DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Ó, jak málo znáte Nejsvětější Trojici
  Dokonalé ovoce zbožnosti
 • Obejmi Můj Kříž
  Připoutáni k sobě navěky
 • Obejmout Mne znamená obejmout Můj Kříž
 • Oběť Lásky
 • Oběť, rozjímání a půst
 • Oběti Mého Těla a Mé Duše
 • Obětuj Mi všechno, abys zmírnila Mou žízeň
  Co jsem ještě mohl udělat a neudělal?
  Zapsal jsem si tě do tkáně Svého Srdce
 • Obětuj se
 • Obětuj se a buď Mi věrná
 • Obnov Můj Dům - Zřídím si v tobě Svůj Trůn
 • Obnov své zaslíbení
 • Obnov svůj slib věrnosti Mně
 • Očista
 • Očistěte se, neboť čas je blízko
 • Očistím Svou Církev
 • Očišťování - Den 1
  Očišťování - Den 2
  Očišťování - Den 3
  Očišťování - Den 4
  Očišťování - Poslední den
 • Od vás ode všech se nyní žádá obrovské zadostiučinění
 • Od věčnosti jsem toužil být s tebou, v tobě a ty ve Mně
 • Oddanost Dvěma Srdcím
 • Oddej se Mi zcela
  Chci, aby byla tato pustina zavlažena
 • Ode dneška budeš otrokyní Mé Lásky
 • Odhalil jsem ti stav Své církve
 • Odhalím vám Svatou Tvář vašeho Boha
 • Odloučení ti umožní duchovně pokročit
 • Odpadlictví se stalo výzvou pro Mé Milosrdenství
  Žena oděná Sluncem
 • Odpadlictví, ovoce racionalismu
 • Odporování a nedůvěry se ti dostane z Mého Vlastního Domu
  Pronásledování bude tvým denním chlebem
 • Odpouštějte
 • Odpůrce a velké odpadlictví
 • Odumřete sami sobě, aby Bůh žil ve vás
  Nikdy se nepřestávejte modlit svůj Růženec
 • Ódy Svaté Trojice (Duch Svatý)
 • Ódy Svaté Trojice (Otec)
 • Ódy Svaté Trojice (Syn)
 • Odzbrojte nepřítele, porazte rozdělovatele
  Pozvedl jsem tě, abys Mě oslavovala
 • Oheň Lásky
 • Ohnivá bouře brzy odplaví tuto špatnost
  Mnohé vrátím Životu
 • Ohromím moudré
  Tvé šaty se budou válet ve tvé krvi
 • Okouzluj Mě svou prostotou
 • Okusit Mou hostinu znamená okusit Mne, vašeho Boha
 • Opakujete své staré chyby
 • Opozice na Rhodosu
 • Opravdový život v Bohu je Mé Poselství
 • Opři se o Mě, nech svou hlavu spočinout na Mém Rameni, Mé Nejsvětější Srdce je tvým Domovem
 • Oslavuj Mě tím, že po Mně toužíš
 • Osvoboď se, abys Mi mohla sloužit
 • Osvobodil jsem tě
 • Otče, vezmi si všechno, co mám
 • Otevírej širokou dálnici k Jednotě, Má přítelkyně
 • Otevřel jsem Své Nebeské Zásoby - Rozpoznejte Znamení Doby
 • Ozdob Mou Svatyni
  Má Církev se dosud nesetkala s větším odpadlictvím, než je toto
 • Oženil jsem se s tebou, abys sdílela Můj Kříž
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Vystavím tě jako znamení, kterému budou odporovat, budou ti odporovat kvůli Jednotě
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
   



  Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message