DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Коварно поколение! Изгонихте Ни от живота си

18 юни 2018

Господи?

Аз Съм; имай сърцето си насочено към Мен, няма никога да те изоставя в това изгнание; остави душата ти да продължава да получава благородните Ми указания, за да се увеличи знанието ти за Моята Воля;

заедно, гълъбе Мой, ще работим; дела, които ще прославят Името Ми; ще те изпълня със Светия Си Дух като маслинено дърво натоварено с плода си; Отецът Ми те избра преди да се родиш; произнесе името ти преди да видиш светлината; и от утробата възвиси дните ти с безумна влюбеност; днес те поставяме в Нашия Път; обичай Мен и Отеца Ми, поправи за онези, които не Ни обичат! поправи за отстъпниците и извратените сърца! провъзгласи на това поколение Нашата Святост, Нашата Сладост и Нежност, нека гласът ти да удари глухотата на този свят, защото скоро ще дойда да съдя света с буйна буря; ще осветя този свят и ще очистя пороците им;

малцина осъзнават грешките си, малцина осъзнават, че са нарушители; коварно поколение, изгонихте Ни1 от живота си; първенци в злодейството, колко още ще продължавате да бягате от Нас? в своя позор не можете да различите лявата си ръка от дясната и твърдите, че виждате, твърдите, че тази земя е ваша! знаете ли кои думи са вашата разруха! когато твърдите с високомерие “не съществува Бог!” Аз съм, който ви посадих на почвата, върху която вървите; и с една дума мога също така да ви изгореня и да ви захвърля... и мога да запечатам завинаги Вратите на Небето за вас; покайте се! и ще ви бъде простено, така че да можете един ден да се провикнете с радост: “Бог е велик!”

масоните се мъчат да срутят стените ти от вяра и малкото, което е останало в теб, поколение; заливат ви с празни обещания, сеейки раздори между братя; гнусните им престъпления ще се обърнат срещу тях; слушам;

Господи, Ти, който ме облагодетелства
по такъв великолепен начин, 
премахни вината им, тъй като си Бог на милостивост
и никой друг не може да се сравни с Твоята Добрина 
и Твоето Опрощение;

Ти си Господът на всички,
и никой не би могъл да Ти се съпротиви!
да, мнозина са поставили Твоята Слава под своята слава,
но Силата Ти надделява над всичко,
днес много хоря вървят в долината на Смъртта, но, 
ако им бъде дадена възможност да вкусят веднъж 
сладостта в Дворовете Ти,
те без съмнение ще прославят Името Ти!

единственото, от което се нуждая е да чуя искрен вик на покаяние! охотно сърце търсещо Истината! не бях ли се доближавал до толкова много от невярващите? не им ли разкрих, че Аз Съм Вечно Съществуващият? виждаш ли? бях ги откъснал2 за известно време, но сега в тези дни на Милосърдие, ги присаждам отново в Лозата;

всичко, което съществува, произхожда от Мен; точно, както посетих теб и те преобразих, така ще посетя тези, които все още не се позовават на Мен като на техен Спасител и Бог и който ги спасява; тогава, те също ще се възрадват на Моята Обич и Моето Милосърдие!

накрая, Васула, всяко коляно ще се огъне пред Мен, и всеки език ще Ме възхвали като техен Бог и Светия... остани вярна на Мен, твоя Бог; и продължи да се грижиш за Моите Работи, както правиш, дете Мое;

и се освободи, за да имаш време за молитви; Духът Ми се радва, слушайки молитвите ти... Обичта те обича; ic


1 Светата Троица.
2 Други освен Християните.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message