DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще покажа Славата Си чрез Дома на Изтока

8 април 2014

Аз Съм; планът Ми в теб за разпростирането на Царството Ми и Единството на Църквата ще продължи с благословения; благословения, които ще те укрепят, дете Мое; ако хората отказаха да чуят Моите предупреждения, отказаха да се вслушат, няма да избегнат наказанието си; някои от тях омаловажават Посланията Ми и омаловажат теб и светлите богатства, които произтичат от Нашия съюз и божествената промяна, която се извършва в душата ти;

Църквата Ми се нуждае да бъде обновена; ако някой попита: ‘по какъв начин може да бъде обновена?’ отговорът Ми е: трябва да бъде обновена отново със съзерцателни учения, които учат душата на божествените богатства на мистичното знание; съзерцавайки пълно Моята Божественост; тогава душата ще бъде отведена в Брачната Стая, където Аз, Женихът, покрит, криейки Своята Божественост и Великолепие ще очаквам; ще позволя на чистата душа да вдигне ослепителното покривало и да открие Моето Великолепие и Моята Божественост;

ако днес Църквата Ми престана да учи по кой начин душата може да стигне до преобразяващ съюз с Мен, вашия Бог, ще бъде трудно за всеки да Ме притежава и да Ме опознае; дете Мое, може ли една душа да живее без да съм съединен Аз с нея? не; ето защо, ученичко Моя, Посланията Ми дават живот, и това е една от причините Сатаната да заблуждава, да подвежда мнозина да се страхуват от теб и да те осъждат; кажи им, че Духът Ми бяга от лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което тъче греховни планове, което е склонно да върши зло, лъжесвидетел, който лъже с всяка глътка въздух, човек, който сее раздор сред братя; и бих добавил, от тези, на които се харесва да вършат зло;

да се промени и да се обнови Църквата Ми, е против лукавия, който иска Църквата Ми да запустее! а колкото до твоите свещеници1, които отчаяно се нуждат да бъдат променени, не Ме е грижа за тяхното прекадяване на иконите Ми, когато това, от което се нуждая е тамяна на сърцето им! те носят Името Ми, но нямат знание за Мен като Жив Бог; дадох им знаци, за да снема покривалото им на смърт, но, сестро Моя, никой не се покайва; ще продължа да ги пречиствам 2, обучавайки ги да Ме признаят чрез своите изпитания.

сексуалната неморалност е грях против вашето тяло, което е храмът на Светия Дух; но днес нацията ви заедно с други нации се е превърнала в обиталище на блудница; имам свещеници, които се страхуват да заявят този грях и вместо това използват компромиси; това е часът на Сатаната; Посланията Ми произнасят Истината за откъсването, това е, което трябва да бъде приложено;

да приемат Кръста Ми е трудно за някои, поради това са снизходителни към компромисите; как тези3 ще се променят след смъртта? как мога да засиля Обичта Си в тях, когато сърцата им са закоравели? как е възможно сърцата им да са толкова далеч от Мъдростта на Бога, която знае се, върши чудеса и може да се прояви във всички, които Бог избира, обръща и променя душата им да е ревностна към своето заличаване, царска в своята бедност, пронизващ поглед в тяхната кротост?

забелязал ли е някой, че посредством твоето умиране в себе си Обичта Ми те вдигна да бъдеш Моят приносител, евангелизирайки и учейки ушите готови да чуят? и както Присъствието Ми е с теб, така и Светлината Ми е върху теб, покривайки те и обгръщайки те; чистата Ми Светлина се излива, разпростира, учи и завръща при Бога;

мнозина от тях са чували за Обичта Ми, както четете в Посланията Ми за тях, мнозина забелязват, че Словата Ми са Животворен Извор; така се извършва събуждане, което ги прави жадни да узнаят повече за върховните Ми тайни и за Божествената Ми Обич и за всички сладости, които са скрити в Моите дълбини; какво разбира днес човек, когато Църквата Ми е интелектуализирала тези тайнства? тайнства, които съм готов да разкрия в дните ви с прости думи и с яснота, посредством този инструмент, който Аз избрах?

ужасите на смъртта са наблизо и Моите Ангели треперят от страх да не би Всемогъщият в яростта Си да остави Ръката Си да падне, сривайки това лукаво поколение;

плача със сълзи от Кръв, когато гледам как въпреки ясните Ми знамения дадени на всички вас, Моите пастири все още преследват тези, които изпращам и как арогантно се подиграват на Делото на Ръцете Ми; остават глухи за Моите Призиви, глухи за виковете Ми, но скоро, да, вашето скоро, земята ще бъде възпламенена, както по времето на Содом и Гомор, които Отецът Ми събори, тогава ще покажа Славата Си чрез Дома на Изтока;4

днес предоставих на този Дом един Архангел Пазител5, да доведе Дома да бъде пример на Святостта Ми; някога, в миналото, този Дом беше загубена овца; пастирите му опозорявани, порицавани, и мнозина умъртвявани; огромна разруха изпълваше този Дом и неговите жители; избрах тази нация да Ме прослави; помазан от Мен, Ръката Ми ще бъде непрестанно с тях; и всички ще се страхуват от тях, защото ще отразяват Светлината Ми; Мракът ще се уплаши от Блясъка Ми; о, да, тъй като благослових тази нация да не падне отново и да станат роби на неетични страсти, които произхождат от демоните; ще попреча на този Дом да имитира нациите в техните лукави обичаи;

с правдивост и благодетел ще ги водя да вървят с Мен; да уважават живота, о, да! ще поведа този Дом в пътя на Моите Заповеди и не, няма да ти позволя6 да се отклониш от Моите Заповеди; пази като съкровище обещанията Ми в сърцето си; закови погледа си в Небето, тъй като Аз, Бог, съм твоят поръчител, имай мира Ми, Васула Моя, и се дръж здраво за Мен; имай Ме пръв; благославям те, дете; ic


1 Гръцкоправославните свещеници.
2 Цяла Гърция?
3 Тези хора.
4 Руската Църква.
5 Св. Архангел Михаил.
6 Църквата на Русия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message