DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Яхве е наблизо, идва с пълна скорост

14 декември 2009

Васула пише:

Миналата събота, тук в Родос, се събрахме за молитва. Не присъстваха всички, бяхме само малцина. Към края, взехме молитвата от 28 ноември и се помолихме всички с нея. След това взехме Библията, на гръцки език (беше съвсем нова) и я отворихме. Пръстът ми попадна на Йезекиил гл. 7, стих 1-14. След това взех Святото Писание на гръцки (беше ново) и го отворих. Пръстът ми попадна на Йезекиил, гл.7, 1-14. Както четях, всички почувствахме сякаш прочитахме отново молитвата! Като продължение. Когато отворих Библията на английски, за да прочета оттам, тъй като гръцкият ми не е особено добър, открих показател на същото място. По това разбрахме, че Господ се опитваше с това да подчертае сериозността и спешната необходимост на предишното Си послание, което беше молитвата. След молитвата, отворихме посланията на ИвБЖ, за да прочетем. И тук отново, Христос наблегна на молитвата. Отворих на 13 септември 2002 г. и очите ми попаднаха на следния пасаж: “добре говори; о, Съден Ден! когато Синът Ми ще блесне високо в небето!” до края.

На следващия ден беше неделя, отидох на църква и щом седнах, близо пет минути след това, чух Господ да ме зове и да ми говори. Обезпокоих се за това, че няма да си спомня след това да запиша това, което ми каза. Богородицата каза накрая няколко думи, но Господ ми даде да разбера, че не трябва да се безпокоя, защото ще ми припомни словата Си, за да ги напиша, в действителност ще води отново ръката ми. Ето какво каза Иисус Христос вчера и днес, понеделник 14 декември, когато бяха написани словата Му:

“дай, дете Мое, свидетелство от Мен и от Мое Име, говори и кажи на това поколение:

не слушайте повече лъжепророците, които продължават да ви галят и да ви казват, че всичко е наред и че сте се подобрили, когато вие в същия миг, в който назовавате себе си Християни, не се държите съответно, след като не прилагате словата на Евангелието Ми; казвам ви, ако добродетелта ви да сте Християни не отива по-надълбоко, отколкото при безбожниците, Отецът Ми, ако не Ме разпознае във вас, няма да ви позволи никога влизането в Нашето Царство! гневът на Отеца Ми ще избухне върху вас; не бяхте ли се научили, че строгостта Ми е еднакво голяма с Милосърдието Ми? ти, който продаваш себе си в обкръжението си като добър Християнин и им даваш тази лъжлива представа на Християнизма, докато си съвсем обратното, ще бъдеш разкрит, ти и грехът ти; и ти, дето езикът ти не престана въобще да съди несправедливо, грехът ти ще падне върху главата ти; гневът Ми се разпалва срещу вида като твоя и ще съдя поведението ти, както го заслужаваш;

ти, който не можеш да простиш и да забравиш, както Аз прощавам и забравям, Отецът Ми също ще задържи този грях срещу теб; Яхве е наблизо, идва с пълна скорост, затова кажи Ми, къде ще се скриеш? живеейки греховен живот, принадлежиш на дявола; знаеш по какъв начин ще бъдеш съден, ако не се помириш с готовност с онзи, срещу когото си злопаметен; уверявам те, този грях на липса на готовност да се спогодиш с този, когото считаш за отговорен, ще го платиш горчиво до последния грош; не казах ли: трябва да обичаш ближния си, както себе си и още повече, че трябва да обичаш враговете си? и така, какво виждат Очите Ми? виждат малка част, която наистина следва пътищата Ми, но болшинството се намира в грях и върши делото на дявола; не се лъжете, защото в тези дни, когато ще дойда, вървите към катастрофата за това, че не следвате Словото Ми; който отказва до днес да се подчини на повелите Ми, и Отецът Ми също ще му откаже обител в небето; и ти, който си взел Името Ми и въпреки това действаш с насилие, гняв и горделивост, същият бич, който острият ти език беше използвал срещу своите братя, ще го получиш подобно и грехът ти ще те осъди; и ти, който все още спиш в своето безразличие и летаргия, не смятай, че не съм те отбелязал, ще бъдеш включен измежду идолопоклонниците и ще събереш, каквото си посял;

колкото до отстъпниците, ще изпитат огъня на ада! гневът на Отеца Ми се разпалва за това лукаво и покварено поколение; как да задържа повече Ръката Ми да не се стовари върху вас? отвърнете се от греховния си начин на живот, тази беше повтарящата се от Нас тема, и въпреки това добри и лоши еднако отказаха да изоставят своя начин на живот, добрите, защото не взеха насериозно Словата Ми в тези послания и не действаха според тях, а лошите, защото отказаха да бъдат спасени, отказаха Милосърдието Ми, отказаха Ръката Ми; кажете Ми, какво ще направите, когато осъзнаете в онзи Ден, че сте само глина, и тази глина, без Моето присъствие във вас не е нищо друго освен пръст?

катастрофата причаква на ъгъла и листата ще изсъхнат; поправете всички вие своето поведение и действията си, за да не ви настигне разрухата; вземете правилната посока и спрете позорните си действия и развратностите си; обърнете сърцето си към Мен, вашия Господ, ако ли не, ще се сгромолясате в пръст като изгорял град;

сега, дори и да ви обезпокоих, дори за миг, то е от голямата обич, която изпитвам към вас; искам да ви отведа в покаянието и да ви спася; искам устните, които се позовават на Святото Ми Име да са чисти, особено в това време, когато ще бъде осквернено Святото Ми Име и няма да означава нищо за повечето, тъй като ще празнуват рождеството Ми без почести и хвалебствия; покайте се всички и се съсредоточете в Мен; и се молете това виновно поколение да не бъде причината за вашата катастрофа; в противен случай, гневът на Отеца Ми ще Го подтикне да се провикне: достатъчно! и огненият Му гняв ще покрие много нации и светът ще се разруши; блажен е, който Ме слуша сега и пречиства себе си; ще го подкрепя;

Аз съм Иисус Христос и съм Авторът на тези Послания и съм познат за това, че управлявам със снизхождение; познат съм за това, че ви разцъфтявам, ако го желаете и ако е необходимо ви поливам със Сълзите Си; познат съм като Добрият Пастир, който никога не изоставя Своите овце; извеждам ви на зелени ливади, но когато споразуменията не се спазват, свидетелите, които Аз изпращам биват пренебрегвани и отхвърляни, мога ли да остана мълчалив? когато зная, че се направлявате към съдбовна катастрофа, няма ли да реагирам? в Деня на гнева на Отеца, онези, които Ме забравиха, ще си спомнят за Мен; и ще бъдат третирани съответно;

разбира се, мнозина питат, кои грехове? грехове, които съм споменавал и грехове на богохулството ви срещу Светия Ми Дух, грехове на бунта ви и на разделението ви, грехове на разврат, които са позор в Очите Ми, грехове на предубеждения, на презрение, на поквара, грехове на високомерие, на горделивост, грехове на изпадане и на летаргия, светът е замърсен от греха; разберете сега колко обидено е Святото Ми Сърце и колко Му е болно; изследвайте мислите си и не прегрешавайте повече; никога не Ме забравяй, Васула, и оповести на народа Ми тези предупреждения; Аз съм тук; ic;

И тогава, Богородицата каза:

“cледвай и напиши всичко, каквото ти даде Синът Ми, никога не се страхувай;”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message