DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Šťastný člověk, který rozjímá Má Slova a otevírá své srdce, aby Mě přijal

11. prosince 2017

Mé dítě, chval Mé Jméno Třikrát Svaté. Nevěnuj pozornost těm, kdo tě arogantně přehlížejí a opovrhují tebou! Zlá povaha ničí takovou osobu. Věnuj se jen tomu, co těší Mne, neboť to Mne oslavuje.

Jsem známý tím, že zjevuji Svou Sílu, když je zpochybňováno Mé Milosrdenství, které vše převyšuje. Dovedu k úspěšnému naplnění vše, co se Mi líbí, co je ve shodě s Mou Vůlí, každý dobrý úmysl.1  A ti, kdo byli v nouzi, ke Mně budou volat:

„Čekal jsem a čekal ve svých těžkých zkouškách na Milosrdenství Jahveho a prosil jsem Ho o pomoc, a nyní ke mně konečně z Nebe sestoupilo Jeho Milosrdenství. Bůh slyšel můj nářek. Ó, Bože, Jahve, nikdy jsi nepřestal konat zázraky. Požehnán buď, Jahve, který neustále koná zázraky ze Své veliké Lásky, kterou k nám má…“

A Já jim pak poradím:

„Buďte skromní, zůstaňte skromní v postojích a laskaví v chování a žijte ctnost. Buďte oděni vznešeností a nikdy nezapomínejte na svůj Původ.2  Sklopte svůj zrak, protože v takových srdcích se raduji  a mohu přebývat!“

Vassulo, Mé dítě, přilni ke Mně! Byla jsi živena v Mých Nebeských Nádvořích, Já jsem ve Svém Volání3 ustanovil tebe a nikoho jiného, abych vyzkoušel ryzost mnoha národů a vyznání, abys byla jako maják s Mým Poselstvím a přitahovala ke Mně všechny lidi, které mohu uzdravit. To ke Mně se musí vrátit, ke Mně… Šťastný člověk, který rozjímá Má Slova a otevírá své srdce, aby Mě přijal.


Důvěřuj Mi, Vassulo, a zůstaň ve Mně, svém Bohu, v tom, který je ti Vším. Miluji vás všechny!

AlphaOmega

1 To znamená: Bude jim odpovězeno na jejich prosbu.
2 Původ znamená: Pocházejí od Boha, který je Zdrojem Života.
3 Poselství Opravdový život v Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message