DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Входната Врата на Надеждата

22 май 2012

давам ти Мира Си, дете Мое; позовах те и те оформих, за да провъзгласиш мощно Словото Ми и да напомниш на това поколение, че без Мен те са прицели за Сатаната; знае се, че той е тщеславен и лъжлив, и въпреки това толкова много от тях сляпо го следват!

Васула, целият съм Сърце! Предай Словата Ми на всичкото това поколение и не скърби, когато онези, които не искат да чуят в своята недоверчивост, ти обръщат гръб... бъди ревностна и остани в Мира Ми;

дете на Сърцето Ми, радвай се винаги в Моето Присъствие, отдавайки Ми почит и слава;

1"Аз съм Входната Врата на Надеждата там, където е отчаянието, на Радостта там, където е тъгата, на Утешението там, където е горестта; Аз съм Входната Врата на Живота там, където е смъртта; ще говоря на сърцето им, извеждайки ги вън от пустинята им и с голяма нежност ще се грижа за овцете Си; няма да се отнеса сурово с тях и ще изслушам смирените, когато искат прошка;

наистина, мнозина от вас забравиха учението Ми, забравиха и Мен, но Аз никога не ви забравих, въпреки че, ах, толкова много от вас съгрешиха срещу Мен... елате при Мен и узнайте, че съм Добрият Пастир; Аз съм мощната ви закрила, силната ви опора, която съживява духа ви и озарява очите ви; давам лечение, живот и благословии; Аз съм Всичко;

елате при Мен и Ми говорете от сърцето си, и ще ви чуя; превърнете живота си в непрестанна молитва и Ме радвайте; молете се, молете се, молете се и изправете пътищата си; пречистете се с покаяние и не пилейте повече дните си за земни неща, които се износват, вместо това насочете очите си към Моето Богатство, което дава живот; направете всичко възможно, за да живеете свято и миролюбиво с всички; бъдете съвършени, както Небесният ви Отец е съвършен, и греховете ви няма да господстват вече в живота ви; живейте по благодат Истински Живот в Мен, вашия Бог и Аз ще утоля жаждата ви; Аз, Иисус Христос, благославям всеки един от вас; ic;"

пази Ме, Васула, на сигурно място в сърцето си и разхубави Църквата Ми; съживи я и я обедини; позволи Ми да те насоча в този път за Моята Слава; Вечно Съществуващият е винаги с теб, дъще;


 1 Послание за Кипър.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message