DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Словата Ми, които давам са отражение на Писанията

28 февруари 2006

Яхве по Своя начин на властелин се наведе чак до нас, за да ни достигне; в Своето Великолепие Той ни донесе Словото Си като широкообхватни реки разливащи се върху безводна земя;

Той е нашият Съдник и нашият Законодател, очите, които Го разпознаха и Го видяха в тази Песен на Обич, няма вече да бъдат затворени; ушите на онези, които чуха Словото Му ще останат бдителни; и снизходителното сърце, което Го приема в съкрушение ще се научи цялостно да Го почита;

всичката слава е Негова, за вечни времена...

двама Княжески Вестители от най-високите рангове на Небето бяха дошли при мен в началото, като се приближиха с имената Даниил и Уриил;

като посланици на мир те дойдоха при мен, при най-недостойната, за да направят от тази мръсна и суха земя1 поле от лилии и нарциси подходящо да получи Словото на Бога...

блажена е земята, която Ме прие!2 получавайки Словото Ми Аз се венчах за теб и в Своята Сладост и Нежност присъединих сърцето ти към Моето в божествен съюз, така че да Ме назовеш: 'Женихо мой'... твоят Сътворител ще продължи да те води с юзди на благост, с водещи низове на обич, държейки те близо до Сърцето Ми, същото това Сърце, до което Моят Син Иисус Христос е най-близо; Аз, заедно със Сина Си и със Светия Дух дадохме на поколението ти знание относно спасението; дадох те на тях да се възползват от всичко, което ти научи от Мен; написано е, че Словата Ми са по-сладки от мед, дори от меда капещ от восъчната пита;3 по този начин оформям тези, които избирам; искам от теб да бъдеш безкомпромисна, учейки на всичко, което ти дадох; това са нещата, които искам да казваш;

Гръцкоправославните свещеници поставят под въпрос Твоята Сладост, Господи; обвиняват ме, наричайки езика Ти: еротичен език;

онези, които отказват да приемат езика Ми и те обвиняват, любима Моя, не са виждали Величието Ми нито приятелството Ми, нито са признали Моя авторитет в Словата Ми; презират пророчеството и обиждат Духа на Благодат; в тези времена, където царува бунтът, няма ли да се намеся? преливащ от състрадание, трябва ли да остана мълчалив? всеки, който хули Духа на Благодат и Моето Милосърдие ще бъде осъден на тежка присъда... Словата Ми, които давам са отражение на Писанията; но мнозина не са готови да Ме намерят такъв, какъвто съм, в Моята Сладост и Моята Красота; същите тези са далеч от обожествяването и преображението; как е възможно човек, който не Ме е съзерцавал да Ме познава? как би могъл да познава Сладостта Ми, ако никога не я е вкусвал? външно изглеждат свети и знаещи всичко, но вътрешно всичко е тиня и злоба; движат се с дързост и предразсъдъци, доминирайки със  злост и нечестие, тормозейки тези, които са получили благодат, и чрез благодатта, Светлина и Живот; простите в сърцето, смиреното и искрено стадо, които притежават Светия Дух, са тези, които ще Ме прославят със своето постоянство, с добрите си дела и заедно с Мен ще привлекат мнозина във всеобщата Църква; градове и цели села ще се завърнат при Мен посредством жертвите на тези, които избрах; заедно ще изкореним порочните мерзости, така че сърцето им да се реши за Мен; продължи да учиш всички нации и застроявай мостове там, където не съществува нито един; пробегът не е приключил, но съм с теб; Аз съм твоята подкрепа и се намирам на твоята страна; остави ги на Мен тези, които не оцениха голямата Ми Обич; моли се за вашите свещеници, защото Синът Ми плаче горчиво над тях и избягвай да ги съдиш; пледирай за тяхната кауза, така че един ден и те да издават сладък мирис като тамян и да Ме ароматизират; бъди силна, дете Мое и се надявай на Мен; благославям те, оставяйки Диханието на Устата Си върху челото ти;

AlphaOmega

1 Душата ми.
2 Говори Отецът.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message