DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дадох им живот да дадат показание за Моето Възкресение

19 юни 2008

мир на теб; дете Мое, Аз съм Този, който те възкреси, за да сътрудничиш с Мен; всяка точка, всяка произнесена сричка произхожда от Духа Ми; обичам Своето сътворение и Милосърдието Ми излиза извън рамките на човешкото възприятие; мога да свърша Сам цялата тази работа, но обичам да си сътруднича и да работя със Своите създания; в същото време, радвам се на тези, които избирам; те са Моята наслада, сладкия мирис в Дворовете Ми, но и на земята, знак за Моето Присъствие; освещавам ги, докато вървят с Мен; да, те са Моето място за почивка; устните Ми треперят от вълнение, когато ги гледам да пристъпват в окървавените Ми Следи; в крайна сметка Аз съм този, който им даде живот!

дадох им живот да дадат показание за Моето Възкресение и с това имампред вид, че Ме представят на този мъртъв свят като славен Цар, който е готов да им прости; говоря им по различни начини, надявайки се да привлека, колкото е възможно повече души при Мен; да, Васула, направих те да минеш през огън, за да бъдеш способна да установиш в себе си Словото Ми; затова, не Ми отказвай нищо; Аз отказвал ли съм ти нещо? наистина дадох Живота Си за теб;

дъще, всичко, каквото Ми предостави с обич беше използвано от Мен;

- наредих ти да им кажеш всичко, каквото ти казах и написах; не се страхувай; не пропускай никога и сричка; някои ще чуят; други ще те осмеят; други пък няма да се съгласят и ще се борят с теб; дай им на всички Моите Послания; благовестията трябва да обиколят цялата земя и Словата Ми да стигнат докрай света; мнозина ще се завърнат при Мен и ще изоставят своите злодеяния;

- ще измеря всяка душа с мерилна пръчка; те1 увредиха на мъдростта си и с измамливи мерки изолираха Закона Ми; но ще пожънат това, което са посели; никой няма да влезне на небето, ако не Ме потърсят; тези, които мъмрят Закона Ми мъмрят Мен и стават мерзост2 в Очите Ми; ic


1 Англиканците, които приемат либерализма, не Върховната Църква или консервативните. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message