DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Входната Врата на Надеждата

22 май 2012

давам ти Мира Си, дете Мое; позовах те и те оформих да провъзгласиш с мощ Словото Ми и да напомниш на това поколение, че без Мен те са прицели за Сатаната; знае се, че той е лъжлив и измамен, и въпреки това толкова много от тях сляпо го следват!

Васула, целият съм Сърце! Предай Словата Ми на всички хора от това поколение и не скърби, когато тези, които не искат да чуят в своята недоверчивост ти обръщат гръб... бъди ревностна и остани в Мира Ми;

дете на Сърцето Ми, радвай се винаги в Моето Присъствие, отдавайки Ми почит и слава;

1"Аз съм Входната Врата на Надеждата там, където съществува отчаяние, на Радостта там, където съществува тъга, на Утешението там, където съществува горест; Аз съм Входната Врата на Живота там, където съществува смърт; ще говоря на сърцето им, извеждайки ги вън от техния пустош и с голяма нежност ще се грижа за стадото Си; няма да се отнеса сурово с тях и ще изслушам смирените, когато ми поискат да им простя;

наистина, мнозина от вас са забравили учението Ми, забравиха и Мен, но Аз никога не ви забравих, въпреки че, ах, мнозина от вас прегрешиха спрямо Мен... елате при Мен и се научете, че съм Добрият Пастир; Аз съм мощната ви закрила, силната ви опора, която съживява духа ви и осветлява очите ви; Аз предоставям лечение, живот и благословии; Аз съм Всичко;

елате при Мен и Ми говорете от сърцето ви, и ще ви чуя; превърнете живота си в непрестанна молитва и Ме зарадвайте; молете се, молете се, молете се и поправете начина си на живот; пречистете се с покаяние и не пилейте вече времето си за земни неща, които се хабят, напротив, обърнете очите си към Моето Богатство, което дава живот; направете, каквото ви е възможно, за да живеете свято и миролюбиво с всички; бъдете съвършени, както Небесният ви Отец е съвършен, и греховете ви няма да господстват вече в живота ви; живейте по благодат Истински Живот в Мен, вашия Бог и ще угася жаждата ви; Аз, Иисус Христос, благославям всеки един от вас; ic;"

пази Ме, Васула, на сигурно място в сърцето си и разхубави Църквата Ми; съживи я и я обедини; позволи Ми да те насоча в този път за Моята Слава; Вечно Съществуващият е винаги с теб, дъще;


 1 Послание за Кипър.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message