DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Satan nabídl Rusku smrtící ovoce
 • Satan pokryl celou zemi svým kouřem
 • Sdílej Můj Kříž
  Poslušnost dělá ďábla bezmocným
 • Sdílej Můj Kříž tím, že Mě miluješ
 • Sdílení Kříže
 • Sedm Darů Mého Svatého Ducha
 • Sedmá pečeť
 • Sestupuji ve tvých časech, abych zapálil tuto generaci
 • Šiřte Naše Poselství, ona zachraňují...
 • Sjednoceni kolem Jednoho Oltáře
 • Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
 • Sjednotím Své ovce
 • Sjednoťte datum Velikonoc
  Jedna část Mé Církve je zaslepená
 • Skloňte se! Skloňte se, abyste se mohli sjednotit
 • Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
  Má Slova formují Mé služebníky
 • Skrze tvou nicotnost jsem zjevil Svou Velikost
 • Skuteční pastýři
 • Skutky
 • Skvrny na tvé duši Mě rmoutí a děsí
 • Slabost lidí: nevěrnost
 • Slavnost Nejsvětějšího Srdce
  Hledám vaše srdce
 • Sleduj stopy Mé Krve
  Pravda je Láska
 • Slitovnost a Láska se dává poznat lidstvu
 • Slyš, Dome Východu ... ze tvé země vyraší ratolest naděje
 • Smiřte se s Bohem
 • Smiřte se se Mnou, budete žít navěky
 • Snaž se Mě potěšit, neboť to je to, co si přeji
 • Splním Izajášova proroctví
 • Spoj své modlitby s modlitbami svatých
  Krátká modlitba k Otci
 • Spojeni v Jedno
 • Spravedlnost
  Šťastní jste, kdo umíráte ve Mně, v Pánu
 • Srdce Mé Matky je spojené s Mým Božským Srdcem
 • Srpen
 • Stačí tak málo, aby Mě potěšili
 • Stačí úsměv, a odpustím a zapomenu
 • Stačím si sám
 • Stále se rouhají Duchu Mého Otce
 • Šťastný člověk, který hospodaří se Mnou
 • Šťastný člověk, který rozjímá Má Slova a otevírá své srdce, aby Mě přijal
 • Stojím u vašich dveří
 • Střež všechno co ti dávám
 • Stvoření, žij v Mém Světle
 • Stvořil jsem Novou Píseň, která se rozezní na strunách Lásky
 • Stvořil jsem tě, abys Mě milovala
 • Stvořil jsem tě, abys potěšila Mou Duši
  Buďte jedno v Mém Svatém Jménu
 • Svátek andělů strážných
 • Svatost nepřijde během jednoho dne
 • Svatý Duch Milosti je dnes skutečně Základním Kamenem
 • Svatý Duch vám osvětluje Písmo
 • Svatý Jane Chrysostome, pokřesťanšti toto odkřesťanštělé pokolení
 • Svatý Michael
 • Svatý Růženec
 • Své Církvi daruji novou nádheru
 • Své Slovo učiním ohněm ve tvých ústech
  Nikdo neobnoví Mou Čest obnovením Mého vratkého Domu?
 • Svědkové Jehovovi
 • Svěřil jsem ti Své dílo, proto jako lampa je udržuj jasné a zářící
  Přišla jsem tě znovu ujistit o Své pomoci
 • Svěřuji ti Své duchovní
 • Svět je Lásce nevděčný
 • Svět neslyší Naše Dvě Srdce
  Naslouchejte svému Otci
 • Svět po tobě bude plivat
  Poselství pro Skandinávii
 • Svítání přijde z Východu
 • Svobodná vůle
 • Svobodná vůle
  Shromáždím Své rozptýlené beránky
 • Svou Zahradu jsem nalezl zanedbanou
 • Svou Zahradu učiním krásnou
  Mé Království je už za dveřmi
 • Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím
 • Svrhnu všechny vetřelce ve Své Církvi
  Mé Rusko bude živým příkladem vaší doby
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message