DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милостта Си

31 май 2006

Васула, дава ти се Мирът Ми – Сърцето Ми гори от желанието да видя всички пастири около един Олтар; горя от желанието да ги видя да се грижат за стадото Ми, а не за своя джоб; горя от желанието да чуя в гласа им нежността Ми и правдивостта Ми, да изразяват Мен във всичко, на което ги научих; да се грижат за народа Ми с обич и милост; но вместо това мнозина от тях налагат на народа Ми тежки товари, които самите те не могат да носят, нито желаят да докоснат дори с малкия си пръст! но когато става дума да разширят дрехите си1, величаят себе си на обществени места, удължават речите си за Мамона, стават шампиони; когато става дума да се възстанови Църквата Ми, която е в руини, те замислят зло, добавяйки лъжеклетви върху онези, които изпращам при тях като ангели; обичат своя комфорт и се люшкат с наслада във властта си, оставяйки стадото Ми да се скита без надзор наляво и надясно; но почакай и ще видиш; тъй като са възпрели ушите си да не Ме слушат, не Ме разпознават, когато говоря; направиха сърцата си непреклонни към Призивите Ми, да не би да разпознаят Гласа Ми и наредбите, които изпратих в Духа Си чрез ангелите Си; ще дойда с ангелите Си със сила и ще ги стъпча, както се стъпва върху тиня, за да изоблича голотата им и да ги объркам; в тази битка ще забележиш разликата между праведните и нечестивите, между онези, които служиха на собствените си интереси и онези, които служиха на Мен; Васула Моя, дете на пророчеството, излъчвай светлината Ми на местата, където те изпращам; не се страхувай от преследването, Аз съм с теб; обогатявай Църквата Ми със сентенциите Ми, не гледай наляво или надясно, а Ме следвай; ние, нас? мир тогава и пиши:

денят ще дойде върху тези небрежни пастири, когато ще вдигна Скиптъра Си във въздуха и ще ги попитам: "кого обиждахте и кого хулехте?" ще отговорят, казвайки: "никога не съм Те хулел нито обиждал, ако това имаш предвид, Господи!" "да!" ще кажа, "хулехте Светия Ми Дух на Благодатта; направихте го ваша мисия да Ме преследвате, да Ме обиждате и да плюете върху Мен; обиждахте Ме чрез раболепните си слуги; беснеехте срещу Мен; чрез небрежието ви и непознаването ви на Писанията показахте арогантност към пратениците Ми; не разпознахте Силата Ми, нито Милостта Ми, и нарекохте зло това, което е чисто и свято! наистина хулихте Делата на Духа Ми! положихте надеждите си на Мамона, наистина съгрешавахте отново  и отново... когато дойде този ден, ще се позовете на Името Ми, но няма да ви чуя;"

Васула, постоянствай със спокойствие на сърцето и си възвърни силата; моли се на Отеца да им прости на всички, както направих Аз на Кръста, казвайки: 'прости им, Отецо, защото не знаят какво правят!' изведи Името Ми пред създанията Ми; виждаш ли колко съм нетърпелив да склоня Дома Си да се помири и да живее в мир и единство?

pазбери, гълъбице Моя, че откакто това Послание излезе, градове бяха реконструирани и мостове ремонтирани, но не всички; все още трябва да завърша обединението на един мост, но владетелят на света не би отстъпил; поставил е от всяка страна на този мост своята империя; насъбрал е многочислени укрепления от всяка страна, за да блокира пътя; всеки, който се осмелява да се приближи до този мост и да го поправи, владетелят и принцът на мрака на този свят изпада в ярост; тръгва да се пребори с всеки, когото изпращам;

какво може да се направи, за да бъде отстранено това Препятствие?

положи молбата си пред Мен, своя Бог; моли се, жертвай се и не търси похвала или чест; запази усмихнато лице и слушай Заповедите Ми; ще те укрепя, за да събереш пастирите Ми около един Олтар; това ще бъде Делото Ми; и ще имаш за своя опора Свети Михаил Архангела; той е Ангелът ти пазител, както е за целия Ми народ; ще ти помага, както го правеше преди, във всяка битка; ще прогони укрепленията, които държат разделена Църквата Ми, и ще бъде победител; що се отнася до ловците, които се надяват да те унищожат, ще се самоунищожат; ще съборя империята им със солидното Си учение и с вярността Си; ще съборя врага Си с онези, които току-що възкресих от гроба; ще съборя всяка опозиция с Обичта и Милоста Си; ще заглуша нечестивите с реки от Милост;

сестро Моя, беше помолена да принасяш жертви и това направи; днес те моля да евангелизираш за това, което беше откраднато от врага и това е милосърдието и духа на помирение между пастирите Ми; не мога да си отдъхна, докато не видя Църквата Ми помирена и обединена... позволи ми да напиша върху плочицата на сърцето ти желанията Си и инструкциите Си, давайки ти въздишките на желанията Си върху челото ти; напомни на пастирите Ми, че освен събиранията за молитви или речи, трябва да ги видя събрани около един Олтар, отслужвайки заедно в един глас: Литургията; ние, нас? всички зърна на Единството ще бъдат разпространени!


1 Мисля, че 'стават по-дебели'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message