DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милосърдието Си

31 май 2006

Васула, дава ти се Мирът Ми – Сърцето Ми гори от желанието всички постири да се намират около един Олтар; горя от желанието да ги видя да се грижат за стадото Ми, а не за своя джоб; горя от желанието да чуя в гласа им Моята нежност и Моята правдивост, да изразяват Мен във всичко, на което ги научих; да се грижат за народа Ми с обич и милосърдие; но вместо това мнозина от тях слагат на народа Ми тежки товари, които те самите са неспособни да вдигнат нито дори са разположени да докоснат и с малкия си пръст! но когато става въпрос да разширят дрехите си1 величаят себе си на обществени места, удължават своите речи към Мамона, стават шампиони; когато става въпрос да се реконструира Моята Църква, която е в развалини, замислят злото, добавяйки лъжеклетви за онези, които изпращам при тях като ангели; обичат своя комфорт и се люшкат с наслада в своята власт, оставяйки стадото Ми без надзор да блуждае наляво и надясно; но почакай и ще видиш; тъй като са възспрели ушите си да Ме слушат не Ме разпознават, когато говоря; направиха сърцата си непреклонни към Моите Призиви, да не би да разпознаят Гласа Ми и наредбите, които изпратих в Духа Си чрез Моите ангели; ще дойда със ангелите Си със сила и ще ги настъпя, както се настъпва тиня, за да изложа голотата им и да ги объркам; в тази битка ще забележиш разликата между праведното и нечестивото, между тези, които служат на своите интереси и тези, които служат на Мен; Васула Моя, дете на пророчеството, излъчвай Моята светлина на местата, където те изпращам; не се страхувай от преследването, намирам се с теб; обогатявай църквата Ми с това, което казвам, не гледай наляво или надясно, а Ме следвай; ние, нас? усмири се тогава и пиши:

ще дойде денят върху тези небрежни пастири, когато ще вдигна Скиптъра Си във въздуха и ще ги попитам: "кого обиждахте и кого хулехте?" ще отговорят, казвайки: "никога не съм Те хулел нито обиждал, ако това имаш предвид, Господи!" "да!" ще кажа, "хулехте Светия Ми Дух на Благодат; направихте го своя мисия да Ме преследвате, да Ме обиждате и да плюете върху Мен; обиждахте Ме чрез вашите помощници; беснеехте срещу Мен; чрез вашето небрежие и липсата ви на знание за Писанията показахте арогантност към Моите пратеници; не разпознахте Силата Ми, нито Милосърдието Ми, и нарекохте зло това, което е чисто и свято! наистина хулихте Делата на Духа Ми! оповахте надеждите си на Мамона, истински съгрешавахте отново  и отново... когато дойде този ден, ще се позовете на Името Ми, но няма да ви чуя;"

Васула, постоянствай със спокойно сърце и си възвърни силата; моли се Отецът да им прости на всички, както направих Аз на Кръста, казвайки: 'прости им, Отецо, защото не знаят какво правят!' изведи Името Ми пред Моите създания; виждаш ли колко съм нетърпелив да доведа Дома Си да се помири и да живее в мир и единство?

pазбери, гълъбице Моя, че откакто това Послание излезе навън, градове биват реконструирани и мостове ремонтирани, но не всички; все още трябва да завърша единството с един мост, но владетелят на този свят няма да се предаде; поставил е на всяка страна на този мост своя империя; насъбрал е многочислени укрепления от всяка страна, за да блокира пътя; всеки, който се осмелява да се приближи до този мост и да го поправи, владетелят и принцът на мрака на този свят полита с ярост; тръгва да се пребори с всеки, когото изпращам;

какво може да направи човек, за да отстрани тази Пречка?

постави пред Мен, своя Бог, молбата си; моли се, жертвай се и не търси похвала или чест; имай усмихнато лице и слушай Моите Заповеди; ще те подсиля, за да събереш постирите Ми около един Олтар; това ще бъде Моето Дело; и ще имаш Свети Михаил Архангела като твоя подкрепа; той е твоят Ангел пазител, както е и на целия Ми народ; ще ти помага, както го беше правил преди във всяка битка; ще пропъди укрепленията, които държат разделена Църквата Ми, и ще бъде победител; колкото до птичарите, които се надяват да те унищожат, ще унищожат себе си; ще съборя империята им със солидното Си учение и с верността Си; ще съборя врага Си с тези, които наскоро възкресих от гроба; ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милосърдието Си; ще накарам нечестивите да замълчат с реки от Милосърдие;

сестро Моя, беше ти поискано да предоставиш жертви и това направи; днес искам от теб да евангелизираш за това, което беше окрадено от врага и това е великодушието и духът на помирение между Моите пастири; не мога да си почина, докато не видя Църквата Си помирена и обединена... позволи ми да напиша върху таблетката на сърцето Ти Своите желания и указания, давайки ти въздишките на желанията Си върху челото ти; припомни на пастирите Ми, че освен събиранията за молитви или речи, имам нужда да ги видя събрани около един Олтар, отслужвайки заедно в един глас: Литургията; ние, нас? всички зърна на Единството ще бъдат разпространени!


1 Мисля, че 'стават по-дебели'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message