DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцето Ми ридае като звука на флейта

9 май 2011

Васула Моя, съедини сърцето си с Моето и Ме чуй: спомняш ли си чудотворенията Ми, които извърших в миналото? затова не се измъчвай, че извърша Своите чудотворения, защото Аз съм Авторът на това прекрасно Дело; продължи да даваш на бедните в духа това, което написах, така че небето да чуе техните хвалебствия; не се възпирай, дъще Моя, усмихни се и продължи, ръката ти в Ръката Ми; отмори главата си на Сърцето Ми и чуй Ударите Му... какво чуваш, дъще? ридание?

да, ридание, сподавен плач...

Сърцето Ми издава вопли като звука на флейта, ридаейки за окаяното ви общество и сега, ако не се променят и завърнат при Мен с покаяние, пламъците ще ги близнат, превръщайки ги в човешки факели; аахх! от принцовете до просяците, те са отредени да умрат, както настоящето небе и земя са отредени за огън; дори глупавото магаре би чуло, разбрало и действало незабавно, когато давах повтарящи се предупреждения, че ако това поколение не се покае, не се моли от сърце, и не се обърне към Мен, и не уреди живота си според Моя Закон, Моите повели, Моите Заповеди и ученията на Църквата, не се обедини и не живее в мир и обич един към друг, Отецът Ми ще ги накаже; пламъкът Му ще се разгърне и ще погълне цели нации, зачерквайки ги напълно от картата; казвам ви, небето ще се разсее и ще се разтвори, за да стане като море от огън;

осъждайки Моите Предупреждения, това няма да помогне да решат1 вътрешните си проблеми; тук съм, за да доставя на това поколение духовна храна, носейки чак до краката им Своите Слова, за да ги съветвам и да им дам надежда, и въпреки това, вяло се отвръщат;

когато вашите предци Ме оспориха и Ме предизвикаха, какво направих?

никой от тях не стигна до мястото си на почивка...

тяхната глухота и непокорството им попречиха да схванат Моите пътища и да Ме чуят; Аз съм техният Първосвещеник и би трябвало да знаят, че всеки, който Ми се покорява ще живее завинаги; Аз съм Изворът на Спасенито, Началото и Краят; мнозина са изпаднали от Моите Пътища, от човека седнал на престоли до окаяника и до тези, които се плашат; от човека облечен в лен до човека, който е бос и в дрипи; техните действия са пред Мен; но всички бяха неверни със замъглени очи;

на тях им кажи: всеки от вас да се завърне, да обърне гръб на злите си пътища; да служи на Бога, а не на Мамона; да служи на Бога, а не на човек; всеки, който има, ще му бъде дадено повече; но от този, който няма дори малко, и то ще му бъде отнето (Лк. 19:26); беди очакват Църквата Ми;2 сърца ще бъдат разбити, и ще се блъскат един другиго, хвърляйки се в краката на Сатаната; изселвания в сенките ще станат; един дар им беше предоставен, но в замяна не дадоха нито привързаност нито уважение; - те не чуха и никога не са чували Гласа Ми; дъще, плачи за своето поколение; гледай как замира в отчаяние;

ела, обичам те;

AlphaOmega

1 Йерархиите.
2 Изпитахме част от това през март 2013, когато Папа Бенедикт XVI си подаде оставката след открадените документи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message