DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Разкрих ти състоянието на Моята Църква

29 май 2011

великолепието Ти няма равно на себе си, Боже мой!

Аз Съм, чуй! облагодетелствана-измежду-мнозина-да-издигнеш-Църквата-Ми, не поглеждай назад, Духът Ми е Този, който ти дава тази неутолима жажда да бъдеш с Мен; затова не се съпротивлявай на Обичта Ми;

душата ми се е вкопчила за Теб...

да! и би трябвало; Аз съм твоята крепост; опри се на Обичта си за Мен и ще те пазя от всякакво изкушение, ела, не се страхувай... почини си в Мен и ще намериш приюта си в Сърцето Ми  продължи в пътя, който ти научих, но никога не пренебрегвай също така домакинските си занимания;

жалка и презряна съм от моите Църковни Власти, както знаеш;

дали разбра величието на Обичта Ми, която изпитвам към теб, душа? бих дал отново Живота Си, в който и да е миг, ако беше необходимо, само за теб, скъпа душа! усърдието за Дома Ми ме разяжда, и бях готов и все още съм готов да изпратя най-малкото от стадото Ми като жертва; от самото начало, Отецът Ми и Аз те избрахме да бъдеш в Нашето Присъствие и да те учим в Небесните Ни Дворове словата на Мъдростта; знаехме и ти казахме, че империята на лукавия ще те подгони като хрътка, за да те обезсърчи, да разбие Нашето здание и да създаде хаос около теб; ще вдигне потисници и безмилостно ще те клевети; но бях ти обещал също така, че ще бъда твоят Пазител, твоят Щит и дори, когато лукавият и нечестивите изплюват върху теб своята отрова, ти няма да се поколебаеш или да паднеш, нито да се отклониш, защото Силата Ми ще те крепи; Аз, Господ, направих тържествена клетва: да те пазя в безопасност, да те отгледам,1 да те оформя2 да вървиш с Мен, и да прогресираш; разкрих ти състоянието на Църквата Ми и ти помогнах да проумееш, че е загубила своето сияние, че е необходимо да бъде укрепена!

с тази Моя цел, следователно, те призовах, не че си способна за тази задача, но нито Моите ученици бяха, когато ги призовах; такива са Моите методи; Аз съм далеч отвъд всяка Сила и над всеки Суверенитет, Власт, или Деноминация, или всякакво друго наименование; достатъчен съм за Себе Си; сега, ти също беше призована и за Моя радост, ти повярва...

бях те изпратил по целия свят точно с тази цел: да укрепиш Църквата Ми и да я обединиш... затова продължавай този модел; отнех ти духа на боязливост и ти дадох Дух на Крепкост, кураж и усърдие за Дома Ми;

Васула, казвам ти сериозно, всеки, който е несправедлив към теб, той е несправедлив към Мен; всеки, който те гони от Дома Ми за свидетелството, което даваш, гони Словото Ми, което ти е дадено; ти си в Моята служба и всеки, който безмилостно те засрамва, ще си подели същите страдания като тези, които попречиха на Словата Ми да бъдат предадени на вярващите; не идвам с меч, а с нежност, да обединя с условия на мир, предоставяйки им Сърцето Си; ти стана отворена книга вдъхновена от Светия Ми Дух; сега, когато твоите обвинители несправедливо те обвиняват, то е, защото не Ме познават, нито са Ме съзерцавали;

предоставих им Сърцето Си, но те се обръщат на другата страна да го търсят; затова, колко още ще понасям да гледам Своите пастири да дават безразсъдни решения за Моето Дело? това е заболяването, което ги държи назад, това е отстъпничеството;

Господи, когато им казвам, че разговарям с Бога, то е сякаш им казвам, че летя с крила на луната!

успокой гнева на Отеца Ми и се моли за тях; бъди като псалмопевеца и поискай от Него да даде време на небесата да не отварят още вратите и да завалят огън! да даде време на ветровете и на моретата да не се развихрят с ярост и да се излеят, възпламенявайки гнева на Отеца Ми, поглъщайки цели нации; посеви и полета ще бъдат опропастени, свещениците ще падат от високите места, гробищата ще се множат и гробове ще се отварят, мухите ще се размножат с огнища на големи напасти и голяма скръб ще дойде върху това поколение; длъжностните лица на Църквата ще се бият по гърдите, когато осъзнаят, че се оказах прав; земята ще се отвори и живи ще ги погълне; Отецът Ми е разгневен от всичко, което вижда, когато Кръвта и Жертвата на Сина Му беше забравена, стъпкана; повярвайте Ми, гордостта на това поколение е надминала гордостта на онези, които бяха построили Вавилонската кула; колко още, колко дълго още присмивателите ще се наслаждават на това да се присмиват на Моята Жертва? толкова хора ще бъдат безсилни, когато Денят Ми на буен огън настъпи;

колкото до теб, остани близо до Мен, остани в Мен, и свети ярко като светилник в мрака! ми фовасе каненан! име мази су!3 имай Мира Ми; ела да Ме боготвориш и бъди като балсам за Мен; Аз, Иисус, те обичам, скъпа душа; ic


1 Да ме осинови.
2 Да ме образова и да ме учи.
3 На гръцки: не се страхувай от никого! Аз съм с теб!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message