DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение

31 май 2018

ученичко Моя, мир на теб; давам ти Мира Си; знаеш ли какво ти дадох? дадох в ръцете ти Огън; Моя Огън; този Огън надвишава възприятието, тъй като обвива всеки, който се доближава до този Огън, карайки го да пламне от необходимостта да се покае; о, да! тогава бях дошъл да донеса Огън на земята и сега слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение, за да може да се покае! о, колко прозрачни ще бъдат след като веднъж бъдат хванати и обвити от Него!

ето защо всички тези, които те отхвърлят, те отхвърлят от страх; те, без дори да разберат мотива си те отхвърлят, духът им усеща, че носиш в ръцете си нещо различно, неразбираемо, и не могат да Го отъждествят; тогава защо бяха ослепени! то е защото никога не познаваха уханието на този, който е пречистен от този Огън;

Огънят Ми1 който ти поверих да носиш в ръцете си, независимо от твоята недостойност, ще разкрие душата на всеки един и това, което носи, така че да ги доведе до покаяние; Той отделя тези, които са предназначени за Моето Царство от тези, които ще останат извън Моето Царство;

този Огън, който кара някои от вас да се свиват при Неговото приближаване идва от Светия Дух и от Словото, което ви давам! затова не се учудвай, че тези, които те отхвърлят се страхуват от теб; опитай се да разбереш; Огънят Ми се проявява посредством Словото Ми, което давам, но това поколение и бих казал, по-голямата част от това поколение, не успява в своя мрак да проумее какво носиш, какво ти поверих и какво е неговото значение;

те са неспособни също така да прочетат Знаменията на вашите Времена; пропускат и не успяват да се възползват от тази възможност, която им давам да се покаят; затова, скромните, които са тези, които ще се възползват и ще позволят този буен, нематериален Огън да ги обвие; приканвам всички тези, които признават своята нищожност и необходимостта от спасение да пристъпят напред; но всички онези, които остават безразлични към Моята покана, да не се намират на масата с Мен; умовете им се поддават на ограничените им знания, ще останат без никаква облага; мнозина ще търсят Царството Ми твърде късно;

затова, знай, Васула, че ти не се труди напразно, спечелих мнозина, които бяха пред вратите на смъртта;  благославям те, озарявайки още веднъж очите ти! ic


1 Посланията на Истинския в Бога Живот, които водят света към покаяние и при Бога. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message