DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Няма никога да те лиша от Своето Присъствие

2 декември 2020

Откакто ме посети за пръв път, краката ми се опитват да следват правия път, и оттогава се опитвам да следвам Твоите Дири; отваряйки малко ухото си, получих Твоите указания и мелодичния Ти Химн на Обич, научавайки се как да обичам;

Търсих искрено това, което беше правилно, и желаейки с цялото си сърце да свадвам Волята Ти, притиснах ръцете си върху Теб, прилепих се за Теб, решена да не Те пусна, Теб, когото сърцето ми обича; Твоето Училище ни даде Учението, а Царските Ти Дворове Мъдростта; предостави ни щедро Мъдрост; благодаря Ти, Господи и Царю мой;

Прославен и Величествен, небето и земята принадлежат на Теб с всичките им обитатели, принадлежат Ти и всичките им блага; в тези последни дни Ти носиш на Своя народ Послание на Мир; изпълняваш Писанията, които казват: ‘старото ще отмине’ 1 и седнал на Престола Си казваш: ‘сега правя цялото сътворение ново’;2 Ти си Всевишният, Великият Цар на цялата вселена: покажи ни колко сме крехки пред Величавата Ти Сила; не сме дори прашинка, напомни ни, че не сме освен порив на вятъра, който не трае вечно на земята! направи така, че да дойдем на себе си...

дъще Моя, Вечно Съществуващият е на твоята страна; запиши словата Ми:

нека ти припомня: в момента, в който духът ти Ме призна за твой Спасител, което е съвършената добродетел, ти се роди от Мен, и Аз, твоят Бог, се радвам оттогава в теб и ти в Мен; известих ти, че винаги беше Моя; в деня,3 в който изпита и призна Силата Ми, позволих за малко да паднат люспите от очите ти, за да те накарам да осъзнаеш Великодушието Ми и че държа цялата Вселена в дланта на Ръката Си, и че всяко съществуващо създание се намира в Мен; ти се уплаши, когато почувства Силата Ми, защото в тези мигове осъзна, че Аз Съм наистина Богът, който държи в дланта на Ръката Си Живота и Смъртта; но пък същевременно съм Грижовен, Милостив и Благ по Сърце; Всемилостив съм и Обичта Ми към всички вас е безусловна;

блажен е човекът, който полага надеждата си в Мен!

Господи! нека всички, които живеят да желаят едно нещо: да се стремят да живеят в Дома Ти и да се радват на Сладостта Ти, о, Боже, и да влезнат в Царските Ти Дворове на Обучение и да станат истински ученици на Обичта Ти; 

никога не престанах да зова всеки един да Ми отдава почит и да Ме боготвори в Свещените Ми Дворове, където ще ви бъде дадено Обучението, учейки ви, че всички Мои Дела са добри; наистина, Делата Ми са големи, и превъзхождащи всякаква оценка, чудеса отвъд всякакво пресмятане;

дори един само миг на прага на Царските Ти Дворове, струва повече от всичко, което получихме тук на земята през целия ни живот; камо ли да бъдем поканени в Царските Ти Дворове! - но забелязвам сега в Гласа Ти, Любими, тон на тъга; слушам, какво казва моят Господ? 

ах... Васула, Васула, народът Ми днес пресича долината на смъртта, земята е загубила мира си и съхне поради своето отстъпничество; всичко, каквото идва от земята, се връща на земята; смъртоносен дъх се е плъзнал по лицето на земята и върху народа й; бях увеличил призивите посредством Посланията Си, които ти дадох, за да зажаднееш и да Ме потърсиш, поколение, да потърсиш ревностно Святата Ми Слава; но ти предпочете да продължиш нечестивия си път; гневът на Отеца Ми е готов да избухне, докато земята съхне; земята е уморена от своите хора и хората също са уморени от тази земя, която не им дава това, което са смятали, че им се полага; денят е наблизо, когато в отчаяние ще се провикнат на планините, ‘елате! покрийте ни!’ и на хълмовете, ‘паднете върху нас!’4 но сега времето е наблизо, времето на Моето Завръщане, което е при всички случаи така неизбежно;

дори не ти минава през ума, поколение, че скоро, много скоро, Светлината Ми ще се появи на небето; тръпка от страх ще обземе онези, които Ме презираха; възгласи на радост ще се издигнат от всички онези, които въобще не престанаха да Ме обичат; всички те ще се подслонят в сянката на Крилата Ми, защото спасителната Ми помощ е Лоялна; светът, след този Знак няма никога да бъде същият;

в Писанията ни сравняваш понякога с тревата, която покълва и цъфти сутрин, а след това изсъхва и умира преди здрач, показвайки ни, че животът ни е толкова кратък;

ако живеете под Моя Подслон, не трябва да се страхувате; ако намерите Подслон под Крилата Ми, ще бъдете охранявани и ще останете невредими; ще закрилям тeзи, които познават Името Ми, тези, които се позовават на Името Ми, и не трябва да се страхуват; след това ще ви отведа в Своите Царски Дворове, където ще процъфтите с Учение и Мъдрост; и ще останете свежи и зелени, така че да възвестявате на света Моята Правда и Спасителната Ми помощ; ще бъдете Моя свитък, върху който ще напиша Моите Заповеди, Моя Закон и Моите Повеления, които никога няма да се променят; и докато вие, любими Мои, ще си почивате в Дворовете Ми, Аз ще провъзгласявам Своята Обич към вас с музиката на Лирата Ми от Слонова Кост и под вълнообразния звук на Златната Ми Арфа;

Химнът Ти е Химн на Състрадание и Благост, учейки ни да напредваме в Дома Ти с чистота в сърцата ни, защото Ти си Цар, който отсъжда справедливо; Цар, който обича Справедливостта; и се радвам да бъда с Теб по този начин в Царските Ти Дворове с този дар, който ми даде!

в твоята незначителност, дете Мое, мога да бъда всичко! всичко това, което ти липсва, Аз го запълвам! виждаш ли как се радвам да съм с теб? дъще, имах нужда от сърце, което да Ме приема с простота на сърцето и с обич, и в което да мога да намирам Своята почивка и да се крия от шума на света; държа се на разстояние от извратените сърца; горделивите сърца, не мога да ги понасям; не Ме трогва нито красноречието на думите, нито ме вълнува тяхното изричане, но се наслаждавам на разкаяно сърце; увенчах това поколение с обич и нежност, въпреки тяхната нечестивост;

любима Моя, ще продължа да вдишвам в теб Своя Дъх на Обич, да вливам в теб постоянно желание да жадуваш за Мен, и да бъдеш под благоуханната Ми Светлина, така че на свой ред да изпълваш с благоухание своя Жених; напомни също на всички, че Господ Бог познава онези, които са Негови и така им позволява да се приближат до Него и да влезнат в същината на Сърцето Му, която е вашата Света Обител;

Господи! спомням си словата Ти към мен, когато в Светата Земя посетихме Светите места, където беше живял, и в края на духовната ни среща, Ти благодарих по този начин: ‘благодаря Ти, Господи, че ни доведе тук в дома Ти, където беше живял;’ и Твоят незабавен отговор беше: ‘Моят дом? кой дом? Домът Ми е на Небето, както и вашият

олтарю! безброй пъти ще ти напомням къде принадлежиш и на кого принадлежиш, и коя ще бъде крайната ти дестинация и местожителство; в продължение на неуморими часове ще те уча коя е причината на твоето съществуване; ден след ден ще продължавам да ти напомням, че Аз съм Мистичната ти Чаша, откъдето извира в теб Животворен Извор; Раят е твоят Дом, Домът на онези, които ароматизирах с Дъха Си; бях ти казал веднъж, че ще ти предоставя Живот по Благодат; защото Благодатта е като лъчезарна светлина, която ви насочва да участвате в Божествения Живот; давам Себе Си, във вашите времена, както никога досега в историята, винаги така милостиво, и колкото по-свободно ще Ми давате себе си, толкова повече ще получавате от Мен;

не идвам при никого препасан с меч, нито използвам, за да ви образовам, сурови формулировки; защото това не е Моят начин да ви напътствам, нито Моят начин да ви издигна в Светии и Мъченици, но потокът на Словото, което ви се дава и което е по-сладко от нектар, ще отзвучава в сърцето ви; Моят разговор ще бъде по-сладък от пчелната пита; за да ви обуча, ви отглеждам с Добродетел и Религия; това е начинът, по който се отнасям към Моите души! блажени са онези, които Ме търсят с ненаситност, ще изпълня душата им с неизказана радост, ще бъдат красиви като поле с лилии и нарциси в блясъка на Моята Светлина;

Господи, написано е, че: блажен е човекът, когото Ти си избрал, когото каниш да живее в Дворовете Ти; душата ми копнее да прекрачи прага на Царските Ти Дворове, където ще се озова на колене в Твоето Присъствие, пред Теб, Царя на Славата, Неустоимия, защото Лоялността и Благородството са Твоите емблеми; появата Ти, страхотна гледка, облечен в Слава, Величествените Ти Одежди покрити със злато и сапфири; Ти, който управляваш с голямо снизхождение, за да осветлиш и да научиш душите, които се приближават до Теб с разкаяно сърце, вслушай се днес в молитвите ни, ела да осветлиш душите, които се скитат уморени, като човек загубил се в гора от грехове, и нито Те познават; залей ги със Своята Милостивост, помажи главите им с елей на радост и ги направи Свои; разпали студеното им сърце, за да вдигнат очите си към Твоето Величие и да открият Светия Ти Лик, удивителната Ти Красота! 

казвам ти тържествуващо, ако отворят сърцето си и Ме приемат, с радост ще ги приема и ще ги разкрася; ще усъвършенствам душата им; ще ги отдръпна от гората на греха и ще ги отведа при Прага на Царските Ми Дворове, където ще могат да изберат; Моите ангели ще ги придружават по целия път, и те ще трябва да изберат между Светлината и Мрака; ако изберат Светлината, ще паднат в Моята Прегръдка, и всичко, което преди е било опетнено в душата им, ще бъде отмито и простено, но всички онези, които не отговорят на Моите Призиви и на Истината, ще останат презрителни към Мен, защото ще предпочетат да останат в Мрака; написано е,5 че въпреки че дойдох в света, разпространявайки Светлината Си в света, хората показаха, че предпочитат Мрака пред Светлината, защото делата им са лукави; наистина, всеки, който върши зло, мрази Светлината и я избягва, защото се страхува да не би действията му да бъдат разкрити; но човекът живеещ в Истината, идва в Светлината, така че каквото прави да е явно, че е направено в Бога;

Словата Ти, Господи и Царю мой, са превъзходен мед; смесен тамян от тамянови дървета е уханието на прекрасните Ти Одежди, инкрустирани с всякакъв вид скъпоценни камъни; Присъствието Ти, славно съвършенство; когато отваряш устните Си, Светлинен Лъч толкова бистър прониква и просмуква всички неща; ненадминат по Красота, как може човек да Ти устои? наистина, Духът Ти изпълва целия свят; Уникален, Неустоим, Всемогъщ, и още много!

бъди Моето успокояващо Ухание, Васула, сладка е мелодията на възхваленията ти към Мен, балсам за Раните Ми, като лилия до преливащ поток, като клонче на смирна, привилегирована от Отеца Ми, приеми Моите Благословии;

не ме изоставяй никога, така че да продължа непрестанно да славя Святото Ти Име в тези безбожни времена, помогни ми да подкрепям каузата на религията, помогни ми да възстановявам руините и отломките на Църквата; знаеш, че съм безпомощна без Теб на моята страна; бих могла да кажа много повече и пак да е недостатъчно;

величай Ме в хваленията си, любима Моя, досега ти видя едва няколко от Делата Ми, бъди покорна, както искам да бъдеш, вложи цялото си сърце в своите молитви, за да се превърнат в музика в Ушите Ми; чуй Ме, добрите Дела никога няма да бъдат забравени; молитвата за човечеството е проливане на кръв; тъй като светът отказва да се покае, твоите молитви за човечеството се считат като покаяние за целия свят; възстанови Дома Ми, изпълни Го с плодове, и дори все още да се отнасят грубо към теб, стани като лилия, лилия сред тръни, не изоставяй никога Моите учения!

пази ме под Крилата Си, Господи! защо да страда човек на земята, дори тези, които са невинни?

ако човек страда на земята, това е така, защото от света липсва обич... липсва обич... обичта е ключът към Моето Царство, ако бяха следвали Моите Заповеди и следваха Моето Слово и ученията му, нямаше да страдат; Светият Дух не живее в коварна душа, а се държи настрана от тази душа; ако душите са издути от горделивост, как очаквате Светият Дух да намери Своята обител в тези души? хората изпадат поради гордостта си, защото благодатта ги изоставя, но всеки, които се стреми да намери Истината, ще Ме намери; не бях ли казал в Писанията, ‘искайте и ще ви бъде дадено; търсете, и ще намерите; почукайте, и вратата ще бъде отворена за вас”? защото този, който иска, винаги получава; този, който търси, винаги намира; този, който чука, винаги ще му бъде отваряно!6 така че ако някой Ме е загубил от погледа си, нека се покае! покаянието ще оправи всички неща и покаялият се ще получи прошка, свобода, и ще се изпълни със Сладостта Ми; сърцето им ще бъде изпълнено с мир, и с блаженство за останалата част от живота им; след това ще ги доведа в Градината на Моите Наслади, където насищам тези души с моята Обич и с неизразими Благословии, държейки ги живи; ще се присъединя към тях и те ще се присъединят към Мен; ще им бъде даден такъв акт на Милост и ще видят себе си като едно с Мен, обожествени от Мен; това ще бъде плодът на тяхното покаяние, съвършен мистичен Брачен Съюз;

Господи! Ти каза, че ако се молим за човечеството, това е сякаш проливаме кръвта си за тях; защото това ще бъде обич без личен интерес, след като светът отказва да се покае, нашите молитви за човечеството ще се считат като покаяние за целия свят?

да, дъще, това ще бъде лекарството за греха, и вратата за прошката; нощта ще избяга, и ще настъпи възкресение; това е причината, поради която ти поисках да се молиш за грешниците, за да дойде върху тях Милостта Ми; не искам да лиша нито една душа от Своето Блаженството, от влизането в Царството Ми; горя от желание да им простя, защото Обичта Ми никога не може да бъде удовлетворена; удовлетвори Ме, Васула, с пламенни молитви, изречени с обич; нека молитвите ти да бъдат като тамян, или като флаг на обич, защото няма да мога да устоя на обичта ви; елате, не позволявайте на съмненията да ви преследват, сега се намирам във вашата стая, близо до вас, за да превърна дните ви във венчален празник; няма никога да те лиша от Своето Присъствие! oпри се на Мен и предай Словата Ми на света, Обичта те обича... ic

 


1 Откр. 21:4
2 Откр. 21:5
3 7 март 1988
4 Осие 10:8
5 Йоан 3:19-21
5 Матей 7:7-8

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message