DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Четат Писанията с невиждащи очи

23 септември 2005

Обичта Ти към човека е пълна лудост, дълбокото Ти благоволение към нас,  замърсените от греха, е необяснимо; как е възможно да твърди някой, че разбира напълно Твоята добрина? То е сякаш да искат да хванат в ръката си мъглата, или светлината, които не са уловими…

В началото, когато ми разкри душата ми, моето истинско аз, като прокажена криеща се в храст, Ти не ме порица, вместо това дойде да се помолиш за моето приятелство; опита се да оправдаеш окаяното ми положение, казвайки:

"да не би защото никой до теб не те е учил?" 1

немощта ми привлече върху мен Твоето Милосърдие; обеднялата ми и гола душа привлече Твоята симпатия и Твоята прошка, Свети, желанието ми да бъда спасена Те разкъса на парчета, и Ти каза:

"не мога да търпя, гледайки цветето Си така!"

милостивите Ти слова изпълниха голата ми душа като утринна роса;

"ще те доведа до покаяние и в неумиращ живот в Мен, ако ти също го желаеш много…"

тези бяха думите, които Ти прошепна в ухото ми и така се започна всичко…

и ти се отрече от волята си за Моята и това те спаси… ако някой се уповава на света, а не на Мен, няма никога да Ме намери… отречи се от волята си и от страстите на света, и ела да Ме притежаваш, притежавайки Ме ще сформираме съюз на мир, който ще пребъде във вечността; появих ти се, Васула Моя, и те излекувах;

предоставих ти да вървиш върху сапфири водещи те в Царството Ми; призовавам всеки един при Мен, преди възмездието Ми да дойде върху този свят; дните наближават, защото не мога повече да позволявам2 това отстъпничество; когато земята затрепери, знай, че това е само началото на това, което ще сполети това зло поколение; слязах в това обширно гробище, вървейки сред гробници, за да ви възкреся; извиках на гробовете да се отворят и те го направиха; – да възкреся Своите синове и дъщери и да ги обновя беше дар на Обичта Ми; възпламенен от желание да ги възкреся, желанието Ми Ме хвърли долу в гробовете и преди да разбереш вдигнах мъртъвците от гробовете им и ги прегърнах: “това е дарът ми за теб, която остана постоянна; за тези, които ще останат благочестиви, ще получат благословението Ми като награда; сега отиди и възгласи Обичта Ми на разсъмване"

дъще, никога не наложих на никого Своя Закон или Своето Присъствие; дойдох като напомняне да сложа ред в това безредие; и при това, въпреки всички Мои видими чудеса и видения, въпреки повтарящите се Мои призиви, въпреки очевидните благодати и дарове раздадени от Светия Ми Дух на цялото човечество, въпреки всички Мои Поеми към теб, поколение, въпреки Милосърдното Ми приближаване, отговорът, който получих беше безразличие, преследване и неверие, от някои, подигравка, и съзнателно отхърляне на Призивите Ми за покаяние; плюят върху благословиите Ми; угоени с анатеми, възкресенията, които виждат да извършвам пред очите им биват посрещани с презрение, или най-малкото биват игнорирани: четат Писанията с невиждащи очи;

дъще, бях ги предупредил преди време за бедствията, които ще паднат на тази земя заради греховете им, бедствия и разрушение, които се осъществиха и все още се двоумят в неверие, че всичко това е привлечено от тях, а не от природата... когато бях казал тогава, че земята ще се разклати и ще излезе от своята ос3 и че островите ще се изместят от своите места, никой не Ми повярва; никой не се вслуша; никой не се посъветва с Мен; отблъснаха всички Мои предупреждения; когато днес ви казвам, че поради злостта и отстъпничеството на това поколение вселената е застрашена, те няма все още да повярват; когато видят земята, която Аз създадох, разцепена и разкъсана на парчета, ще се вцепенят от страх тези упорити души; Потопът4 няма да е нищо в сравнение с разрушението, което Огънят Ми ще причини на този свят; от вътрешностите на земята Огънят ще се изплюе и от цепнатините, пълни с течен Огън, ще избълват реки, реки от Огън, които ще потекат и ще се излеят във всеки град, подпалвайки земята; анатемите, които  дадохте на Моите пратеници ще паднат обратно на главите ви; добавям Благословията Си за теб, Васула Моя, благословията, която той5 отказа да ти даде; ic


1 Иисус внезапно грабна ръката ми, за да напише Сам тази част.
2 В същото време чух думата 'понасям'.
3 Първото цунами в Индонезия.
4 По времето на Ное.
5 Патриархът Вартоломей в Константинопол, когато отидох да му дам изказването си за Единството, произнесено във Фарфа, Италия, и което бях дала на Монсеньор Фортино, Кардинал Каспер и Кардинал Касиди, които проявиха интерес.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message