DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Спешна Молитва дадена за 24-та Годишнина на ИвБЖ

28 ноември 2009

Господ ми каза да предам това послание, което получих днес (24-а годишнина на ИвБЖ) на всички вас. Не е цялото послание, то е много по-голямо, но ми каза да ви дам само тази молитва.

“нека се обръщат към Мен по този начин:

Грижовни Отецо, не разпускай гнева Си върху това поколение, за да не погинат напълно;
не хвърляй нещастие и мъка върху стадото Си; 
защото ще пресъхнат водите и природата ще повехне,
всичко ще отстъпи пред гнева Ти, без да остави нито след себе си;

горещият Ти Дъх ще подпали земята, превръщайки я в пустош!
на хоризонта ще бъде видяна звезда;
нощта ще се обезлюди и пепел
ще падне като сняг през зимата,
покривайки народа Ти като призраци;

смили се над нас, Боже,
и не ни изпитвай сурово;
cпомни си сърцата, които се радват
в Теб и Ти в тях;
спомни си вярващите в Теб
и нека да не падне със сила Ръката Ти върху нас,
а напротив, в Милостта Cи, вдигни ни
и постави повелите Си във всяко сърце;
амин;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message