DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това е последното Ми предупреждение

8 декември 2014

Mира Си ти давам; (...) сега Ме чуй:

Васула Моя,  този дар да Ме чуваш и да имаш духа си в Небесните Ми Дворове, близо до Престола Ми, е, за да те направлявам към Моите хора от всички нации и вярвания; виждаш ли, това е последното Ми предупреждение; казах в Дворовете на Небето: “ще се покажа на народа Си по този начин, и цели нации ще Ме чуят посредством дъщерята на Моя Избор, една дъщеря от Египет, страната, която Ме беше хранила... страната, която Ме защити от смъртта, благословен да е Египет, Моят народ, страната, която винаги ще пазя в Сърцето Си.”

бях решен според Своя План да се доближа до теб, дъще, да те утеша и да те обуча с Мъдрост; зарадвах се в теб, въпреки че все още не проумяваш защо, зарадвах се, гледайки те в Ръцете Си; казах: “ще прокарам път за нея, път, който няма да се отклонява от Истината; за общото благо на народа Ми; ще обуча голям брой хора по прозорлив начин да се учат непосредствено от Устата Ми; Гласът Ми ще бъде чут като каскади от течаща вода; приятелството Ми, като лечебни треви; защото, подкрепата Ми ще бъде дадена на мнозина; ще утеша Своя народ; ще направя осезаемо Своето Присъствие в този живот и ще управлявам Своя народ и цели нации по този начин.

знаех, Васула Моя, трудностите, пред които щеше да бъдеш изправена заради Мен; затова ти казах, че дарът Ми за теб няма никога да престане и че като награда ще ти бъде позволено да Ме зовеш по всяко време по този начин, и че Аз винаги ще ти отговарям; дар, различен от всички, които дадох на онези, които избрах.

пътувах с теб през пустинята; така че сега Ми позволи да продължа Своя план в теб, позволи Ми да те използвам като Свое Ехо, за да мога да напомням на Своя народ, преди Отецът Ми да съкруши тази земя, че царският ранг е техен, да, от деня, в който ви сътворих всички;

престани да изливаш презрението си върху Мен, Своя Бог, покай се, и промени сърцето си, сътворение, и не се доближавай до Мен единствено, когато те сполетяват бедствия и трудности; издигнете сърцата си при Мен и ще ги излекувам! ах, дъще, радост на Сърцето Ми, бъди едно с Мен!

Устата ми няма да престане никога да Те възхвалява и да копнее за теб;

Аз съм твоето непоколебимо Убежище, любима, възрадвай Сърцето Ми и Ме обичай; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message