DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Довери Ми се, остани твърда и се надявай на Мен; не си сама

27 декември 2011

Господи, избави ни от лукавия през тази идваща година и нека Царството Ти да дойде и Царуването Ти да ни обхване;

о, Васула! давам ти Мира Си; познат съм за това, че бях извършил велики неща, затова, довери Ми се; никога не пропускай да изричаш всичко, каквото ти дадох; бъди търпелива със своите преследвачи и ах! това, което бях казал тогава на Отеца Си на Небето е толкова подходящо и за вашите времена също така; бях упрекъл градовете, в които извърших толкова много чудеса и въпреки това не бяха разположени да се покаят; учудваш се защо клирът не ти вярва и не може да види, че тези послания са Моето Дело на Милосърдие, някои дори изпитват удоволствие да те съдят без съд? питаш, защо на тях не им се дава благодатта да повярват, хубаво, както казах тогава казвам го и днес: "благославям Те, Отецо, Господи на небето и на земята, за това, че криеш неща от учените и мъдрите и ги разкриваш на простите деца; да, Отецо, защото това е, което Ти е угодно да направиш;"

дори чакалите дават гърдата си, и кърмят своите малки: но дъщерите на Моя народ са станали жестоки, като щраусите в пустинята;1 колкото до младите мъже, лицата им са потъмнели от грях;

Васула, чуй и пиши: заговарят срещу теб, и те преследват като лов, но всяко зло деяние, всяка клевета, която използват срещу теб ще падне върху главата им; довери Ми се, остани твърда и се надявай на Мен; не си сама, Аз Съм с теб!

облагодетелствах те измежду мнозина, да говориш в Името Ми; благостта е над теб, и обкръжих главата ти с венец на смелост, надежда и вярност; виждаш ли, направих те свидетел на това лукаво поколение, и Кипър ще расте в Името Ми и вятърът ще носи Словата Ми нашир и надлъж; събери нации, народи от всякакъв вид и нека чуят посланията Ми; ще се събират и ще идват да чуват посланията Ми много повече; виждаш ли?

Васула Моя, ще продължа да събирам стадото Си, а колкото до теб: Обичта те обича, стой в Светлината Ми, и постави надеждата си в Мен; ic


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message