, който се радва в твоята бедност и несигурност; възложихме ти да предадеш Словото ни като Напомняне, но и като последно Предупреждение; и защо? заради величието на Обичта, която изпитваме към всички вас!

нека знае това поколение, че това е Наше Дело, разбираш ли, Васула! Аз, Бог, няма никого да изоставя; дори ако повечето хора от света са ослепели и са против Мен, казвам ти, това ще бъде за кратко време, няма да продължи вечно, не; искането Ми е да се променят всички и да бъдат спасени!

ще прогоня безбожието с един само поглед към тях; как бяха паднали героите в миналото? герои, които бяха по-силни от лъвовете? хиляди ще паднат и ще се намерят под Моето Господство и никой няма да оспорва Моите Повели нито Словото Ми; Словото Ми има сила и пламти като факел; способно е да хвърли дъжд, както може да хвърли огън; силата на Словото Ми може планини да измести, и царства да събори; може да превърне пустините в буйни градини; може чудеса да направи; може да унищожи изпадналите градове живеещи във вечен грях;  Словото Ми върши чудеса, възстановява сърца, възкресява трупове от смърт; топи планините като восък, носи светлина там, където преобладава мрак; Словото Ми е действено и живо и да, реже като двуостър нож и още по-фино и както Писанията ви казват:1 " може да се промъкне през мястото, където душата е разделена от духа, или ставите от мозъка; Словото Ми може да съди скритите вълнения и помисли; няма създадено нещо скрито за Него; всичко е разкрито и отворено за очите на този, на когото ще дадем сметка за себе си;"

това е всичко за днес, Васула; посвети се на Моите Дела, отделяйки Ми неизменно внимание на Мен, твоя Възлюбен! остани в Обичта Ми; единственото, което искам от теб в крайна сметка, е да Ми възвърнеш тази Обич, която изпитвам към теб и да Ми позволяваш да почивам в теб, както Аз ти позволявам да почиваш в Мен... действай безстрашно в Името Ми! Обичта те обича; ic

 


1 Eвреи 4:12-13

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message