DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцето Ми ридае като звука на флейта

9 май 2011

Васула Моя, съедини сърцето си с Моето и Ме чуй: помниш ли как постигнах чудеса в миналото? затова не се измъчвай, че извърша чудесата Си, защото Аз съм Авторът на това прекрасно Дело; продължи да даваш на бедните в духа това, което написах, така че небето да чуе възхвалата им; не се възпирай, дъще Моя, усмихни се и продължи, ръката ти в Ръката Ми; отмори главата си на Сърцето Ми и чуй Ударите Му... какво чуваш, дъще? ридание?

да, ридание, сподавен плач...

Сърцето Ми издава вопли като звука на флейта, ридаейки за окаяното ви общество и как, ако не се променят и завърнат при Мен с покаяние, пламъците ще ги лизнат, превръщайки ги в човешки факели; аахх! от принцовете до просяците, те са обречени да умрат, както настоящето небе и земя са обречени за огън; дори тъпо магаре би чуло, разбрало и действало незабавно, когато давах повтарящи се предупреждения, че ако това поколение не се покае, не се моли от сърце, и не се обърне към Мен, и не уреди живота си според Закона Ми, повелите Ми, Заповедите Ми и ученията на Църквата, не се обедини и живее в мир и обич един с друг, Отецът Ми ще ги накаже; пламъкът Му ще се разгърне и ще погълне цели нации, зачерквайки ги напълно от картата; казвам ви, небето ще се навие и ще се разтопи, за да стане като море от огън;

осъждането на Предупрежденията Ми няма да помогне да решат1 вътрешните си проблеми; тук съм, за да доставя на това поколение духовна храна, носейки чак до краката им Словата Си, за да ги съветвам и да им дам надежда, и въпреки това, те вяло се отвръщат;

когато предците ви Ме оспориха и Ме предизвикаха, какво направих?

нито един от тях не стигна до мястото си на почивка...

глухотата им и непокорство им попречиха да схванат пътищата Ми и да се вслушат в Мен; Аз съм Първосвещеникът им и трябваше да знаят, че всеки, който Ми се покорява, ще живее вечно; Аз съм Източникът на Спасенито, Началото и Краят; мнозина изпаднаха от Пътищата Ми, от човека седнал на престоли до нещастника и до онези, които се страхуват; от човека облечен в ленени дрехи до човека, който е бос и в дрипи; действията им са пред Мен; но не всички бяха неверни със замъглени очи;

на тях им кажи: всеки от вас да се завърне, да обърне гръб на злите си пътища; да служи на Бога, а не на Мамона; да служи на Бога, а не на човека; всеки, който има, ще му бъде дадено повече; но от лишения човек, ще му бъде отнето и малкото, което има (Лк. 19:26); беда предстои в Църквата Ми;2 сърца ще бъдат разбити, и ще се блъскат един друг, хвърляйки се в краката на Сатаната; изселвания в сенките ще се извършват; беше им предложен дар, но в замяна не дадоха нито обич нито уважение; - не се вслушаха и никога не са се вслушвали в Гласа Ми; дъще, плачи за поколението си; гледай как замира в отчаяние;

ела, обичам те;

AlphaOmega

1 Йерархиите.
2 Изпитахме част от това през март 2013, когато Папа Бенедикт XVI подаде оставка след откраднатите документи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message