DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща

24 април 2006

о, Господи, колко славно е Името Ти в целия свят! какво са хората за Теб освен прах и пепел и въпреки това си загрижен за тях?

кои сме ние и коя съм аз, за да слизаш от Своята Слава и Великолепие да ме посетиш?

Ти ни направи малко по-ниско от Ангелите, обличайки ни с чест и слава...

направи ни съратници в Делата Си, давайки ни възможността да управляваме с Теб!

изпълни душата ми с божествени четива и сърцето ми бълбука от благовестия;

извеждаш ме на паша...

превърна езика ми в звукова писалка на изпълнен с готовност писател; въздавам слава на Този, който създаде мен и всяко нещо...

не се страхувай; ти си мястото, в което направихме Нашата Обител; наистина направих от теб Своя писалка, за да записваш Моите думи; думи, които ще се помнят от всички бъдещи поколения; благодат се изля върху устните ти, за да можеш да провъзгласиш с чест Моето Име; помазах те с елей на веселие, не оставяй сърцето си да се заблуждава, а нека се наклони към Моето  помни, че накрая ще възтържествувам; -

пътят, който избрах за теб не е лесен, но не се страхувай; не залитай, защото Аз съм Господ и Скиптърът Ми на Царството Ми е  праведен Скиптър; ще го използвам, за да издигам или да повалям с правдивост; всички тези, които избрах и благослових с помазващ елей са изпитани, както се изпитва сребро; изпитвам ги с огън с цел да направя устите им достойни да провъзгласяват Словото Ми; чувствай се обичана от Мен... а сега се възрадвай, тъй като Аз Самият ти проповядвах в Своите Дворове; радвай се! тъй като Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща; който създаде теб и който е преди всичко и от Мен се крепи всяко нещо;

Аз съм Пасторът1 на Моето стадо, Главата на Мистичното Тяло, което е Църквата;

Кръвта Ми не се проля напразно, а проливайки Я на Кръста помирих всяко нещо с Мен; сключих мир за тези, които обитават земята, както и за тези, които живеят на небето;

Васула, не говорих с басни, а в Истината; това, което е правилно, трябва да бъде проповядвано; проповядвай Словото Ми навсякъде за доброто на Църквата Ми, нека Църквата да се възползва от Моите думи и от неизследимите богатства на Свещеното Ми Сърце; Словото Ми ще просветли сърцата и подсилени от Духа Ми сърцата им ще се обърнат към Мен; никога не губи надежда и никога не се съмнявай в мощното Ми присъствие;

ах! засадих в приятно място Словото Си! колко е хубаво да събирам плода Си в тази земя! в тази земя ще увелича олтарите Си и ще размножа светините Си; Васула Моя, кажи Ми тези слова:

'Господ е голям, даде великодушно на бедните, Правдивостта Му трае вечно; Господ пази малките; Той ме смири и ме спаси; затова сега какво мога да въздам на Господа за всичко, което ми даде?'

- можеш да Ми въздадеш наравна обич; Обич за обич; пази Моите Заповеди и ги следвай; помни, беше избрана да Ме радваш със своите приношения за Дома Ми; Аз съм твоят живот и Присъствието Ми се величае чрез теб, която стана съучастница в плана Ми; -  любима, Аз съм твой Приятел, никога не се съмнявай, мир... ic


1 Пастирят (чух едновременно двете думи).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message