DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Денят на Завръщането Ми е по-близо, отколкото смятате

31 януари 2019

Води душата ми, Господи, в пътя на Вечния Живот,
води Църквата Си към Единство,
нека Посланието Ти с всичките му богатства
да намери дом в цялото Ти сътворение!
Съживи ни, съживи Своята Църква,
нека да се разцъфти и да заухае...

ученичко Моя, давам ти Мира Си… пиши: 

в миналото възстанових съдбините на Яков, като ги облагодетелствах и простих греховете им; няма ли тогава да съживя и да възстановя и това поколение? както грънчарят обработва глината в съд моделиран от ръцете му, но съдът излиза погрешно и започва отново да работи и да го усъвършенства, така и вие сте в Моите Ръце; не те ли оформих, дъще, както исках да бъдеш? не те ли съживих?

Да, Господи!

затова, ако ми позволят да ги преоформя като глина в Ръцете Ми, както ти Ми позволи, ще ги моделирам по начина, по който искам да бъдат; и ще премахна вината им… ако само се открекат от безумието си, ще ги помажа;

ученичко Моя, постоянствай и нека не дойде на пътя ти някоя земна привлекателност да те  разсее от Мен! искам от теб да останеш вързана за Мен; имай Ме постоянно в погледа си, възхвалявай във висините и по всяко време Името Ми -

Денят Ми е близо до всички вас, и този Ден на Моето Завръщане ще дойде върху вас като крадец в нощта! уви за вас, които сте неподготвени, и въпреки това, ах, колко много предупреждения ви изпратих, за да ви напомня да сте истинни във Вярата си? и сега, злонамерена епоха, която оставаш мъртва за Словото Ми, хулейки Милосърдието Ми, настоявайки на своята злонамереност и на своето разделение, без въобще да се стараеш да уредиш датите на Великден, за да празнувате този Празник заедно, продължаваш да се явяваш дръзко пред Лицето Ми, заявявайки, че Евхаристията, която предоставяш е знак на единство и мир, връзка на обич; но доколкото обичта липсва сред вас, на Сатаната бива давана силата да ви държи разделени;

за да излекувате разделението си, пътят и единственият път е да се разраснете в обичта си; трябва да има обич сред вас, за да мога да водя сърцето ви; Духът на Обичта очаква да ви изпълни със Своето присъствие, не вие не Го оставяте да премахне разделението ви; ако се покаете и позволите на Духа Ми да обитава във вас, Църквата Ми тогава ще се изпълни със Светлина, Светлината на Светия Дух;

днес, поколение, живееш в големи горести причинени от собствената ти ръка; духът на злото е сред вас, дух на летаргия, апатия, бунтовност, непреклонна гордост, която ви кара да отстъпвате, държейки ви далеч от Мен и по-близо до Смъртта! да не би да искаш да прекараш вечността в Преизподнята? ако се завърнеш при Мен, ще премахна горестите ти и ще вкусиш мира на земята…

Денят на Завръщането Ми е по-близо, отколкото смятате, защото идвам да обитавам сред всички вас и наистина ви казвам, ще разбудя Моя Народ,1 снемайки завесата, която им пречеше да Ме признаят като Месията; ще съживя повехналия им дух, превръщайки го в радостен пламък, и съвестта им в жива отворена книга на Разбиране2 и ще Ме възхваляват с Псалми, развивайки Знанието в своите сърца!

Аз, Господ, Бог, ще ви събера всички под Моето Име; защото е голямо Господството Ми и Царската Ми Сила; никой да не те мами, че накрая няма да възтържествувам, защото това е, което Сатаната иска да вярваш; ще възтържествувам накрая и всички вие ще живеете под Святото Ми Име: Иисус Христос, Син на Бога и Спасител, Чудотворен Съветник, Мощен Бог, Вечен Бог, Принц на Мира;

а ти, дъще, остани Ми вярна; отмори главата си върху Сърцето Ми, получавайки Мира Ми и Обичта Ми; ние, нас?

Да, Господи!

добре, Аз, Иисус, те благославям; Аз Съм  ic


1 Израел.
2 Мъдрост.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message