DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ми ще бъде изказана в музика, поезия и добродетел

27 април 2018

Благословен да бъде моят Господ, който не ме остави да се заблудя или да падна, а счупи клетката ми и ме остави да отлетя далеч от Измамника; помощта ни е в Святото Име на Яхве, Всемилостивия, Вселюбящия и Нежен Отец,

да, Яхве ще се смили над това поколение и ще посети в скоро време Своя народ, и ще го отведе във вечни пътеки...

дъще Моя! Аз, Яхве, изливам върху теб Своите Благословии; не Ми отказвай нищо, не казвай никога: 'отказвам се';

да не би да ме чу някога да го казвам това?

не, не те чух да изричаш тези думи, макар че ги чух от други; ти си като образец, изпратена от Мен на другите; чуй и пиши:

оплетох те в Плътта Ми; тези, които са родени от Духа са плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми, те ще получат подкрепа от Мен от всякакъв вид; ще бъдат назовани герои на вашите времена, благословени потомци на Всевишния, работници в Лозето на Яхве, да Лозето Ми е Домът в който обитава Моят Син, Иисус Христос...

чуй и напиши тази молитва:

"Яхве, Господи мой,
позовавам се на Теб да ме приютиш;
идвам при Теб, умолявайки Те,
да влезнеш в дома ми,
ръцете ми издигнати като вечерно приношение,
разгъвам пред Теб всички свои безпокойства,
нека се издигнат молитвите ми като тамян 
в Небесните Ти Дворове,
вслушай се във вика ми за помощ!
аминˮ

да, разгъни пред Мен всички свои безпокойства, никога не оставяй духа си да ти измени; ще бъда там, с теб, винаги ще те водя; тогава светлината ти ще блесне в Светлината и ще бъде едно със Светлината;

Васула Моя! познавах те от еони, знаех те оттогава, знаех вече, че ще те използвам като Моя Арфа, че мелодиите във вибриращите й ноти ще звучат, ще бъдат чути от хора отчуждени от Словото Ми, отдалечени, да, Обичта Ми ще бъде изказана в музика, поезия и добродетел; бедните в духа ще приемат нотите Ми с възхвала; тези, които никога не знаеха за Мен, ще Ме приемат като Нова Песен; никога не се съмнявай, и се подслони в Мен;

помни Святостта Ми, дете Мое и Ме възхавлявай; да ми служиш в Дворовете Ми и в Присъствието Ми е голяма привилегия за теб, дете!

зная, скъпи Господи! зная, че си Всевишният над целия свят, далеч превъзхождащ всеки друг бог, в Присъствието Ти съществува Блясък и Величие, несравнима Красота и Сила!

дръж се за Мен, радост на Сърцето Ми, посвети се на Делото Ми и продължи да Ми служиш; от Прегръдката Си те хвърлих като лилия в един свят пълен с бодли; за мнозина си като загадка, за други тайнство; въпреки това, бъди смела, не позволявай на тежко потиснатите да те уединяват или други, които да те прекъсват от Моето Послание! защото Посланието Ми е написано и издълбано навсякъде върху теб; ти си носителката на Посланието Ми и едно с него, неразделна от него, и ако някои имат духовни очи да гледат, ще видят, че всяко Слово, което произнесох е отбелязано върху теб, като печат; затова, едното не може да съществува без другото, нали?

остани в Присъствието Ми, дете, и ще те напътствам със съвет;

Васула, успокой гнева Ми спрямо това поколение, като ми позволяваш да използвам ръката и времето ти, за да пиша Своите Послания; Обичта е до теб през цялото време, дъще!

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message