DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Живея в тишината на сърцето ти

24 септември 2017

стани, малка приятелко и намери подслон в Сърцето Ми; Сърцето Ми е твоят дом; не бяха напразни всичките Ми учения, които ти дадох;1 "не си ли чувала, че Очите Ми са върху онeзи, които Ме обичат? И че съм мощна закрила и яка опора за тях. Аз съм тяхното бранило от пустинния вятър и техният навес от пладнешки жар, Охрана при препъване, защита при падение;"

Аз съм твоят Възлюбен, който завладя сърцето ти в първите ти дни, за да те води и да се грижи добре за теб; Аз съм Христос, дъще, и се венчах за теб, за да Ме прославиш;

живея в тишината на сърцето ти, не позволявай на никого да се спотайва край теб; Аз съм Единственият, който ще бъде твоята подкрепа и онези, които злословят за теб, ще трупат горещи въглища на главата си; любима, миро се изля върху теб, капещо от Пръстите Ми, за да те помаже, да те разкраси, така че Изражението Ми да се явява върху теб и чертите ти да преливат в Моите, разбираш ли?

когато разговарям с теб, сладкият Ми разговор е такъв, че да се наслаждава душата ти в Моята прегръдка; и така, че Словата Ми към теб няма да останат струпани в теб, а ще се стичат в преливащи речни каскади, като сладко вино върху цялото Ми сътворение, ще помажа устните ти с песен на радост и възхвала, за да изпълниш клетвите, които Ми даде; тогава ще предадеш по този начин Обичта Ми – дара на Обичта Ми;

искам да останеш скромна, но с благородно сърце на воин; жадуваща за Обичта Ми, а не за човешка хвала; вместо това, бъди като светилник светещ върху свещена подставка; дадох ти много трудности, но чрез тях Името Ми беше прославено; този беше Моят начин да те оформя да растеш правдиво с цел да се изучиш;

затова, любима Моя, с която сладък разговор Ме свързва и теб с Мен, казвам ти, няма никога да се поколебая да те утеша със Своето Присъствие! Аз, Иисус, те благославям и всички онези, които призовах да ти помогнат в твоята мисия!

AlphaOmega

1 Премъдр. Сирах 34:16-17

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message