DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това са Времената, в които твоето неблагоразумно поколение се нуждае от храна от небето

4 февруари 2015

Васула Моя! не се ли храни от Ръката Ми?

да, Господи, храних се от Ръката Ти…

да! не се ли учи в Дворовете Ми с Мъдростта?

да, и това също, Господи, благословено да е Святото Ти Име; силата Ти превъзхожда всичко!

радост на Сърцето Ми, продължи да обработваш тази реколта с приятелите, които ти дадох на твоята страна и не се страхувай!

планът на Сатаната от началото беше да унищожи Моя план в теб, с наглост, насилие, арогантност и тщеславие, които вдъхна на хората нетърсещи Моето Присъствие; Аз съм Могъщието над всичко; чуй, ти намери благоволение в Очите Ми, и Обичта Ми те подкрепя всеки път, когато си готова да се подхлъзнеш; Аз съм твоята Скала;

виждаш ли, Васула, това са Времената, в които твоето неблагоразумно поколение се нуждае от храна от небето; бяха подведени да забравят Лика Ми, да забравят своите корени, дори да оскърбят Славата Ми! как съжалявам тези млади души, които напълно загубиха своята вяра, продадени на Сатаната! Бездната постоянно се пълни със зловонието на смъртта, и подобно на огромна пещ напълнена изцяло, димът на Бездната помрачава все повече и повече небето и земята с всяка минута... болката, която изпитвам не може да бъде проумяна от човешкия ум; отхвърлянето на Моето  Присъствие и на Моята Божественост свидетелства против тези души;

о, народе Мой! младеж Моя, ръководена от Сатаната, подмамена от него, направляваш се към своята гибел! но, чуй Ме: ще продължа да изливам Духа Си във вашите дни върху цялото човечество, за да обновя Моето сътворение; това става сега;

Да, Господи, даде ни зрение и проникновение, за да го видим и да го разберем; но защо изучените не разбраха, че това са времената, в които обновяваш Своето сътворение?

тези неща са скрити от големците и от високомерните оратори и биват разкривани само на смирените, на съкрушените сърца и на онези, които имат прости сърца! това са Времената – както никога така присъстващи – за които Писанията казват, че Аз, Бог, ще живея сред вас по нов начин;1 и че ще обитавам сред вас;2 това са Времената, в които ще направя ново цялото Си сътворение! това е Моят нов подход към всички вас; но уви за тези, които преследват Духа Ми, ще приключат в Бездната, освен ако се покаят! Благодатта Ми се дава в изобилие на всеки, които се покайва! моли се за тези души да увеличат пространството в сърцето си, за да приемат Светлината Ми  в тях;

говори в Името Ми, така че Славата Ми да се разкрие в теб, както и Силата Ми; провикни се без страх, кажи на всички, че ‘Бог е до вас и ви обича!’3

това бяха първите слова, които моят Ангел ми каза!

да! тогава, тези, чието сърце се развълнува от тези слова, ще слезна с могъщие да ги нахраня, както пастирят храни Своето стадо; и ще ги държа близо до Свещеното Си Сърце; така че, Васула Моя, върви и свидетелствай в Моето Име, разпростри се, Аз-Съм-с-теб; продължи това, което трябва да направиш;4 Аз Съм винаги с теб... ic


1 Господ винаги беше тук с нас в Святата Евхаристия, но сега освен това Присъствие в Евхаристията, Той се приближава до нас по нов начин в този Край на Времената посредством послания, откровения и появявания, както никога преди в историята.

3 Слова, които ми бяха казани от моя Ангел Даниил в самото начало.
4 Да опаковам багажа си за поредната мисия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message