DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Душа, която предава волята си на Божията Воля не се тревожи

8 декември 2011

дъще Моя, опри се на Мен; следвай пътя, който подготвих за теб, път покрит с изящни сапфири, това е пътят, който ще те доведе при Мен; следвай пътя на праведния, защото е изравнен1; следвай пътя на Моите решения, уголеми Църквата Ми, събери народа Ми да израстне и да се разцъфти, възлагам ти, дъще от Египет, да гледаш в Мен, твоя Господ, и да Ме обичаш; не крий погледа си от Мен до прибирането на реколтата, така че да продължиш да узнаваш коя е Волята Ми;

погледни Ме, дъще, възрадвай Ме, съзерцавайки Ме;

Господ, когото съзерцавам прави духът ми да ликува, сиянието Му изпълва цялата вселена, Той е Алфа и Омега, и въпреки това неописуемо благ и внимателен;

всички земни грижи избледняват, когато Те гледам; всички тревоги изчезват погълнати в Твоята Светлина на мир и святост;

вярно е, дъще, Свят съм и сиянието Ми покрива цялата вселена; несътворената Ми Светлина на Божественост разкрива на човечеството Царството на Моя Отец, която му позволява да проникне в тайнствата на Мен, Човешкия Син;

зовях и продължавам да зова всеки един да се предаде на Волята Ми и да се покае, за да влезнат в Божествената Ми Светлина, която ще им разкрие Царството на Отеца Ми и Неговата Воля; злонамереността трябва да бъде изгонена от всяко сърце, тъй като злото носи смърт;

в твоите дни, Васула, когато хората все още те питат как да знаят дали са в съответствие с Моята Воля, им кажи: "ако духът ви не почива в Бога, а се чувства притеснен, смазан и отчаян за всичко на този свят, това е знак, че не сте изоставили напълно себе си на Бога, нито на Неговата Воля;

защото този, който живее във Волята на Бога, се уповава на Бога; ако несгоди се случат на пътя му, и животът му е застрашен, няма да загуби мира си, не, но ако се страхувате за живота си, това също е знак, че сте далеч от това да сте предали волята си на Божията Воля;

душа, която не се страхува, никак, е душа, която е дала волята си на Бога; ако една душа се моли, искайки от Бога да получи нещо, но не го получава и се безпокои, че не го е получила, тази душа е все още далеч от Божията Воля;

душа, която предава волята си на Божията Воля не се тревожи, не се страхува, и не живее в безпокойство за това какво може да стане, тази душа остава незагрижена и в спокойствие, приемайки Божието решение, без да губи никога своя мир; но едно лице, което само се безпокои за живота си и за всички материални неща на тази земя, тази душа ще живее непрекъснато в отчаяние, страх и притеснения, и докато не даде себе си на Божията Воля, няма да е способна да живее в мир и да узнае Божията Воля;"

тогава, само тогава, ще видят правилно и ще Ме признаят; Писанията казват: "да, наистина глупави са хората, които не познават Бога и не успяха да открият Този-който-е, през благата, които виждат около себе си;"2 някои ще кажат: "Господ ми причинява страдания и скърби, които са над това, което мога да понеса;" "всичко, каквото произхожда от Моята Воля, ако се намирате в благодатта Ми, ще бъдете способни да го понесете с леко сърце и крепкост, тъй като обичта понася с обич и благодат;" това е, което можеш да им кажеш; и ако попитат: "но защо Господ не ми дава тази благодат, и дара на крепкост, за да понеса всичко, каквото тормози душата ми?" Моят отговор е: "искам от вас да се откажете от своята воля за Моята! не сте предали волята си на Моята Воля, и продължавате да вървите по своему; и още по-зле, не се ли запитвате защо всеки път казвате, "Бог ме накара да разбера, или ми каза, да направя така и така," въпреки това нещата не се оправиха и не се осъществиха? това също е знак, че не сте се предали напълно на Волята Ми; смирете се; искайте Ми да ви дам разкаян дух, и ще почивате в Мен; след това ще ви разкрия Царството на Своя Отец;" не се отчайвай, защото съм винаги с теб; Обичта те обича; ic ела...


1 В същото време чух думата 'дори'.
2 Мъдрост 13:1.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message