DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Божието благоволение скоро ще бъде показано

2 юни 2015

Послание прочетено от Васула за първи път в Рим по време на 10то Вселенскo Поклонение на ИВБЖ през октомври 2015

мир на теб; обучих те да се грижиш за Моето Лозе, така че направи всичко възможно, за да го запазиш безупречно и бъди нащрек за безпринципни хора; Аз, Иисус, твоят Спасител, ти казвам, дете Мое, ученичко Моя, продължи да растеш в Моята благодат и в познанието на Моята Мъдрост на Духа Ми, за да Ме възприемаш в пълнота;

написано е в Писанията, че Отецът Ми е поставил всички неща под краката Ми и Ме направи Повелител на всичко; узнахте, че съм Главата на Моята Църква; сега, през всичките тези години, Васула Моя, Духът Ми на Истината показа Силата Си на всички вас, за да упражните и да поставите на практика словата Ми, които са: “да бъдат всички едно; Отче, да бъдат едно в Нас, както Ти си в Мен и Аз съм в Теб...”

- но, Господи, както знаеш, дори сега, когато говориш, мнозина сановници на Църквата не вярват, че го правиш, дори, когато в миналото Ти поиска от нас да бъдем едно и обединени, никой не изпълни Словата Ти; годините минават една след друга и нищо не става; острието на меча продължава да е забито в Сърцето Ти...

казвам ти тържествено, пази всичкото учение, което ти дадох и не се страхувай от нищо, тъй като Духът Ми те пази в безопасност, поставяйки и волята и действието в теб, за да събереш Моите пастири, да им напомниш, че има един Само Хляб и че всички вие, въпреки че сте много, сте едно само тяло; събрани сте (тук) от различни нации и различни Църкви, да се молите за Милосърдие, за лечението на вашето разделение помежду ви, донасяйки мир в света и единство между всички Християни;

затова наистина ви питам: не сте ли посветени на Мен чрез общото ви кръщение? вижте, готов съм да ви дам дара на Единството, за да издигна Църквата Си като знамение за всяка нация, така че да види Славата Ми, но Ми е необходимо вашето пълно сътрудничество и готовност да се огънете в смирение и обич, - и за да се обедините около един Олтар и да си поделите Тялото Ми трябва да се научите да обичате, тъй като всички знаете, че съществува caмо едно Тяло, един Дух, един Господ, една Вяра, едно Кръщение, един Бог, Отец на всички и чрез всички; и който обитава във всички вас – и знаейки това съблюдаване, и въпреки това оставайки разпръснати и в нежелание да си поделите Моите Свети Тайнства и Тайнството на Евхаристията, вие наскърбявате Духа Ми; защо тогава искате от Мен да излея върху вас Духа Си, за да премахне разделението между вас, когато вашите предразсъдъци управляват над сърцето ви? не наскърбявайте вече Духа Ми, оставяйки разделени с вашите разграничения помежду ви;

колко пъти казах, че съм Един? питам ви отново: вярвате ли, че Тялото Ми е светлинен фар, неразделен, който блести над целия свят? днес идвам при вас като Първосвещеник да ви напомня да живеете по начин достоен на призванието ви, да свидетелствате за Истината, събирайки се всички заедно в единството на Вярата, и че жертвата, която Ми предоставяте всеки ден да е причината, която ви води всички да си поделите това Тайнство на Евхаристията; поискайте Ми да съживя отпадналия ви дух; поискайте Ми да ви водя в правия път! със сигурност ли вярвате в Моята Добрина и Благост и че съм в състояние да ви дам ново сърце? поискайте Ми да ви укрепя във Вяра и да отворя сърцата ви за Истината, и посредством силата на Моята Евхаристия предоставете живота си за Единството; вървете напред, изпълнени с Духа на Обич, за да направите Единството реалност в Църквата Ми!

дайте Ми своите грижи и в славната Ми Светлина ще ги променя да дадат мир на сърцата ви; благословени на Душата Ми, бъдете единомислени, така че да склоните заедно за договор, който ще прослави Тялото Ми, което е Църквата; не оставяйте никакво празно място в сърцето си да не би врагът, който cе скита около вас да запълни това празно място; считайте себе си за благословени, тъй като Небесният Отец ще извърши чудеса и победата ще бъде предоставена на всички вас, които търсите Единството очаквано толкова дълго време;

вашето разделение е станало стръмна скала, неогъваеми железни пръчки, с човешки закони и постановления, но като резултат сега на толкова многото ваши молитви, Божието благоволение скоро ще бъде показано; от Дома на Изтока и на Запада, имам нужда от големи поправки и съм готов да простя техните грешки; нуждая се да престане всякаква арогантност, нуждая се да престане всякаква горделивост; въздигнете се тогава всички, тъй като имам нужда от победоносни воини, воини на вярата, и не по-малко; получете Благословиите Ми, за да си поделите един с друг; Аз, Иисус Христос, ви обичам всички; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message