DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бях и все още съм твоят Учител

5 януари 2006

нямам сега съмнение, след всичките тези години, които минаха, че Словото Ти, о, Господи дойде при мен;

да, Господи, чрез едно слабо създание, което с Твоята Сила и Власт успя да предаде Словото Ти на другите...

Ти ми разкри, по такъв неизразим начин Своята Святост и Своята Воля;

повери Ми Словото Си да напомня на нациите тяхното задължение към Теб, и да предада на всяко същество, че ги зовеш всички да се помирят с Теб и със своите ближни братя; Ти ме изпрати да доведа отново нациите към покорство и обич,

изпрати ме при Своите пастири да доведа църквите да се покаят за греха на разделението и да се помирят една с друга и да се обединят; една много трудна задача, вън от човешките възможности; тъй като самото това Послание приема формата на редица заплахи;

кой измежду тях прие смирено Твоите укори? коя, кажи ми, Господи, от тези управляващи сили се смали и се вслуша? претегли народа Си, Господи... оцени ги... кой досега е на Твоята страна? бивам презирана от своите1, когато предавам Словото Ти за Единство;

да, Васула Моя, дяволът ги държи настрана; въпреки това се усмири и бъди търпелива... пророкувай на народа Ми и никога не се обезсърчавай; не Ме натъжавай; знаеш вече, че мога да извърша големи неща! бъди добронастроена! помни, бях и все още съм твоят Учител, който те помаза; помазването, което ти дадох отвори очите на душата ти и ти преподаде всичко, което трябваше да научиш; помазана си с Истината и както беше дадено на теб, така ще бъде дадено на другите; знае се, че бях повалил силни царе, прочути царе; винаги ще те избавям цвете Мое от твоите потисници; и ще ти предоставям Духа на Крепкост; затова остани в Мен, където ще получиш в Мен живот; Небето е толкова неизразимо красиво, дете Мое; ще живееш на Небето в Мен; в пълнота...

... и Бог ще бъде около мен, в мен и над мен, вътре и вън от мен;

Небето e да бъдеш светлина и да живееш в Светлината и да си едно със Светлината...

погълнат и разтворен вътре в Светлината... и съществуваш, живееш...

всичко в Светлината, всичко светско, всичко минало и настояще, всички мисли в нас биват забравени, заличени, несъществуващи, и биват наистина заменени от неизразимата завладяваща сладост на Бога и от огромна радост на душата, свобода на духа, жажда непрекъснато да вкусваш тези утехи и благоволения, които само Бог и единствено Бог в Неговата Божествена прегръдка може да даде на душата;

не е чудно, че тези, които са имали извънтелесно изживяване и са видели Бога, са го зървали дори за част от секундата, не са пожелавали да се върнат на земята! 

сега, аз зная, че Те притежавам, както Ти ме притежаваш и всички тези наслади, които изпитвам в Твоето Присъствие биват давани от Теб, Любовнико на човечеството! това е да живееш живот отвъд битието, живот във вечността, живот, който просветлява останалата част на света;

всичко, на каквото те научих в изобилие беше даром дадено; това от само себе си е достатъчно за теб... преподавах ти Византийски беседи по бащински начин, за да те обединя в Мен; дадох ти живи изображения2 от миналото и от бъдещето; разкрих ти по благодат Своето Сърце и ти позволих да броиш ударите Му; поставих край на бунта ти и те доведох в Сърцето Си, за да пребъдваш в Него; жертва на Душата Ми, движи се в Мен, дишай в Мен, живей в Мен; Словото сега обитава в сърцето ти и това Ме преизпълва с радост! ти си делото на Ръцете Ми в крайна сметка и те оформих без никакво усилие; направих те да пътуваш по неравни пътища, но по този начин си служа,3 да, с Моите приятели; бъди Моята арфа и Ме възрадвай със своите изрази; благословена на Душата Ми, изрази, които ти научи от Мен; не Ме лишавай от ръката и от времето си; Аз, Господ, те благославям… ic


1 Болшинството от Гръцкоправославния клир.
2 Видения.
3 Тук знаех това, което щеше да каже...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message