DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Работете в хармония в Моето Име

30 октомври 2003

За срещата на ИВБЖ в Рим

Своя мир давам на всички вас; благословени на душата Ми, работете в хармония в Моето Име; намирам се на вашата страна и с вас; всеки, който ви се противопоставя в работата ви, се противопоставя на Моите възнамерения; не се колебайте повече, а отворете очите си и се възрадвайте! след като бяхте доведени да живеете истински живот в Мен, трябва да гледате за1 Моите Интереси; бъдете зависими от Мен, и ще изпратя Светлината Си надлъж и нашир във вас; бъдете годни за Мен, вашия Господ, като никога не преставате да вършите добро; разчитайте на Мен и ще живеете; бъдете един;

По-късно

Аз, Господ Иисус, който те възкресих, ти казвам:

- нека всяка твоя работа да произведе своя плод и дейностите ти извършени в Моето Име да бъдат плодотворни;

- нека твоите потисници, които тщеславно се възнасят по-високо от Моите възнамерения, обвинявайки те безмилостно в липсата си на вярна преценка, греховете им да паднат на главите им; бъди в мир;

с теб съм, Васула-на-Свещеното-Ми-Сърце... ic


1 Чух в същото време "да се грижите".

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message