DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Стремете се да Ми се харесвате в това, което желая

26 април 2005

Великден - Велик Петък 2005

Аз Съм; единственото, което искам е вярност и обич; продължи да защитаваш Словото Ми;

Господи! Как мога все още да имам силата да гледам и да съзерцавам Този, който ме рани дълбоко в сърцето? Знаеш, Господи Иисус, че не се потих да уча и да изучавам богословието, Знанието или Святата Мъдрост; липсваше ми Мъдростта идваща от Теб; липсваше ми всичко Свято, нито съм била някога добродетелна, а по-скоро обратното; и въпреки това, в това мое плачевно състояние Ти ме вдигна на Крилата Си, за да не се уморя; предостави ми безкрайни добродетели, да Те чувам, да Те виждам, да разговарям с Теб; - и заедно, Величество, Съветнико и Господи на Всичко, отлетяхме в небесата, отвеждайки ме в Небесните Си Дворове, и в духовния живот в Теб!

Царството Ти ми беше дадено даром... пътят на живот водещ нагоре. Познат си за това, че изпитваш сърцата, затова Те каня да изпиташ сърцето ми, тъй като зная, че не съм направила никакво свято деяние; чувствам, че все още не съм отлющила грешките си, и оставам с впечатлението, че са нараснали; а колкото до Твоите заповеди, подозирам, че съм нарушила доста от тях;

Пътят на живота е да се придържаме към дисциплината – спазих ли обещанията си към Теб? Изпълних ли въобще своите обети? Съмнявам се и в това; и все пак, Ти продължаваш да си с мен, независимо от всички мои неуспехи, Светлината Ти все още ме прегръща, очаровайки ме с възхитителното Си Присъствие и с това как гледаш на мен;

даваш ми впечатлението, че нищо не е от значение за Теб, че не е останал никой на земята и че съм аз единствената Ти обич – избрана! Писанията казват1: “духът на човека е Светилото на Яхве, което изпитва неговите дълбини;” нуждая се от трезва преценка от Теб, да ме съветваш къде съм в недостиг и къде не успях; Всемилостиви Боже, Защита на живота ни, смили се над мен грешницата;

присадих те за Мен да растеш в Духа Ми и в Обичта Ми; Васула, обичта е над всичко; тя дава живот на всички други добродетели; виждаш ли, Моята Суверенност над всичко Ме прави да съм снизходителен към всички; управлявам всички с голямо снизхождение, може всички да сте недостойни грешници, но търпимостта Ми е голяма; това е, за да ви науча как трябва да се отнасяте към другите; когато съдите, да отразявате благостта Ми, когато бивате съдени, да търсите милост; да, позволявам си да ви изпитвам, за да докажете, че сте достойни да бъдете с Мен; затова не оставяйте надеждата ви да се окаже напразна; да дойдете до съвършенството е това, което желая от всички вас; стремете се да Ми се харесвате в това, което желая, постоянствайте в пътя на правдивостта и Аз, Всевишният, ще се грижа за вас; отново, не се страхувайте от бушуващото море;2 славата Ми ще бъде видяна от Изток;

Църквата, във вашите времена, понася нападения; западният свят е отстъпил; дяволът ги насърчава да популяризират релативизма, секуларизма, либерализма, материализма и пълната липса на уважение към живота; подобни злини идват от дявола, който се опитва да унищожи Моята Църква, Заповедите Ми, Повелите Ми и Закона Ми и всички стойностти на живота; Църквата Ми се намира в такъв безпорядък заради нейното разделение и ако е слаба това са дължи на грешката на разделението в йерархията; духът им е неотзивчив към Моите призиви за покаяние и помирение; духът им от демонстративно горделив трябва да бъде заменен от дух на смиреност и благост; духът им на предразсъдък от дух на безпристрастие; духът им на страх от дух на доверие; духът им на упоритост от снизходителен дух; необходимо е за Мен да се помирят; Църквата има нужда да бъде укрепена и единството ще изведе наяве всички техни грешки и ще ги3 възпре да се развият; грешки, които бяха наложени от тези отстъпници да проникнат в Църквата Ми; повече отвсякога са необходими истински духовни водачи в Църквата Ми; нека проповедниците да проповядват според Моите предпочитания в Църквата Ми; нека никой да не е от онези, които се ограничават в поправянето на това, което е недуховно, след като тези хора не Ми се харесват; мъката Ми е голяма, когато чувам недуховни проповеди без живот; какво трябва да кажа днес? да ги поздравя? да ги поздравя, когато духът им е пълен с мъртви слова? когато духът им все още носи скрупулите на миналото? бъдете обединени, е Моята Заповед и винаги е била за всички Църкви; живейте в мир4 и мирът ще настъпи на земята; приемете, че Ме онеправдахте, така че да снемете теглото на греха си; не бяхте ли всички кръстени в Нас? и облякохте себе си в Мен? тогава къде са вашите разграничения между вас? намирате се всички в Мен; провъзгласи, Васула Моя, Словата Ми и действай според тях; изразих Волята Си в теб; възлагам ти дълга да вършиш всичко, което ти беше казано от Мен; не се съмнявай в Моята Сила нито в Моята Власт; оставям те да изпиташ трудности, но те няма да попречат на Силата Ми нито на Властта Ми; Волята Ми ще бъде извършена накрая, противно на това, което повечето твои опоненти смятат... ще завърша Делото Си в теб; почитай винаги Мен преди да отдадеш почит на хората; бъди лоялна към Мен и остани вярна, дете Мое, както Аз съм ти верен; прилепи се за Мен и остани слаба, за да продължа да бъда твоята сила; обичай Ме над всичко; Аз, Иисус, Син на Бога и Спасител те благославям; ic

По-късно

Господи?

Аз съм; чуй своя Учител; да; понеси всичко с обич; дъще, повикай Ме, когато пожелаеш; някои хора ще признаят тези Дела, но други не; осъзнавай през цялото време Мощното Ми Присъствие; остави всичко в Ръцете Ми и имай вяра и доверие; никое от Словата Ми не е напразно; ела, Аз и ти заедно; позволи Ми да те използвам за Славата Си и помни Вечно Съществуващият Съм Аз;-

деликатно създание, единствената причина, поради която спасих теб и другите чрез пречистващия Си Огън и с обновлението от Светия Дух е вярната Ми обич... помни, Аз съм Авторът на това откровение; големи са Тайнствата Ми на вярата; голяма е обичта Ми към всички вас; никога не се съмнявай; Утешител и Автор на този Химн на Обич е: Светият Ми Дух; ах, Васула, повикай Ме; да! задоволи жаждата Ми и увеличи обичта си към Мен; приеми Чашата Ми по всяко време; ние, нас? ic


2 Разбрах, че това символизира 'население'.
3 Грешките.
4 Разбрах, че Господ иска йерархията да се помири и да сключат мир помежду си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message