DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Tози Химн на Обич даден на всички вас ще ви доведе всеки един до покаяние

4 август 2014

свещенико Мой1, не се двоуми, постави краката си в Дирите Ми, по този начин няма да се загубиш… Присъствието Ми в сърцето ти ще ти донесе не само ентусиазъм, хармония и радост, но много повече; ще те отведе да откриеш богатствата Ми на благодатта Ми; ще откриеш много от Моите тайнства: обожествяването на човешката природа; мога да превърна това, което днес е отпадъци2 в ангелско състояние, съвършено в Моето подобие, възвишено и надвишаващо всички земни красоти;

чуй Ме: клоните черпят живота си от лозата и сокът е, който ги държи живи, за да произведат плод; виждаш ли? сега, хранех теб и други, за да произведете вашия плод; избрах теб, която беше като отпадъци и те преобразих, излекувайки те, за да осигуря, че ще бъдеш плодотворна за Моята слава; беше слаба, но Мъдростта Ми ти даде благоволения, за да бъдат използвани за твоя растеж и за по-голяма слава на Отеца!

мисията ти, която ти дадох, Васула, в частност, не е лесна, но ти казвам, Сърцето Ми тупти от Обич към теб; защото наблюдавах как в тази слабост и в тази бедност ти постави цялата си вяра в Мен; не Ми е необходимо съвършенство, това, което Ми е необходимо е снизходително сърце, неразделно, съкрушено и в готовност; готово не само да се наслаждава на Присъствието Ми, но готово да изпълнява Волята Ми; готово да бъде хвърлено като жертва, да се жертва за Църквата Ми; в замяна ще се радваш, както и сега, на Другарството Ми, което ти дава силата да се изправяш пред своите изпитания; този Химн на Обич даден на всички вас ще ви доведе всеки един до покаяние, чрез духовна промяна, и в съюз с Мен; завръщането ви при Мен е съвършеното изпълнение, защото след това ще ви притежавам и вие ще притежавате Мен!

ще бъда Женихът на тази душа, Светият Другар, наслаждаващ се на нашата задушевна и божествена Обич в спокойствие, ще бъде Моята отплата към тази душа, която Ми служи; Аз, Иисус, съм най-сладкият Жених, който познава копнежа на Своята невеста: да бъде в Блаженствения Взор, във вечния Живот; колко са верни Писанията, когато казват: “Обич и Вярност се срещнаха, Правда и Мир се целунаха; Вярността пониква от земята и Правдата се навежда от небето.” (Пс. 85:10-11)

дарявам ти щастие, предоставям ти помазани дарове, които никой няма никога да ти предостави, прелюбима Моя; смирна Моя, ще извърша чудеса, които само Аз, Бог мога да извърша с едно само Слово; боготвори Ме, своя Бог, защото Аз съм твоето убежище; ще възложа на Моите ангели да те пазят, където и да ходиш в Името Ми; припомни на народа Ми как, при позоваването на Името Ми, спасявам! Васула, Аз, Иисус Христос, Син на Бога и Спасител, те благославям; ic


1 1во Петър, гл.2:5 и 9,10: но вие сте род избран, царствено свещенство...
2 Означава недостойна душа.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message