DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Няма никога да те лиша от Своето Присъствие

2 декември 2020

Откакто ме посети за пръв път, краката ми се опитват да следват правия път, и оттогава се опитвам да следвам Твоите Следи; отваряйки малко ухото си, получих Твоите указания и мелодичния Ти Химн на Обич, научавайки се как да обичам;

търсих искрено това, което беше правилно, и желаейки с цялото си сърце да следвам Волята Ти, притиснах ръцете си върху Теб, прилепих се за Теб, решена да не Те пусна, Теб, когото сърцето ми обича; Твоето Училище ни даде Учението, а Царските Ти Дворове: Мъдростта; щедро ни предостави Мъдрост; благодаря Ти, Господи и Царю мой;

Славен и Величествен, небесата и земята принадлежат на Теб с всичките й обитатели, Твои са и всички блага в нея; в тези последни дни Ти носиш на Своя народ Послание на Мир; изпълняваш Писанията, че: ‘светът на миналото ще отмине’ 1 и седнал на Престола Си казваш: ‘сега правя цялото творение ново’;2 Ти си Всевишният, Великият Цар на цялата вселена: покажи ни колко сме крехки пред Величествената Ти Сила; не сме дори прашинка, напомни ни, че сме само порив на вятъра, който никога не трае вечно на земята! направи така, че да дойдем на себе си...

дъще Моя, Вечно Съществуващият е на твоята страна; запиши Словата Ми:

позволи Ми ти припомня: в момента, в който духът ти Ме призна за твой Спасител, което е съвършената добродетел, ти се роди от Мен, и Аз, твоят Бог, се радвам оттогава в теб и ти в Мен; известих ти, че винаги беше Моя; в деня,3 в който изпита и призна Силата Ми, позволих за малко да паднат люспите от очите ти, за да те накарам да осъзнаеш Великодушието Ми и че държа цялата Вселена в дланта на Ръката Си, и че всяко съществуващо нещо се намира в Мен; ти се уплаши, когато почувства Силата Ми, защото в тези ти разбра, че Аз Съм наистина Богът, който държи в дланта на Ръката Си Живота и Смъртта; но пък същевременно съм Грижовен, Нежен и Благ по Сърце; Всемилостив съм и Обичта Ми към всички вас е безусловна;

блажен е човекът, който полага надеждата си в Мен!

Господи! нека всеки, който живее да желае едно нещо: да се стреми да живее в Дома Ти и да се радва на Сладостта Ти, о, Боже, и да влезе в Царските Ти Дворове на Обучение и да стане истински ученик на Обичта Ти; 

никога не престанах да зова всеки един да Ми отдава почит и да Ме боготвори в Свещените Ми Дворове, където ще ви бъде дадено Обучението, учейки ви, че всички Мои Дела са добри; наистина, Делата Ми са велики, безсметни, чудеса, които не могат да бъдат изброени;

дори един само миг изправен на прага на Царските Ти Дворове, струва повече от всичко, което получихме тук на земята през живота ни; камо ли да сме поканени в Царските Ти Дворове! - но забелязвам сега в Гласа Ти, Любими, нотка на печал; слушам, какво казва моят Господ? 

ах... Васула, Васула, народът Ми днес минава през долината на смъртта, земята е загубила мира си и съхне поради своето отстъпничество; всичко, което идва от земята, се връща на земята; смъртоносен дъх се е плъзнал по лицето на земята и върху народа й; бях увеличил призивите чрез Посланията Си, които ти дадох, за да зажаднееш и да Ме потърсиш, поколение, да потърсиш ревностно Святото Ми Величие; но ти предпочете да вървиш по нечестивия си път; гневът на Отеца Ми е готов да избухне, докато земята съхне; земята е уморена от своите хора и хората също са уморени от тази земя, която не им дава това, което те смятаха, че им се полага; денят е наблизо, когато в отчаяние ще викат на планините, ‘елате! покрийте ни!’ и на хълмовете, ‘паднете върху нас!’4 но сега времето е наблизо, времето на Моето Завръщане, което е толкова неизбежно;

едва ли знаеш, поколение, че скоро, много скоро, Светлината Ми ще бъде видяна на небето; тръпки от страх ще побият онези, които Ме презираха; възгласи на радост ще се издигнат от всички онези, които никога не престанаха да Ме обичат; всички те ще се подслонят в сянката на Крилата Ми, защото спасителната Ми помощ е Лоялна; светът, след този Знак няма никога да бъде същият;

в Писанията, Ти ни сравняваш понякога с тревата, която покълва и цъфти сутрин, а след това изсъхва и умира преди здрач, показвайки ни, че животът ни е толкова кратък;

ако живеете в Моя Подслон, не трябва да се страхувате; ако намерите Подслон под Крилата Ми, ще бъдете охранявани и ще останете невредими; ще закрилям всеки, който познава Името Ми, всеки, който се позовава на Името Ми, и те не трябва да се страхуват; след това ще ви отведа в Своите Царски Дворове, където ще процъфтите с Наставление и Мъдрост; и ще останете свежи и зелени, така че да възвестявате на света Моята Правда и Спасителната Ми помощ; ще бъдете Моят Свитък, върху който ще пиша Моите Заповеди, Моя Закон и Моите Повеления, които никога няма да се променят; и докато вие, любими Мои, ще си почивате в Дворовете Ми, Аз ще провъзгласявам Своята Обич към вас с музиката на Лирата Ми от Слонова Кост, и под вълнообразния звук на Златната Ми Арфа;

Химнът Ти е Химн на Състрадание и Благост, който ни учи да напредваме в Дома Ти с чистота в сърцата ни, защото Ти си Цар, който отсъжда справедливо; Цар, който обича Справедливостта; и се радвам да бъда с Теб по този начин в Царските Ти Дворове с този дар, който ми даде!

в твоята нищожност, дете Мое, мога да бъда всичко! всичко това, което ти липсва, Аз го запълвам! виждаш ли как се радвам да съм с теб? дъще, имах нужда от сърце, което да Ме приема с простота на сърцето и с обич, и в което да мога да почивам и да се крия от шума на света; държа се на разстояние от извратените сърца; гордите сърца, не мога да ги понасям; не Ме трогва нито красноречието на думите, нито ме вълнува тяхното изричане, но се наслаждавам на разкаяното сърце; увенчавах това поколение с обич и нежност, въпреки тяхната нечестивост;

любима Моя, ще продължа да вдъхвам в теб Своето Дихание на Обич, за да вливам в теб постоянно желание да жадуваш за Мен, и да бъдеш под благоуханната Ми Светлина, така че на свой ред да ароматизираш своя Жених; напомни също на всички, че Господ Бог познава онези, които са Неговите Собствени и затова им позволява да се приближат до Него и да влязат в същината на Сърцето Му, която е вашата Свята Обител;

Господи! спомням си думите Ти към мен, когато в Светата Земя посетихме Светите Ти места, където беше живял, и в края на духовната ни среща, Ти благодарих по този начин: ‘благодаря Ти, Господи, че ни доведе тук в Своя дом, където беше живял;’ и Твоят незабавен отговор на това беше: ‘Моят дом? кой дом? Моят Дом е на Небето, както и твоят

олтарю! безброй пъти ще ти напомням къде принадлежиш и на кого принадлежиш, и къде ще бъде крайната ти дестинация и местожителство; в продължение на неуморни часове ще ти уча причината на твоето съществуване; ден след ден ще продължавам да ти напомням, че Аз съм твоята Мистична Чаша, която прави да извира в теб Животворен Извор; Раят е твоят Дом, Домът на онези, които ароматизирах с Дъха Си; бях ти казал веднъж, че ще ти предоставя Живот по Благодат; защото Благодатта е като лъчезарна светлина, която ви насочва да участвате в Божествения Живот; давам Себе Си, във вашите времена, както никога досега в историята, винаги така милостиво, и колкото по-свободно Ми давате себе си, толкова повече ще получавате от Мен;

не идвам при никого препасан с меч, нито използвам, за да ви образовам, сурови формулировки; защото това не е Моят начин да ви обучавам, нито Моят начин да ви издигна в Светии и Мъченици, но потокът на Словото, което ви се дава и което е по-сладко от нектар, ще отзвучава в сърцето ви; Моят разговор ще бъде по-сладък от медената пита; за да ви обуча, ви отглеждам с Добродетел и Религия; това е начинът, по който се отнасям към Моите души! блажени са онези, които Ме търсят с ненаситност, ще изпълня душата им с неизказана радост, ще бъдат красиви като поле с лилии и нарциси в блясъка на Моята Светлина;

Господи, написано е, че: блажен е човекът, който Ти си избрал, когото каниш да живее в Дворовете Ти; душата ми копнее да прекрачи прага на Царските Ти Дворове, където ще се озова на колене в Твоето Присъствие, пред Теб, Царят на Славата, Неустоимият, защото Лоялността и Благородството са Твоите отличителни черти; видът Ти, страхотна гледка, облечен в Слава, Величествените Ти Мартии покрити със злато и сапфири; Ти, който управляваш с голямо снизхождение, за да осветлиш и да обучиш душите, които се приближават до Теб с разкаяно сърце, вслушай се днес в молитвите ни, ела да просветлиш душите, които се скитат вяло, като човек загубил се в гора от грехове, и които дори не Те познават; залей ги със Своята Милост, помажи главите им с елей на радост и ги направи Свои; разпали студеното им сърце, за да вдигнат очите си към Твоето Величие и да открият Светия Ти Лик, удивителната Ти Красота! 

казвам ти искрено, ако отворят сърцето си и Ме приемат, с радост ще ги приема и ще ги разкрася; ще усъвършенствам душата им; ще ги отдръпна от гората на греха и ще ги отведа до Прага на Царските Ми Дворове, където ще могат да изберат; Моите ангели ще ги придружават през целия път, и те ще трябва да изберат между Светлината и Мрака; ако изберат Светлината, ще паднат в Моята Прегръдка, и всичко, което преди е било опетнено в душата им, ще бъде измито и простено, но всички онези, които няма да отговорят на Моите Призиви и на Истината, ще останат презрителни към Мен, защото ще предпочетат да останат в Мрака; написано е,5 че въпреки че дойдох в света, разпространявайки Светлината Си в света, хората показаха, че предпочитат Мрака пред Светлината, защото делата им са лукави; наистина, всеки, който върши зло, мрази Светлината и я избягва, защото се страхува да не би действията му да бъдат разкрити; но човекът, който живее от Истината, идва в Светлината, така че всичко, което прави да се вижда, че е направено в Бога;

Думите Ти, Господи и Царю мой, са превъзходен мед; смесен тамян от тамянови дървета е уханието на прекрасните Ти Одежди, инкрустирани с всякакъв вид скъпоценни камъни; Присъствието Ти, славно съвършенство; когато отваряш устните Си, Светлинен Лъч толкова чист прониква и просмуква всички неща; ненадминат по Красота, как може човек да Ти устои? наистина, Духът Ти изпълва целия свят; Уникален, Неустоим, Всемогъщ, и още повече!

бъди Моят успокояващ Аромат, Васула, сладка е мелодията на възхваленията ти към Мен, балсам за Раните Ми, като лилия до преливащ поток, като клонче на смирна, привилегирована от Отеца Ми, приеми Моите Благословии;

не ме изоставяй никога, така че да продължа непрестанно да славя Святото Ти Име в тези безбожни времена, помогни ми да поддържам каузата на религията, помогни ми да възстановявам руините и отломките на Църквата; знаеш, че съм безпомощна без Теб до мен; бих могла да кажа много повече и пак да е недостатъчно;

величай Ме в хваленията си, любима Моя, досега ти видя едва няколко от Делата Ми, бъди покорна, както искам да бъдеш, вложи цялото си сърце в своите молитви, за да се превърнат в музика за Ушите Ми; чуй Ме, добрите Дела никога няма да бъдат забравени; да се молиш за човечеството означава да проливаш кръвта си; тъй като светът отказва да се покае, твоите молитви за човечеството се считат като покаяние за целия свят; възстанови Дома Ми, изпълни Го с плодове, и дори да се отнасят грубо към теб, бъди като лилия, лилия сред тръните, не изоставяй никога Моите Повели!

пази ме под Крилата Си, Господи! защо страда човек на земята, дори тези, които са невинни?

ако човек страда на земята, това е така, защото от света липсва обич... обичта липсва... обичта е ключът към Царството Ми, ако бяха следвали Моите Заповеди и следваха Моето Слово и ученията му, нямаше да страдат; Светият Дух не обитава в коварна душа, а се отдалечава от тази душа; ако душите са издути от гордост, как очаквате Светият Дух да намери Своята обител в тези души? хората изпадат поради гордостта си, защото благодатта ги изоставя, но всеки, който се стреми да намери Истината, ще Ме намери; не бях ли казал в Писанията, ‘искайте и ще ви бъде дадено; търсете, и ще намерите; почукайте, и вратата ще бъде отворена за вас? защото този, който иска, винаги получава; този, който търси, винаги намира; този, който почуква, винаги ще му бъде отваряно!6 така че, ако някой Ме е загубил от погледа си, нека се покае! покаянието ще оправи всички неща и каещият се ще получи прошка, свобода, и ще се изпълни със Сладостта Ми; сърцето им ще бъде изпълнено с мир, и с блаженство до края на живота им; след това ще ги заведа в Градината на Моите Наслади, където насищам тези души с Моята Обич и с неизразими Благословии, държейки ги живи; ще се присъединя към тях и те ще се присъединят към Мен; ще им бъде даден такъв акт на Милост и ще видят себе си като едно с Мен, обожествени от Мен; това ще бъде плодът на тяхното покаяние, съвършен мистичен Брачен Съюз;

Господи! Ти каза, че ако се молим за човечеството, все едно  проливаме собствената си кръв за тях; защото това ще бъде обич без личен интерес, след като светът отказва да се покае, нашите молитви за човечеството ще се считат като покаяние за целия свят?

да, дъще, това ще бъде лекарството за греха, и вратата за прошката; нощта ще избяга, и ще настъпи възкресение; това е причината, поради която ти поисках да се молиш за грешниците, за да дойде върху тях Милостта Ми; не искам да лиша нито една душа от Своето Блаженство, от влизането в Царството Ми; горя от желание да им простя, защото Обичта Ми никога не може да бъде удовлетворена; удовлетвори Ме, Васула, с пламенни молитви, изречени с обич; нека молитвите ти да бъдат като тамян, или като флаг на обичта, защото няма да мога да устоя на обичта ти; ела, не позволявай на съмненията да те преследват, сега съм в твоята стая, близо до теб, за да превърна дните ти във венчален празник; няма никога да те лиша от Своето Присъствие! oсланяй се на Мен и произнеси на света Словата Ми, Обичта те обича... ic

 


1 Откр. 21:4
2 Откр. 21:5
3 7 март 1988
4 Осие 10:8
5 Йоан 3:19-21
5 Матей 7:7-8

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message