DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно

3 август 2016

Аз Съм; скъпа душа, малцина от поколението ти се молят, още по-малко са и онези, които идват и се покайват; някои от приятелите ти продължават да питат, “няма ли Яхве, нашият Отец, да се смекчи? ще хвърли ли все пак върху нас огнено наказание?”

незабавно предприех дейност, изливайки върху това поколение, както никога преди в историята, Светия Си Дух, Светия Си Дух на Благодат, за да ви съживя със Своя Призив; да ви напомня истинските ви основи; дадох на хора в целия свят видения на Славата Ми, и че Аз Съм Вечно Съществуващият; поисках от всеки един деяния на изправление, поисках жертвуваща се обич, но малцина Ми се отзоваха; малцина;

гледам отвисоко и виждам толкова много хора да съхнат като дървета, които не са били добре полети; виждам тази земя да се превръща в пустиня, да засъхва, и красивите дървета, които бях посял в миналото, покрити със зелен листак и обилен плод, за да се нахранят всички, сега са западнали; чувам сурови гласове да се провикват гневно: “Бог няма власт над нас”, като в същото време никога не признават своята окаяност, не виждат въобще как клоните им са изсъхнали и се чупят по-лесно от пергамент; човек би помислил, че само това щеше да ги накара да признаят и да разберат, че се самоунищожават със своето тщеславие и да решат да слезнат от висините, където са се самопоставили, признавайки, че без Мен не съществува Живот; но не, дяволът ги заразява и ги тласка да продължат с по-голяма готовност бунта си против Мен;

намирам се тук, давайки ви знамения, Васула, за да ви възстановя всички; изпращам ви Святата ви Майка да ви обучи отново и да ви научи основните неща на Закона Ми, напомняйки на всички вас, че не сте сами, и че животът ви тук на земята е само една сянка, която няма да трае вечно; умирате само веднъж, и след това идва съдът; трябва ли да отсека тези изсъхнали дървета? да отсека клоните им? или да ги изгоря? или Ръката Ми да ги изкорени от почвата?

събори ги и отсечи клоните им, тогава може би ще имат шанс да пораснат отново, но Ти Самият да ги поливаш...

скъпа душа, която толкова мило обичам, за онези, които Ме обичат, и за онези души, които никога не престанаха да жадуват за Мен, ще ги съборя и ще отсека клоните им, след това с Небесна роса ще ги полея, и онези, които някога дълбаеха гроб за себе си в позор, Моето Присъствие ще ги спаси;

чуйте Ме: знае се, че съм Милостив и се знае, че виждам вашата окаяност и нищета; но искам това поколение да се прояви, показвайки Ми своята готовност и ще им простя и ще напълня масата им и ще бъда за тях Всичко;

не бяхте ли прочели: ‘Очите на Господа са върху ония, които Го обичат, Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и бранило от пладнешки жар, предпазва от спъване и защита от падение; Той възвисява душата и просвещава очите, дава изцеление, живот и благословение;’1 пазете се от изкушението; ще попиташ, ‘как да се пазя от изкушението? както всички други, аз съм смъртен човек, слаб в духа си’, Моят отговор на това е да се намираш в постоянна молитва, да се молиш непрестанно, желаейки Ме, жадувайки за Мен и копнеейки за Мен; този е Моят ответ:

научи се да обичаш,

ключът ти за входа на Небето е да обичаш,

когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно;

отвръщането на обичта довежда Царството Ми на земята, чудеса от небесата и мир на всички нейни жители;

равенството в обичта побеждава Смъртта;

обичта никога не умира,

обичта те кара да Ме опознаеш, твоя Бог,

и да Ме признаеш като Всевишния;

след като всички вие сте така обичани от Мен и толкова скъпи в Очите Ми, трябва и вие да се обичате един друг, тъй като Духът Ми обитава във всеки един от вас; някои от вас живеят в страх, защо? ако обичта ви стане съвършена, тогава не можете да изпитвате страх, защото когато се страхувате това означава, че сте виновни за вашите опасения и и по този начин се страхувате от гнева Ми, от огъня Ми и от Моя съд; очистете се от греха, и позволете на Духа Ми да бъде вашата наслада, вашият Свят Другар, Светилникът в краката ви, Единственият, който ще ви помогне да спечелите Моето Приятелство; Словата Ми, скъпа душа, са за теб, за да можеш да се научиш и да помогнат на душата ти да не прегрешава; Светият Дух се дава на всеки човек, и за добра цел; Той е, който ви дава истинското Знание, преминава и прониква във всичко;

немощно поколение, похабено от греха, управляващо света в хаос, ела и склони да промениш живота си; не казвай, че Светлината на Справедливостта никога не се е приближавала до теб или те е избягвала или те е пренебрегвала; да не би да искаш да повярвам, че надеждата ти е като слама носена от вятъра? като фини пръски носени от вихъра в морето? чуй, поколение, все още има време, и съм в състояние да се смекча напълно, ако признаеш вината си и се покаеш, затова, никой не може да каже, че Аз, Бог, не мога да се смекча, кой наистина може да познава Моите намерения като се прави на Бог?

днес, казвам ви, всички, които бяха намерили подслон в Мен и устояха на страшни дяволи, и Ми останаха верни, ще бъдат като светлина блестяща в този мрачен свят, за да доведат мнозина при Мен с Кръста в едната ръка и Розарията в другата; ще бъдат светлинният стълб, контрастът на тъмнината; затова, дете Мое, кажи на това поколение, както свидетелстваш в техните асамблеи, че Аз, Бог, вашият Отец, който съм вашият Създател, оставих настрана Короната Си, и пред Моите ангели, се наведох от Небесата, от Царския Ми Престол в сърцата на едно обречено поколение, отчуждило се от Словото Ми, за да им напомня, че произхождат от Мен, и че са кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, и ако тяхната надежда е безполезна, техните постижения напразни, животът им апатичен и нещастен, то е защото Ме изоставиха;

Васула, погледни народа Ми и изпитвай съжаление за неговата съдба; мнозина от тях не разбират, нито могат да възприемат, че тези Последни Времена са особени Времена на Благодат и Милосърдие, които са за всеки един човек на земята; моли се за грешниците, моли се за тези, които явно са се отклонили от Истината; кажи им, напомни им, че всички като сянка ще отминат от тази земя; едва родени, преставате да бъдете, но душата ви никога не умира; обичам ви всички;

AlphaOmega

1 Премъд. на Иисус, син Сирахов 34:16-17. Бог ми показа този пасаж да го напиша.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message