DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sjednotím Své ovce

8. března 1988

Petře! teď stojím u tvých dveří; Oslav Mé Tělo, sjednotím Své ovce, i ty, které nepatří ke tvému stádu, zavolám je a uslyší Hlas svého Pastýře, čas letí a Můj Návrat je už docela blízko, Láska se k vám vrátí jako Láska a budu vládnout na zemi, tak jako je tomu v Nebi, protože Spravedlnost, Láska a Mír na vás sestoupí z Nebe, stvoření!

Vassulo, když teď víš, jak moc jsi závislá na Mně, svém Bohu, neměla by ses teď více modlit? miluji tvá prostá slova, řekni Mi,

„Miluji Tě, Pane,
dýchám pro Tebe,
usmívám se pro Tebe,
doufám v Tebe, věřím v Tebe,
jsi Má radost, Má síla, Můj pokoj.“

ano, toto říkej Mně, svému Svatému Společníku, sdílej své dny se Mnou, jak si přeji, aby si Mé děti uvědomovaly, jak jsem jim blízko, Já jsem vždycky na jejich straně, kdekoliv, každou vteřinu, pokud si to uvědomí, nepadnou tak často a budou méně hřešit; řekni jim, že si přeji žít s nimi v důvěrném přátelství; hleď, miluji tě, miluj proto též svého Učitele;

1shromáždíš velké2 v Mém Domě, odzbrojíš je, budeš mluvit Mými Ústy, a tak Mne, svého Boha, budeš korunovat věncem Lásky a Pokoje místo Mé trnové Koruny; a Já, Pán, vyleji ze Svých Nebeských Nádvoří na Mé tvorstvo Neporušenost, Lásku a Pokoj;

děťátko, přijímej od svého Boha, Pokoj; vedl jsem tě, Má Vassulo, formoval jsem tě a teď musíš kráčet vpřed se Mnou, tvá ruka pevně v Mé, do Mého Krvácejícího Těla; následuj Mě a pamatuj, nedívej se napravo ani nalevo, kráčej přímo kupředu, abys splnila svůj úkol;

ničeho se neboj, zkrášlím tvou duši, abys mohla přemoci a odzbrojit Mé nepřátele; Já, Pán, jsem stále mezi vámi, Já Jsem stojí u vašich dveří! přináším tři Koruny, Korunu Míru, Korunu Lásky a Korunu Spravedlnosti;


1 Zde se Ježíš krátce odmlčel a potom vyřkl proroctví.
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „the great“ - též vlivné, mocné.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message