DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Зората ще дойде от Изток

20 август 2004

Васула, дай Ми своето внимание и чуй добре; напиши всяка дума, която чуваш...

Зората ще дойде от Изток; не шепни Словата Ми, а ги заяви със сила; едно такова откровение няма да остане скрито; обичта към ближния трябва бъде основната ти грижа; нека устата ти да се изпълни с Моите Слова, издавайки Моето ухание, ароматизирайки космоса; затова, разкрий Ме на другите, за да могат и те да се възползват и да се зарадват; свидетелствай и не позволявай на закоравелите сърца нито на малодушните хора да те обезсърчават; Аз също ги понесох при Моето време на земята!

Аз съм Възкресението и Животът, и откъдето минавам нося живот и вечна светлина; всеки, който се намира на пътя Ми е закрилен, но горко на тези, които се възправят срещу Моето преминаване, ще накажа тяхното неверие в Съдния Ден! Васула, събирам Своята смирна и балсам от всяко завърнало се при Мен сърце; можеш, следователно, да добиеш кураж само от това; придобих вече задоволителен брой души, затова не обръщай внимание на злословията, гледай по-скоро на плодовете от Моето Дело; Моето Дело е да напомня на всеки един автентичния живот на Християнина; това умиращо поколение е загубило своето достойнство; всички хора на властта се лъжат един другиго, и не е останал почти никой преданоотдаден, затова трябва ли да остана мълчалив?

за плодовете Си чувам овации от Моите светии и ангели; да, дъще, издигнах те, за да засаждаш; дяволът винаги е надигал своите и е обявявал война срещу Делото Ми и срещу онези, които избирам и помазвам; тези, които те обвиняват са тези, които нарушават Закона Ми и Евангелието, наричайки зло това, което е добро; но дойдох при теб със Своя Скиптър, за да Ме имитираш, да събереш и да обединиш, да насърчиш и да дадеш надежда, да обичаш и да лекуваш; дойдох да укрепя Църквата Си; помазах те да говориш в Моето Име; възможно е да не си изискана говорителка, но те украсих със Знание, за да орнаментираш Църквата Ми по този начин и да я водиш към единство;

ден след ден те изпращах непрестанно да свидетелстваш пред своя народ1, но те не Ме чуха, не обърнаха внимание; застъпвай се за тях...

Васула, откакто ти беше позволено по една неизказана благодат да повдигнеш покривалото на Жениха, и да откриеш Неговата Божественост, откакто Ме разкри, лицето ти отразява Моята яркост, когато се намираш в съответствие с Волята Ми; Писанията казват, че всяка душа, която иска да Ме открие2 истински, ще трябва първо да се покае, в противен случай покритите им умове ще останат покрити освен ако се обърнат към Мен; ако Словата Ми не проникнат през покривалото, тогава покривалото ще остане при тези, които не се намират на пътя за спасението; притъпелият им ум ще остане винаги в мрак и няма да получи светлината на знанието на Бога нито ще бъдат способни да видят Славата Ми; светлината на Духа, който обгръща всичко и премахва покривалото от онези, които се покайват и които се молят, е свобода; Духът ще бъде привлечен от искреността изразена чрез тези молитви от сърце и Той3 ще стане ваш Съветник, ваш Приятел, ваша непрестанна молитва, тази непрестанна молитва, която така ценя, защото идва от сърцето, съдържащо всичко, което правите през деня;

както ти казах в началото4, имай ума си насочен към Изтока; светлината ще се вдигне оттам и всичко ще приеме формата на разцъфнала градина; от самото начало съм поставил Сърцето Си на Изток; опитах се, чрез Моите Призиви, да пречистя света, но той все още остава в нечистотията на своята поквара; неуморно зовях, но това поколение не иска да чуе и да Ми позволи да ги изчистя от тяхната нечистотия; когато 'Денят на Господа' дойде върху тях ще ги изненада… приемам жертвата на Изтока, която Ми предоставя, след като Ме почитат с голямо усърдие и великодушие; като сребърен низ ще останат следите, които оставят зад вас, така че да може останалият свят да ги последва; както благословията на Аарон повлия на народа Ми, така Изтокът ще повлияе на останалия свят да Ме признаят като свой вечен Бог;

в Църквата Ми нищо не е загубено, по-скоро народът загуби присъствието на Църквата Ми в своите сърца; светът днес се намира в своята изключителна поквара, изпълни се не само с грешки, но видно предизвиква Моeтo Божество и Моя Закон; как мога да разпозная Църквата си в тях? дойдох, Васула Моя, по този начин с цел да съживя малкото живот, който е останал в това поколение; дойдох да покажа в цялата мъдрост и прозрение колко безкраен съм в Благодат; моли се да видят и да се просветлят очите на ума им, така че посредством тази светлина да могат да видят каква надежда съдържа преминаването Ми през тази земя, във вашите времена, за всички вас! научи ги, Васула Моя, какво означава 'сключвам мир с Бога'; научи ги какво означава да съставляват част от Моето семейство5; колкото до теб, не се отчуждавай от Мен; остани в Мен и бъди като ухание предоставено на Мен, твоя Бог; дадох те на това поколение като Знамение на величавостта на Обичта Си, която изпитвам към всички вас;

кажи Ми, може ли някой да измери Моето великолепие? от век на век показвам мощната Си Ръка, блясъка и славата Си на бедните в духа; слизам от прославените висоти да вървя сред вас и да се намирам сред вас; блажени са нациите, които Ме чуват! блажени са тези, които разпознават деянията Ми на обич! блажени са нациите, които Ме приветстват като дъжд падащ на пасището, за да напои жадната почва! нека всеки един от тях да бъде благословен в Мен; Името Ми е Иисус Христос и наистина извършвам чудеса през цялото време; казвайки това, те благославям, Василики, за това, че си чудото, което извърших пред очите на целия свят; - обичай Ме, дете Мое, и върши деяния на изправления чрез обичта си за всички души, които показват безразличие към Мен и Ме ненавиждат заедно със Закона Ми, и за онези, които наскърбяват и обиждат непрекъснато Сърцето Ми! имай Мира Ми и Моята Благословия; ic.


1 Гръцкоправославната Йерархия и мирянство.
2 Също така Господ има предвид: 'да Го разбуля'.
3 Светият Дух.
4 На това послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message