DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцата ви може да са разкъсани, но и Моето също

12 април 2020

Господи!

Аз Съм! ах, Васула! дете Мое, прозвучи с тон на Надежда, сърцата ви може да са разкъсани1, но и Моето също, елате и изсипете като река сърцата си пред Мен, поколение, и няма да западнете! Аз съм вашата Надежда и Жених, и кой Жених няма да се погрижи за Своите? Аз съм вашата твърда и сигурна основа, върху която стоите;

поколението ви разгневи невъобразимо Моя Отец; не питайте, “защо ни удари без никаква надежда за лечение?”2 да ви напомня ли колко пъти съгрешихте? да ви напомня ли колко пъти Ме прогонихте от сърцето си, поколение? привлякохте върху себе си това зло, зло, за което ви бях предупредил и ви прорекох този “огън”, който ви гори отвътре; чуйте Ме: не съществува друг Спасител освен Мен; Аз съм вашият Бог и ви казвам отново, никога не съм ви подтиквал да вършите зло, и това го знаете; но съм Господ и Спасител и съм известен с това, че прощавам и забравям, когато грешникът идва при Мен с разкаяно сърце и се покайва и моли да му бъде простено!

Васула, познат съм с това, че съм милостив, че заличавам скръбните сълзи, че се грижа за стадото Си, и ви утешавам; познат съм с това, че събарям владетели, повалям страни и царства, така че не съм ли в състояние да погася една зла и неконтролируема болест, която унищожи толкова много измежду вас? но трябва да чуя вик на покаяние; всякакъв вид молитви и жертвена обич ще бъдат приети от Мен и Отеца Ми; в деня, в който това поколение ще извика Името Ми, ще ги избавя от страданията им; ще огранича тази “буря” с едно само мощно Слово, тъй като е известно, че се притичвам на помощ на Своите деца; но това поколение трудно се огъва и се учи, дори сега, когато вървят върху червени палещи въглени, с трупове изложени на купища, те не се вслушват в Мен;

Изпратих ви, поколение, толкова много знаци, но ги погледнахте със слепи очи; изпращам ви Моите служители пророците толкова настойчиво, толкова често, да ви призоват да се покаете и да се отвърнете от злите си пътища и да поправите действията си, но вие затворихте ушите си, за да не чувате! сега греховете ви се връщат върху главите ви;

елате! закрепете ума си за святостта, закрепете сърцето си за Свещеното Ми Сърце, за да ви възкреся, защото съм единствената ви Надежда; тогава, никой няма да ви каже: “Не излизайте на нива и по друм не ходете”3, защото невидимият враг е навсякъде, където ходите; Аз Съм с вас, непокорно поколение, защото съм Баща на всички вас; всички сте толкова скъпи и облагодетелствани от Мен;

създадох те, поколение, за да покълнеш като лозе, засадено в Небесните Ми Градини, със зелени листа, напоено от Реките на Живота; някога бяхте гордостта на Царските Ми Дворове; не ви беше предопределено да засъхнете, но поради лудостта ви избрахте да се отвърнете от Светлината Ми, Изворът на живота ви; след това стъблото ви изсъхна, листата ви увехнаха, паднаха и се разпръснаха; изгуби се Надеждата идваща от Мен, благоволенията останаха в миналото; бяхте стъпкани, лозето, за което се грижех и отглеждах, лежи под сянката на смъртта; кого отхвърлихте в лудостта си? не сте ли потомство на греха? вдигнете очи и се огледайте, опустошение и разруха ви заобикалят, живеете в гробищата като мъртвите, ето какво привлякохте върху себе си, поколение, за това че се отрекохте от Мен през всичките тези години;

вдигнете очите си и погледнете Святото Ми Лице, и с този поглед ще засияете, сърцето ви ще запулсира и ще се изпълни, докато Светият Ми Дух ще ви залее от Небесния Ми Престол, възкресявайки ви, и ще ви постави още веднъж в Небесните Ми Градини; непочтените ви пътеки ще останат в миналото; ръцете ви чисти, бели като сняг,4 неразделността ви широка като океан; мнозина от вас ще дойдат в Светлината Ми; затова не казвай, поколение: “Божието Състрадание е ограничено” или “греховете ми са толкова много и големи, за да бъдат опростени”; чуйте Ме: покайте се, позовете се на Името Ми и се отречете от греховете си, нека покаянието ви да е истинско, нека бъде като приятно ухание, когато стигне до Отеца Ми на Небето, и Отецът Ми и Аз ще ви простим и ще ви възстановим; увенчайте Ме с венци на обич; всичко, от което се нуждая, е обич;

моли се, Васула, да не изпаднеш в изкушение, нека Царят ви да се възрадва в теб... отдай слава на Мен, твоя Бог; по всякакъв начин, възхвалявай величието на Святото Ми Име; Аз Съм винаги до теб, дете! ела!  ic

 


 1 Поради пандемията, много хора страдаха било губейки живота си или губейки работата си.

 2 Лечение против Коронавируса.

 3 Йеремия 6:25.

 4 Разбрах този израз като: чисти от греха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message