DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който живее в Светлината става част от Светлината

12-15 декември 2003

чувствай се свободна да идваш при Мен, любима Моя; той1 e безразсъден и продължава да раздухва огъня; мога ли винаги да гледам апатията? неговите пътища Ме отвращават... дай Ми сега времето Си, дъще, грижи се за Моите интереси и Ме почитай; обичай Ме и пребъдвай в Светлината Ми! намираме се близо до теб, за да те освещаваме и да те благославяме; близо до теб сме и с теб, за да те водим;

Аз съм Светлината и този, който живее в Светлината става част от Светлината... в Мен не съществува и следа от тъмнина или някаква сянка; благодатта съставлява част от Мен и е светлина също така; когато благодатта намалява у някого, който настойчиво Ме обижда, тогава светлината в него, която му е дадена намалява и постепенно гасне... ако някой остане в благодатта Ми, той остава в Светлината Ми, която разширява знанието му за духовните реалности и богатства, тъй като мощно преобразяване се извършва вътре в Светлината, водейки го към по-високи изкачвания, по-дълбоко в Мен, вашия Бог, развивайки душата му, съживявайки го, възпламенявайки го, и като слама вдигната от огъня по този начин го издигам в по-високи изкачвания на святост; но този, който изпада от благодатта, изпада от Моето благоволение и какво падане става! те падат в дълбок мрак, в покривала от тъмнина...

на всички вас е даден достъп да съставлявате част от Светлината Ми и да станете пламък; както благодатта е Светлина, така и добродетелите, които се намират в Светлината; те биват получавани от тези, които обитават в Мeн, в Моята Светлина, и чрез тясната връзка с Мен; те2 ще ви оживят да станете светлина, позволявайки ви да се увеличите в благочестивост, истински наподовяващи на Мен, превръщайки ви в бог,3 и преобразявайки ума, душата и сърцето ви да излъчват Моята Слава, след като във вас ще се намира Самото Благородство,4, Моето Царство и Моят Престол; и всеки, който ви гледа ще различава Мен, а не вас; ще бъдем изцяло един; Светлината Ми, благодатта Ми и добродетелите Ми придобити чрез вашето заличаване ще потекат във вас, заливайки душата в такава степен, че духът ви ще осъзнае Моята Божественост; бях ви обяснил веднъж, както на невестата пристъпваща във венчалната Стая й се позволява да вдигне покривалото на нейния Жених и да открие Неговата Божественост зад венчалното покривало, същото става, когато по благодат завеждам душата ви в дълбините на Светлината Си, когато благоволявам да видите Светия Ми Лик, каква прекрасна гледка е това;

изпадането от благодатта и от Светлината Ми, предизвиква в душата такъв мрак и такава неспособност да различи правилното от погрешното, че се превръща в пречка за благодатта и ако не бъде ръководена,5 тази душа ще остане в мрака; за да си възвърне благодатта и Светлината, тази душа трябва непрекъснато да се стреми; това е трудно духовно изкачване, но не и невъзможно; Васула, Аз и ти ще продължим да работим по този начин в полза на Моята Църква; Душата Ми Ме боли за всичко, което виждам около Мен;6 върши своята работа в Мен, радвам се в твоята нищожност; помни, Аз съм Безкраен Океан на Милосърдие; Вечно Съществуващият е с теб; ic


1 Това беше за един свещеник, който огорчава нашия Господ от 1985 г., въпреки милостивите опити на нашия Господ да го поправи. Трябваше да се отделим от него...
2 Добродетелите.
3 Бог по участие: осиновени синове и дъщери на Всевишния.
4 Бог.
5 От един духовен ръководител.
6 Иисус Христос е натъжен за света, състоянието на Църквата (хората) и също така лошото държане и липсата на вяра у някои хора в групите ни.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message