DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Гласът Ми ще бъде чут дори от най-грубите хора

21 август 2018

Господи, сърцата ни са развълнувани от Милостта Ти и от Състраданието Ти, защото погледна от небето на нашето злочестие,

не ни удари със Своя Скиптър, Скиптъра на Царството Ти, Скиптъра на Справедливостта,
а ни пощади като ни изпрати Своята Тема на Обич и Приятелство; Поема на Обич и Милосърдие; 

повери ми тази Поема, за да посрамиш мъдреците, 
превръщайки ме в Своя секретарка, за да запиша Твоята Поема, Поемите на нашите Времена;

мнозина Те забравиха, Боже мой, и въпреки това Сърцето Ти беше винаги с нас, без да отвърнеш Лицето Си, напротив, с благородство и доброта Ти се наведе отвисоко, отваряйки Своите Устни,
и като роса Словата Ти бяха изречени, помазвайки децата Ти... 

дъще, казах: ще слезна при тях по този начин, за да ги прилаская, знаейки, че ще спечеля сърцето им; благодатта Ми над тях ще се засили и ще превърна обидния им език и злостта им в реки на обич; ще извърша невероятни дела, показвайки Своята спасяваща помощ; Гласът Ми ще бъде чут дори от най-грубите хора, Светлината Ми ще бъде изпратена до най-отдалечените нации, при хора, които никога не знаеха за Мен нито бях чули за Мен; Словата Ми ще бъдат музика в ушите им, и ще се възрадват на Спасителната Ми Справедливост;

Господи, Благодатта Ти ни вплете с Теб; станахме свидетели на толкова много чудеса извършени от Твоята Ръка, 

харесва ми, когато ме обгръщаш в Своите Обятия, чувствам се в безопасност и у дома в Дома на Яхве, и когато ме обвиваш в Своята Прегръдка, дори когато прекосявам ужасите на нощта, те не ме докосват, защото душата ми почива защитена в Ръцете Ти...

верен Съм с верните; винаги ще те подкрепям и ще те пазя! няма никога да позволя краката ти да се отклонят от пътя, който изготвих за теб; Аз съм твоят Господ облечен в Праведност; радостта на сърцето ти, виждаш ли? всичките небеса възгласяват Славата Ми! облечен във величие и слава, обвит в мантия от Светлина Съм;

не забеляза ли как Духът те прикани, когато в самото начало се приближих до теб? помниш ли, когато нарече Отеца Ми “татко”?

помня ясно този изключителен момент на Светлина!

никой човек не би могъл да ти разкрие тази истина да произнесеш с радост тази дума, ако не ти беше разкрита от Светия Дух, разгонвайки демоните; Отецът Ми и Аз се възрадвахме, защото тогава знаехме, че можем да посадим в сърцето ти Нашите Слова; Слова на Мъдрост, Слова по-сладки от мед;

ти се научи от Нас на добродетел и правдивост, и започнахме да установяваме ред в живота ти, разпростирайки го към мнозина други; тогава станах Твоят Свети Спътник, като никога не напуснах твоята страна! царско и свещено писание оформиха и водиха ръката ти, въпреки че знаехме, че то1 ще бъде гонено от тези бедни малки души;2 погрешното им отсъждане щеше да натрупа горещи въглища върху главата им; украшение на Сърцето Ми, пълниш с украшения Ръцете Ми всеки път, когато отправяш думата “татко” към своя Отец на Небето!

Бог е нашият Отец на Небето, Авва, или Татко, е нашата Скала; всяка душа идваща при Него с доверие, ще се чувства в безопасност и у Дома; единствено в Бог ще може да почива,

нека мислите и словата ми да намерят благоволение в Твоето Присъствие, Господи! 

припомни им също така, че Моите Пътища са обич и истина за тези, които спазват Словата и Закона Ми; остани Ми вярна, дъще, разкривайки Ме на нациите и не обръщай внимание на гордите езици, които те изследват подробно ден и нощ, остави ги тях на Мен; Отецът Ми и Аз те благославяме; Обичта те обича ic


1 формата на писане
2 с тесен мироглед

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message