DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svátek Sv. Michaela
Jsem Pán Pokoje, ne rozdělení

29. září 1991

(Svátek Sv. Michaela)

(Svatý Michael:)

miluji tě, dítě Boží, důvěřuj Mi;

(Pán:)

odpočiň si v Mém Srdci; Já, Pán, ti žehnám; pojď, Mé Srdce je tvým útočištěm;

 

30. září 1991

Vzdávám díky Tvému Jménu
pro Tvou Lásku a Milosrdenství.
I když žiji tam,
kde mě obklopují pronásledovatelé,
falešní svědci a násilí,
držíš mě při životě a na nohou.
Plníš můj stůl,
a jako nejněžnější matka
mě sytíš Svou vlastní Rukou.
Ó, Pane, smiluj se nade mnou,
někdy je mé trápení větší,
než mohu snést,
a kdybys Mi nebyl nablízku,
byl by se mnou konec!
Přeji si úplný mír mezi bratry.

říkám pokoj tobě! vstaň a zavolej Mého služebníka!1 Já jsem Pán Pokoje, ne rozdělení a nabídl jsem vám Své Srdce; ať se nikdo neklame; těm, kdo příliš dlouho setrvávají ve svém nepřátelství, odejmu Své Srdce a všechny milosti, které jsem jim tak štědře nabídl; pokud Můj služebník nebude s láskou spolupracovat a nepřestane setrvávat v tomto hříchu, říkám ti, že mu odepřu všechny Své milosti: nikdy svým jednáním nenapodobujte toho, který rozděluje;

dávám vám Poklad Jednoty, který je velmi křehký; učte se chránit tento Poklad;

(Později:)

Ježíši?

Já Jsem;

maličká, nasycená Mnou, nikdy Mě neztratíš, Já Jsem je a vždy bude po tvém boku; dobrořeč Mi za ty, kdo Mi nikdy nedobrořečí; mluv o Mně beze strachu, bez pochyb a peklo nezvítězí; hýčkej Mě, ano, podívej se Mi do Očí a řekni: „Ježíši, miluji Tě; jsi můj Život, můj úsměv, má naděje, má radost, mé všechno; buď pochválen;“

pojď, odpočiň si v Mém Srdci a dovol Mi odpočinout si ve tvém;


1 Poselství pro jednoho člověka.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message